Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import fra 3.-lande af huder og skind fra hovdyr - herunder klovdyr

Import fra 3.-lande af huder og skind af hovdyr, herunder klovdyr, til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​​Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter ​​fra tredjelande, er der specifikke betingelser for import af huder og skind af hovdyr til teknisk brug.

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx svin og kvæg).

Der skelnes mellem "friske eller kølede huder og skind af hovdyr" og "behandlede huder og skind af hovdyr". 

 
Specifikke betingelser for import af friske eller kølede huder og skind af hovdyr til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af friske eller kølede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 4, samt afsnit 4, punkt 1 og 4.
 

Råvarer

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. iii).
 

Import- og transitbetingelser

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 1 og 4
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr skal komme fra
  • tredjelande eller dele af et tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010 og hvorfra import af fersk kød af samme dyrearter er tilladt

Sundhedscertifikater

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal friske eller kølede huder af hovdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen,
  • bilag XV, kapitel 5(A) 
Specifikke betingelser for import af behandlede huder og skind af hovdyr til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede huder og skind af hovdyr til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 5, samt afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.  
 

Råvarer

Behandlede huder og skind af hovdyr, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), litra b) nr. i), ii) og iii) samt litra n).
 

Import- og transitbetingelser

Behandlede huder og skind af hovdyr skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.
Dog er der i visse tilfælde mulighed for at importere behandlede huder og skind af hovdyr, selv om kravene i afsnit 4, punkt 2 ikke er opfyldt – se mere nedenfor under "Sundhedscertifikater".
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt, samt sundhedscertifikater

Der skelnes mellem følgende to situationer ved import af behandlede huder og skind af hovdyr:

 

Behandled​​e huder og skind af hovdyr skal komme fra følgende tredjelande:

 

  • Tre​​​​djelan​​​de eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted​, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af hovdyr, der importeres fra disse tredjelande være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen.

Behandlede huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:

    • Inge​​n​​​​​​ krav om certifikat
Behandlede huder og skind af hovdyr, der ikke opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:
    • bilag​​ XV, kapitel 5(B)
Behandl​ede huder og skind af drøvtyggere og af dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, skal komme fra følgende tredjelande:
  • Alle tredj​ela​nde
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede huder og skind af drøvtyggere og dyr af hestefamilien, der sendes til EU, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen, være ledsaget af
    • ​den officielle erklæ​​ring i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, Kapitel 5(C)
 
 
Lovstof og regler

 

 

Import fra 3.-lande af svinebørsterImport fra 3.-lande af svinebørsterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af svinebørster.aspx040172aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af forarbejdet animalsk proteinImport fra 3.-lande af forarbejdet animalsk proteinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af forarbejdet animalsk protein.aspx040168aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brugImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt til teknisk brug.aspx040163aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fjer og fjerdele til teknisk brugImport fra 3.-lande af fjer og fjerdele til teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-fjer-og-fjerdele-til-teknisk-brug.aspx040183aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svinImport fra 3.-lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin.aspx040173aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af horn, hove og produkter heraf til fremstilling af OGJImport fra 3.-lande af horn, hove og produkter heraf til fremstilling af OGJhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-horn,-hove-og-produkter-heraf-til-fremstilling-af-OGJ.aspx040184aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af knogler, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug bortset fra OGJImport fra 3.-lande af knogler, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug bortset fra OGJhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-knogler-og-knogleprodukter-til-teknisk-brug-bortset-fra-OGJ.aspx040185aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermusImport fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermus.aspx040169aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brugImport fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-blod-og-blodprodukter-til-teknisk-brug.aspx040182aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.aspx040162aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brugImport fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af fedtderivater til foder eller teknisk brug.aspx040166aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-anvendelse-i-foder-til-pelsdyr.aspx040180aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af biprodukter fra biavl.aspx040165aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr.aspx040164aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparaterImport fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import_fra_3lande_af_ubehandlede_jagttrofaee_ og_andre_praeparater.aspx040175aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx040135aspx0htmlEmneside
Import af nonfoodImport af nonfoodhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx040177aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparaterImport fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import_fra_3lande_af_behandlede_jagttrofaeer.aspx040174aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-fremstilling-af-foder-til-selskabsdyr.aspx040181aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx040422aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx040134aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx040179aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018