Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin

Der er ikke krav om sundhedscertifikat, men i visse tilfælde kræves der en erklæring fra importøren.

​Ud over de  generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

 
Råvarer 
De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra h) og n).
 
Import- og transitbetingelser 

Uld og hår til tekniske formål 

Den/det tørre ubehandlede uld og hår skal
 • være indesluttet i lukket emballage og
 • sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden eller til et anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter under betingelser, der hindrer spredning af smitstoffer.

Uld og hår til tekstilindustrien

Den/det tørre uld og hår skal

 • være indesluttet i lukket emballage og
 • komme fra andre dyr end svin
 • sendes til et anlæg, der fremstiller afledte produkter af uld og hår til tekstilindustrien
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Uld og hår til tekniske formål må komme fra

 • alle tredjelande

Uld og hår til tekstilindustrien skal

 • være tilvejebragt mindst 21 dage inden datoen for import i EU
 • komme fra dyr, der er holdt i et tredjeland eller en region i et tredjeland,
  • som er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, og
  • som er godkendt med hensyn til import til EU af fersk kød af drøvtyggere, der ikke er omfattet af de i samme forordning omhandlende supplerende garantier A og F, og
  • som er fri for mund- og klovesyge, og
  • som er fri for fåre- og gedekopper, hvis det er uld og hår fra får og geder, som skal importeres
Sundhedscertifikater 

Uld og hår til tekniske formål

Der er intet krav om sundhedscertifikat.
 

Uld og hår til tekstilindustrien

Uld og hår til tekstilindustrien skal fremvises på et godkendt grænsekontrolsted, hvor det skal underkastes dokumentkontrol. Det skal være ledsaget af en erklæring fra importøren, som er i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 21.​

 
Lovstof ​​og regler
 
Ændret 15. juli 2021