Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Herreløse katte

Hvordan håndteres herreløse katte i Danmark? Det er en ny rapport fra Fødevarestyrelsen med til at svare på. På denne side kan du downloade rapporten.

​​Det vurderes af dyreværnsorganis​​ationer, at der findes ca. 500.000 herreløse katte i Danmark. Men hvordan håndteres herreløse katte rundt omkring i Danmark, og hvor kan man som borger henvende sig, når det drejer sig om herreløse katte?

For at få mere konkret viden om kommunernes håndte​​ring af herreløse katte udsendte Fødevarestyrelsen i januar 2015 et spørgeskema til samtlige kommuner vedrørende deres indsatser overfor herreløse katte. På baggrund af besvarelserne har Fødevarestyrelsen udarbejdet en rapport om "Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte".


Hvad viser rapporten om herreløse katte?

Rapporten konkl​​uderer, at herreløse kattes velfærd anses som vigtig. Henvendelserne fra borgere til kommunen om herreløse katte vedrører primært kattenes velfærd (43 %) eller gener fra kattene (44 %). Bekymring for menneskers sundhed i forbindelse med herreløse katte udgør 13 % af henvendelserne.

 
​66 % af kommunerne får under 25 henvendelser årligt om herreløse katte. Omkring halvdelen af kommunerne har aftaler med eksterne kattefangere. Ca. 80 % af disse eksterne kattefangere kommer fra Kattens Værn. En del kommuner oplyser, at de har haft en aftale med en kattefanger (typisk fra Kattens Værn), men at de af økonomiske grunde har opsagt aftalen. Andre kommuner er netop ved at indgå en aftale. Det er forskelligt, i hvor høj grad der opkræves egenbetaling fra borgere, der får hjælp til håndtering af herreløse katte. 

Rapporten indeholder desuden et idékatalog til kommunerne vedr.​ informationsmateriale m.v. Der præsenteres blandt andet idéer til enkel information til borgerne om herreløse katte.

 
Ændret 19. juli 2021