Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af ægprodukter

Import fra 3.-lande af ægprodukter kræver et sundhedscertifikat

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for ægprodukter.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer

Ægprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009) i artikel 10, litra e), f) og k), nr. ii). 

Import- og transitbetingelser

Ægprodukter skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 9 samt være fremstillet efter kravene i Gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 9.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ægprodukter skal komme fr tredjelande der er opført i del 1 af bilag XIII, tredjelande opført i del 1 i bilag XIV eller tredjelande opført i del 1 i bilag XIX til Forordning nr. 2021/404.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal ægprodukter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kapitel 15

Lovstof og regler

Link til Biproduktforor dningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011