Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af lægemidler til dyr

Enhver indførsel af lægemidler (medicin) til dyr kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både for privatpersoner og dyrlæger. Indførsel af lægemidler til dyr omfatter både import og samhandel.

Privatpersoner og dyrlæger må ikke indføre lægemidler til dyr uden tilladelse – også selv om det kun er til enkeltbehandling af fx en hund eller køb af lægemidler over internettet.

Tilladelse til indførsel af lægemidler til dyr skal søges hos Lægemiddelstyrelsen
​ 

Hvorfor kræver indførsel af lægemidler til dyr tilladelse?
Det er af væsentlig interesse, at der ikke bliver indført lægemidler til dyr fra udlandet af hensyn til både menneskers og dyrs sundhed. Dels er det vigtigt, at lægemidler til dyr bliver anvendt korrekt, og dels kan ulovligt indførte lægemidler indeholde uønskede stoffer, herunder smitstoffer, der kan gøre dyrene syge. Fx kan indførsel af vacciner med indhold af smitstoffer (fx virus) forårsage sygdom hos modtagelige dyr, hvis vaccinen ikke er opbevaret korrekt under transporten.
 
Samarbejde og kontrol
Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og SKAT samarbejder med henblik på en fælles indsats mod ulovlig indførsel af lægemidler til dyr.

Da det er Fødevarestyrelsen, der forestår kontrollen med lægemidler til dyr i besætninger og dyrlægepraksis, vil det ofte være Fødevarestyrelsen, der får mistanke om ulovlig indførsel.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold varetager en vigtig rolle i kontrollen og samarbejder i dette arbejde med såvel andre enheder i Fødevarestyrelsen som med anklagemyndigheden, Lægemiddelstyrelsen og SKAT.

Rapport om styrket indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika til produktionsdyr
I Veterinærforlig 2 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en øget indsats mod ulovlig indførsel af antibiotika for at sikre, at ulovlig indførsel af antibiotika ikke benyttes som redskab til at undgå gult kort, og dermed svækker målet om en ansvarlig antibiotika-anvendelse. Gult kort er en advarselsordning til landmænd, der overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug – et gult kort giver et påbud om at reducere forbruget.

Læs mere om gult kort-ordningen her.

Fødevarestyrelsen vurderer med baggrund i rapportens analyser, at der ikke foregår omfattende, systematisk ulovlig indførsel af antibiotika. Enkeltstående sager kan ikke udelukkes. Analysen er fra april 2016 og bygger på en kortlægning af landmændenes antibiotikaforbrug de seneste godt 10 år, hvor data er indhentet under Fødevarestyrelsens almindelige kontrol og restkoncentrationsovervågning.

Læs Fødevarestyrelsens rapport​.


Ændret 19. juli 2021