Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 13 samt bilag XIII, kapitel III.

Gå til siden for de generelle betingelser for import af animalske biprodukter

 
Råvarer 
Kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009), artikel 10, litra a) til m).
 
Import- og transitbetingelser 
De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 
Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra EU tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.
 
Animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale kan importeres fra tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF.
 
Animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød kan importeres fra tredjelande, der er opført i del 1 bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra EU tillader import af fersk fjerkrækød.
 
Sundhedscertifikat 
Under​ transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske smagsforstærkere bestemt til fremstilling af foder til selskabsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelses-forordningens bilag XV, kapitel 3(E).
Lovstof og regler
 
Ændret 11. november 2019