Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foder

Import af mælk og mælkebaserede produkter samt råmælk og råmælksprodukter fra 3.-lande kræver et sundhedscertifikat.

​​Ud over de generelle betingelser​ er der specifikke betingelser for import af mælk, råmælk og produkter heraf. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 4 og afsnit 4. 

Her kan du læse mere om de generelle betingelser
 

Råvarer

Mælk- og mælkebaserede produkter skal være fremstillet af

  • kategori 3-materiale som beskrevet i a​rtikel 10, litra e), f) og h)

Råmælk og råmælksprodukter skal være fremstillet af

  • kategori 3-materiale fra levende dyr, der ikke udviste tegn på nogen sygdom, som kan overføres til mennesker eller dyr via råmælk 
 
Import- og transitbetingelser
Mælk, mælkebaserede produkter, råmælk og råmælksprodukter skal opfylde kravene i Gennemførelsesforordningens bilag XIV, kapitel I, afsnit 4. 
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Mælk og mælkebaserede produkter må importeres fra

  • tredjelande, der er opført i bilag​ I til Forordning 605/2010

Råmælk og råmælksprodukter må importeres fra

  • tredjelande, der er opført som godkendt i kolonne A i bilag I til Forordning 605/2010
     
Sundhedscertifikat
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, 
  • skal mælk og mælkebaserede produkter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 2(A)
  • skal råmælk og råmælksprodukter være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 2(B)

Lovstof og regler​​​

 
Ændret 15. juli 2021