Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning af antibiotikaresistens

Fødevarestyrelsen overvåger løbende forekomsten af antibiotikaresistens i forskellige typer af bakterier i dyr og fødevarer.

Formålet med overvågningen er at følge udviklingen af forskellige typer resistens og efter behov igangsætte tiltag, der kan reducere resistensforekomsten. Overvågningen bruges også til at følge op på allerede igangsatte tiltag.

Fødevarestyrelsens overvågning af antibiotikaresistens består af en obligatorisk resistensovervågning, som er fastlagt af EU, suppleret med en række overvågningsprojekter som hvert år fastlægges af Fødevarestyrelsen.
 
EU-overvågning af antibiotikaresistens i dyr og kød
I EU-overvågningen undersøges dyr og kød for resistente Campylobacter Jejuni, E. coli og ESBL-producerende E. coli bakterier. Resistensbestemmelse af salmonellaprøver, som er indsamlet efter reglerne for mikrobiologiske kriterier for fødevarer på slagterier indgår også i EU-overvågningen.
 
Der er tale om en rullende overvågning, som i lige år overvåger slagtekyllinger og kyllingekød og i ulige år overvåger kalve under et år og svin samt svine-, kalve- og oksekød.
 
 
 
Fødevarestyrelsens supplerende overvågning af antibiotikaresistens i dyr og kød

Den supplerende overvågning tilrettelægges, så den støtter op om igangværende initiativer på antibiotikaresistensområdet. Fødevarestyrelsens overvågning har særlig fokus på bakterier og resistenstyper, som har betydning for mennesker. Her i blandt kan nævnes overvågning af ESBL-producerende E. coli bakterier i den danske kyllingeproduktion og i dansk og udenlandsk kyllingekød, som er blevet overvåget siden 2009 samt forskellige typer resistensgener, heriblandt ESBL-gener, der overvåges i slagtesvinekæden fra slagteri til detailledet. Derudover overvåges der også for resistens blandt salmonellabakterier fra slagtesvin og foder.

 

Afrapportering
EU overvågningen afrapporteres af EFSA
 
 

Fødevarestyrelsens projekter afrapporteres dels i

DANMAP, som du kan finde på denne hjemmeside: ww.danmap.org  og dels

på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Se kontrolresultaterne her på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 


 
 
Ændret 18. december 2019