Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyr

Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af råt foder og forarbejdet foder til selskabsdyr. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning (EU) nr. 142/2011).

 

Specifikke betingelser for import af råt foder til selskabsdyr

De specifikke betingelser for import af råt foder til selskabsdyr findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.

 

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

 

Import- og transitbetingelser 

Råt foder til selskabsdy​r skal være fr​emstillet i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Det er tilladt at indføre råt foder fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Det er tilladt at indføre fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.


Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal det rå foder til selskabsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).

 
Specifikke betingelser for import af forarbejdet foder til selskabsdyr 
Forarbejdet foder til selskabsdyr er færdigfremstillet foder. Fx er tyggepinde, tyggeben og dåsefoder er også forarbejdet foder.
 
De specifikke betingelser for forarbejdet foder til selskabsdyr findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.
 

Råv​arer 

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), c), d), e), f) g), h) i), j) k), l) og m) og kategori 1-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 8, litra c).
 

Import- og transitbetingelser 

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben, til selskabsdyr skal være fremstillet i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben skal komme fra
  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, eller 
  • Japan
  • Ecuador
  • Sri Lanka
  • Taiwan
 

Sundhedscertifikater 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forarbejdet foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen: 
  • dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(A)
  • fodarbejdet fode​r, bortset fra dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(B)
  • tyggepinde og tyggeben: bilag XV, kapitel 3(C)

Slutpunkt

Efter at det forarbejdede foder har været igennem veterinær grænsekontrol på et grænsekontrolsted i overensstemmelse med Direktiv 97/78/EF, er foderet ikke længere omfattet af Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningens bestemmelser. Vær opmærksom på, at foderet stadig er omfattet af foderlovgivningen (se her).

Lovstof og regler:​

 

 

 

Import fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderImport fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foder.aspx040171aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.aspx040162aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brugImport fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af fedtderivater til foder eller teknisk brug.aspx040166aspx0htmlEmneside
Indførsel af hø og halmIndførsel af hø og halmhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-hø-og-halm.aspx040193aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-anvendelse-i-foder-til-pelsdyr.aspx040180aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af biprodukter fra biavl.aspx040165aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr.aspx040164aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-fremstilling-af-foder-til-selskabsdyr.aspx040181aspx0htmlEmneside
Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderUdpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx040504aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018