Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af blodprodukter til foder

Import fra 3.-lande af blodprodukter til foder kræver et sundhedscertifikat

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for blodprodukter til foder.

Her kan du læse mere om de generelle betinge​​​​​lser

Der skelnes mellem, om blodprodukterne stammer fra blod fra dyr af hestefamilien eller fra andre dyr.

Råvarer

Blodprodukter til foder skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009) i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i).

Import- og transitbetingelser

Blodprodukter til foder skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 2 og afsnit 5 samt være fremstillet efter kravene i Gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 2.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

 Blodprodukter fra hovdyr skal komme fra:

  • Tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 af bilag XIII til Forordning nr. 2021/404 eller del 1 til bilag til Forordning nr. 2021/405, hvorfra import af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt

Blodprodukter fra andre dyr skal komme fra:

  • Tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 af bilag XIV til Forordning nr. 2021/404.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blodprodukter til foder være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kapitel 4(B)​

Lovstof og regler

Link til Biproduktforordningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011​​