Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyr

Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af råt foder og forarbejdet foder til selskabsdyr. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning (EU) nr. 142/2011).

Her kan du læse mere om de generelle betingelser 

 

Specifikke betingelser for import af råt foder til selskabsdyr

De specifikke betingelser for import af råt foder til selskabsdyr findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.

 

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

 

Import- og transitbetingelser 

Råt foder til selskabsdy​r skal være fr​emstillet i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Det er tilladt at indføre råt foder fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

Det er tilladt at indføre fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.


Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal det rå foder til selskabsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).

 
Specifikke betingelser for import af forarbejdet foder til selskabsdyr 
Forarbejdet foder til selskabsdyr er færdigfremstillet foder. Fx er tyggepinde, tyggeben og dåsefoder er også forarbejdet foder.
 
De specifikke betingelser for forarbejdet foder til selskabsdyr findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 12 samt bilag XIII, kapitel II.
 

Råv​arer 

De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), c), d), e), f) g), h) i), j) k), l) og m) og kategori 1-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 8, litra c).
 

Import- og transitbetingelser 

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben, til selskabsdyr skal være fremstillet i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 

Forarbejdet foder, herunder dåsefoder, tyggepinde og tyggeben skal komme fra
  • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, eller 
  • Japan
  • Ecuador
  • Sri Lanka
  • Taiwan
 

Sundhedscertifikater 

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal forarbejdet foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelsesforordningen: 
  • dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(A)
  • fodarbejdet fode​r, bortset fra dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(B)
  • tyggepinde og tyggeben: bilag XV, kapitel 3(C)

Slutpunkt

Efter at det forarbejdede foder har været igennem veterinær grænsekontrol på et grænsekontrolsted i overensstemmelse med Direktiv 97/78/EF, er foderet ikke længere omfattet af Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningens bestemmelser. 


Lovstof og regler:​

 
Ændret 15. juli 2021