Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrol

Få et overblik over frugt, grønt og andre ikke-animalske produkter under intensiveret kontrol eller restriktion.

​​​​​​​​​​​​​​​​Find en alfabetisk oversigt over produkterne her (oversigterne er sorteret enten efter produkt eller efter land): 

 

Samlet oversigt sorteret efter produkt, gældende fra 26. juli 2019.pdf

Samlet oversigt sorteret efter land, gældende fra 26. juli 2019.pdf


PDF-filen kan med fordel printes i hæfte-format. 

Vær opmærksom på, at listen er dynamisk og ændres løbende. Folderen er derfor udstyret med et versionsnummer og en ændringsdato, som vil fremgå af forsiden. 

Oversigt over forordninger indeholdende importrestriktioner eller intensiveret kontrol for fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (frugt, grønt, nødder, krydderier mv.)
I fold-ud menuen nedenfor ses en oversigt over de forordninger, der regulerer import af ikke-animalske fødevarer, der vurderes at udgøre en særlig risiko for folkesundheden. Det fremgår under hver enkelt forordning, om der er krav om forhåndsanmeldelse, om partiet skal gå via et udpeget indgangssted og om der er krav om ledsagedokumenter.

En liste over udpegede indgangssteder findes på siden Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarer

Visse ikke-animalske fødevarer fra visse tredjelande underlagt intensiveret kontrol –Forordning (EF) nr. 669/2009
Læs mere om forordningen på siden Øget kontrol med risikoprodukter.
Vær særligt opmærksom på, at bilaget til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år.

Den oprindelige (ikke-konsoliderede) forordning kan findes under "Lovstof og regler" på siden Øget kontrol med risikoprodukter. I denne forordning findes en beskrivelse af de generelle krav til fx DPE, anvendelse af CED, manglende overholdelse m.v.

Kommissionens gennemførelsesforordninger (de senere opdateringer) giver som hovedregel en oversigt over, hvilke produkter og lande, som er underlagt intensiveret kontrol i perioden.
Find svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende forordningen i Kommissionens Guidance Document til forordningen (på engelsk).

Forhåndsanmeldelse?
Ja
Det er påkrævet at anvende et CED i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.
CED'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til DPE/det midlertidige kontrolsted
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for forhåndsanmeldelse af varer, der føres ind eller opbevares i Københavns frihavn, jf. Restriktionsbekendtgørelsen § 42.

Udpeget indgangssted?
Ja
Der er krav om, at partiet skal føres ind i Danmark via et godkendt DPE eller et midlertidigt godkendt kontrolsted

Ledsagedokumenter?
Nej
Der er i øjeblikket ingen krav om særlige ledsagedokumenter ud over CED'et
 
Aflatoksinforordningen, visse ikke-animalske fødevarer fra visse tredjelande - Forordning (EU) nr. 884/2014
Produkterne listet i forordningen kan udgøre en risiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner.
 
 
Se også senere ændringer til forskriften:
 
Forordning (EU) 2016/24 (visse fødevarer fra Brasilien, Indonesien og Indien)
Forordning (EU) 2016/2106 (visse fødevarer fra Argentina, Aserbajdsjan, Etiopien, Indien og Tyrkiet)
Forordning (EU) 2019/890 (jordnødder og produkter heraf fra Gambia og Sudan)
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja 
Det er påkrævet at anvende et CED i forbindelse med forhåndsanmeldelsen
CED'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens ankomst til DPI'et.
 
Udpeget indgangssted?
Ja 
Der er krav om, at partiet skal føres ind i Danmark via et DPE. Fysisk kontrol kan foregå på et DPI.
 
Ledsagedokumenter?
Ja 
Der er krav om at partiet ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport.
 
Visse ikke-animalske fødevarer med oprindelse i visse trejdelande (pesticider) - Forordning (EU) 2018/1660
Visse produkter har vist sig ikke at leve op til EU-reglerne mht. pesticider. Derfor er der særlige restriktioner sættes de under yderligere kontrol i en periode. 

Fra 8. december 2018 drejer det sig om vinblade fra Tyrkiet, Pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam og karryblade fra Indien.
 
 
Overgangsperiode
Sendinger af vinblade fra Tyrkiet og Pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, der er afsendt inden 8. december 2018 kan frem til 28. februar 2019, importeres uden det påkrævede sundhedscertifikat og analyseresultater. De skal i samme periode overholde kravene i forordning 669/2009.

Sendinger af karryblade fra Indien afsendt inden 8. december 2018 kan frem til 28. februar 2019 importeres, hvis de lever op til kravene i den tidligere gældende forordning (EU) nr. 885/2014.

 
Forhåndsanmeldelse?
Ja
Det er påkrævet at anvende et CED i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.
CED'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til DPE'et.
 
Udpeget indgangssted?
Ja
Der er krav om, at partiet skal føres ind i Danmark via et DPE, og at fysisk kontrol skal ske på et DPI/midlertidigt godkendt kontrolsted
 
Ledsagedokumenter?
Ja
Der er krav om, at partiet ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport
 
Fødevarer fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima - Forordning (EU) 2016/6
Der er indført særlige restriktioner på fødevarer fra Japan (både animalske og ikke-animalske) efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.
 
Forordning (EU) 2016/6 er senest ændret ved Forordning (EU) 2017/2058.
 
Gå til den konsoliderede udgave af Forordning (EU) 2016/6.
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja 
Produkter omfattet af forordningens Bilag II skal forhåndsanmeldes på et CED (ikke-animalske produkter)/CVED (animalske produkter) senest to arbejdsdage før forventet ankomst.
 
Sendinger af animalske produkter skal forhåndsanmeldes til det relevante grænsekontrolsted. Sendinger af ikke-animalske produkter skal forhåndsanmeldes til et DPE.
 
Udpeget indgangssted?
Ja 
Grænsekontrolsted (BIP) for animalske fødevarer
DPE/midlertidigt godkendt kontrolsted for ikke animalske fødevarer
 
Ledsagedokumenter?
Ja 
Alle produkter omfattet af forordningens bilag II skal ledsages af sundhedscertifikat og analyserapport.
 
Ris og risprodukter fra Kina - Gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU
Ris og risprodukter fra Kina kan indeholde GMO og er derfor under restriktion.
 
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja
Det er påkrævet at anvende et CED i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.
CED'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark.
 
Udpeget indgangssted?
Ja
Der er krav om at partiet skal føres ind i Danmark via et DPE. For sammensatte fødevarer skal der anvendes et grænsekontrolsted (BIP).
 
Ledsagedokumenter?
Ja 
Der er krav om, at partiet ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport.
 
Guargummi fra Indien (PCP og dioxiner) - Forordning (EU) nr. 2015/175
Guargummi fra Indien er under restriktion sfa. risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner.
 
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja
Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark. CED skal anvendes.
 
Udpeget indgangssted?
Ja
Partiet skal føres ind i Danmark via et DPE/midlertidigt godkendt kontrolsted.
 
Ledsagedokumenter?
Ja
Der er krav om, at partiet skal ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport.
 
Visse ikke-animalske produkter fra visse tredjelande (mikrobiologisk kontaminering) - Forordning (EU) 2017/186​
Der er vedtaget importrestriktioner for ikke-animalske produkter, for hvilke der er en øget risiko for mikrobiologisk kontaminering. Pt er der tale om betelblade og sesamfrø fra Indien (salmonella).

Bemærk at forordningen ophæver forordning (EU) 2016/166 som udelukkende vedrørte betelblade fra Indien (de er nu omfattet af forordning (EU) 2017/186).
 
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja
Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest én arbejdsdag før forventet ankomst til DPE. CED skal anvendes.
 
Udpeget indgangssted?
Ja
Der er krav om, at partiet skal føres ind i Danmark via et DPE. Fysisk kontrol kan foregå på et midlertidigt godkendt kontrolsted.
 
Ledsagedokumenter?
Ja
Der er krav om at sendinger skal ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport.
 
Import af spirer og frø beregnet til produktion af spirer - Forordning (EU) nr. 704/2014
Der er vedtaget importkrav til spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande.
 
 
Der er desuden vedtaget regler vedrørende betingelser for produktion af og handel med spirer til spisebrug.
 
Læs mere om hygiejnereglerne.
Læs mere om sporbarhedskravene.
 
Forhåndsanmeldelse?
Nej
 
Udpeget indgangssted?
Nej
 
Ledsagedokumenter?
Ja
 
Importcertifikat skal ledsage sendingen indtil bestemmelsesstedet, men vær også opmærksom på kravene fastsat i forordning (EU) nr. 208/2013.
 
Svampe fra tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl - Forordning (EF) nr. 1635/2006
Import af visse svampe til konsum fra diverse tredjelande (opgjort i bilag til forordningen) kan udgøre en risiko sfa. ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl.
 
 
 
Brexit
I tilfælde af at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, er Storbritannien blevet tilføjet listen over tredjelande, hvorfra der kræves importkontrol af visse svampe til konsum.
 
 
Forhåndsanmeldelse?
Ja
Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark. CED skal anvendes.
 
Udpeget indgangssted?
Nej

Ledsagedokumenter?
Ja
Sendingen skal ledsages af dokumenter udarbejdet efter modellen i forordningens bilag III.
 
Midlertidigt forbud mod import af betelblade fra Bangladesh - Gennemførelsesafgørelse 2016/884/EU
Det er ikke tilladt at importere fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle). Forbuddet er midlertidigt og gælder indtil videre frem til 30. juni 2020.
 

Midlertidigt forbud mod import af tørrede bønner fra Nigeria – Forordning (EU) 2019/1256
Det er ikke tilladt at importere tørrede bønner fra Nigeria. Forbuddet er midlertidigt, og gældte i det oprindelige forbud frem til 30. juni 2019. Forbuddet blev ved forordning 2019/1256 af den 23. juli 2019 forlænget til den 30. juni 2022.
 
Det oprindelige forbud: Forordning (EU) 2016/874
 
Midlertidigt forbud mod indførsel af varer fra Krim eller Sevastopol – Forordning (EU) nr. 692/2014
Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.
 
 
Præ-eksport godkendelse af visse produkter – Forordning (EU) 2015/949
Hvede og hvedemel fra Canada samt mandler fra USA har mulighed for at blive godkendt forud for eksport fra USA/Canada til EU. Forhåndsgodkendelsen medfører, at Fødevarestyrelsen kun skal foretage kontrol af <1 % af produkterne.
 
Der er ikke tale om en importrestriktion. Ordningen er valgfri for importører. Partier, der ikke har fået den nødvendige præ-eksport godkendelse, vil blive udtaget til fysisk kontrol på samme vilkår som partier af andre ikke-restriktionsvarer, dvs. som del af den ordinære, risikobaserede offentlige kontrol.
 
Vær opmærksom på, at jordnødder fra USA ikke længere er omfattet af forordningen, jf. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1269.
 

Historiske importrestriktioner
Forordningen vedrørte produkter, der indeholdt mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter samt ammoniumbicarbonat med oprindelse i Kina, sfa. risiko for indhold af melamin. Forordningen ophævedes ved Forordning (EU) nr. 2015/170
 
Skrivbart CED
 
NB: Importører med programmet Acrobat Pro kan gemme oplysningerne indskrevet i CED'et.
 
Importører med Acrobat Reader-versionen kan ikke gemme oplysningerne.

​Anden lovgivning
Vær opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området. Læs fx mere om indførsel af ikke-animalske fødevarer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
 
Læs mere
 

Ændret 29. juli 2019