Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hundeopdræt og -salg, hundepension og -internat

Virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med hunde, opdræt af hunde eller drift af hundepensioner/hundeinternater, skal have tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

​​Erhvervsmæssig handel med hunde vil sige erhvervels​​e af hunde med videresalg for øje. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås opdræ​​​t, hv​​or der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.

​​Hundepensioner og hundein​​​​ternater, hvor der holdes mindre end fire hunde ad gangen, er ikke omfattet af reglerne. 
 
Personer, der har det daglige ansvar for erhvervsmæssigt hundehold, skal have gennemført en uddannelse i hundehold. Uddannelsen skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Kravet til uddannelse gælder dog ikke for personer, der kan dokumentere, at de i en sammenhængende periode på 1 år inden for de sidste 5 år har haft det daglige ansvar for en tilsvarende virksomhed. Se mere under ”Lovstof og regler”.

Følgende udbyder godkendte uddannelser i hundehold:
Dansk Kennel Klub 
og
Den Danske Hundeforening 

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med hunde
Ansøgning om tilladelse til at d​​rive virksomhed skal sendes til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular og skal omfatte oplysninger om det største antal hunde i virksomheden, samt om placeringen og konstruktionen af virksomhedens bygninger og lokaler.

Med ansøgningen skal også​ følge en oversigtsplan, der angiver placeringen af virksomhedens enkelte dele, samt målfaste tegninger af bygninger og lokaler.​

Fødevarestyrelsen besigtiger virksomheden i forbindelse med behandlingen ​af ansøgningen.

Udvidelse eller væsentlig ombygning af virk​​somheden må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens godkendelse.

​​Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser hundeholdet mindst to gange årligt. Navnet på den tilsynsførende dyrlæge skal oplyses til Fødevarestyrelsens veterinærenhed.

Eksisterende virksomheder, som tidligere er meddelt tilla​delse fra politiet, skal registreres hos Fødevarestyrelsen, att: den lokale veterinærenhed.

Veterinærenheden fører tilsyn med virksomhe​​derne og skal lejlighedsvist foretage eftersyn.
 

Sagsbehandlingstid

For hundepensioner og-internater træffer Fødevarestyrelsen afgørelse, senest 6 mdr. efter at ansøgning og alle nødvendige oplysninger er modtaget.
 
Pasningsvejledninger
Virksomheder omfattet af Bekendtgørelse om erh​vervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater skal pr. 1. januar 2013 ved salg af hunde senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udlevere en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af hunden.
 
Læs mere om reglerne under "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
Pasningsvejledningerne findes på Dansk Kennelklubs hjemmeside.

Ændret 15. juli 2021