Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af svinebørster

Import fra 3.-lande af svinebørster kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af svinebørster.

 Her kan du kan læse mere om de generelle betingelser

Råvarer
De skal bestå af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, Artikel 10, litra b), nr. iv).
 
Import- og transitbetingelser 
Svinebørsterne skal komme fra dyr, som har oprindelse i det tredjeland, som de sendes fra og fra dyr, som er slagtet på et slagteri i tredjelandet.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede svinebørster skal komme fra:

  • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, og som har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden importdatoen

Behandlede svinebørster skal komme fra:

  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, uanset om de har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden importdatoen
 
Sundhedscertifikater 
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal svinebørster være ledsaget et sundhedscertifikat.
  • Hvis der ikke i de seneste 12 måneder ikke er forekommet afrikansk svinepest, skal sundhedscertifikatet være i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, Bilag XV, Kapitel 7(A).
  • Hvis der ikke i de seneste 12 måneder er forekommet afrikansk svinepest, skal sundhedscertifikatet være i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, Bilag XV, Kapitel 7(B). 
 
Lovstof og ​regler

 
Ændret 15. juli 2021