Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermus

Import fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus kræver et sundhedscertifikat.

​Ud over de generelle betingelser er der specifikke​ betingelser for import fra tredjelande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus. ​

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

 

De specifikke betingelser for import af forarbejdet foder til selskabsdyr findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning (EU) nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 1 samt bilag XI, kapitel I, afsnit 2.

Råvarer 
Forarbejdet husdyrgødning og afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus skal være fremstillet af kategori 2-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra a).
 
Import- og transitbetingelser 
Den forarbejdede husdyrgødning og de afledte produkter skal være fremstillet i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningen, bilag XI, kapitel I, afsnit 2.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 
Tredjelande opført i:
  • del I i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010,
  • bilag I til Beslutning 2004/21/EF, eller
  • del I i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008.
Sundhedscertifikat 
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal den forarbejdede husdyrgødning eller de afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus være ledsaget af et sundhedscertifikat i overens-stemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 17.
 
Lovstof og regler​

 
Ændret 19. februar 2020