Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hampeplanter i fødevarer

Produkter med indhold fra hampeplanten kan være omfattet af forskellig lovgivning, herunder regler for narkotika, lægemidler, kosmetik og fødevarer, afhængigt af det konkrete produkt og markedsføringen af det.

​​​​​​​​Hampeplanten (Cannabis sativa L.) indeholder en række cannabinoider, heriblandt cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC).  ​

Hampeprodukter, som ikke er forbudt i henhold til lovgivningen om euforiserende stoffer, kan i visse tilfælde markedsføres som fødevarer, kosmetik eller lægemiddel. Det kan være hamp eller ingredienser udvundet fra hamp såsom frø, frøolie, grønne plantedele og ekstrakter af disse.​


Stoffet tetrahydrocannabinol (TH​​​C) og regler om euforiserende stoffer

Sundheds- og Ældreministeriet ændrede den 1. juli 2018 bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, hvorved den gældende nultolerance for indhold af stoffet tetrahydrocannabinol (THC) i alle typer produkter blev erstattet af en grænse på 0,2%. Dette fik mange virksomheder til at tro, at fødevarer såsom kosttilskud kan markedsføres med et indhold af THC på helt op til 0,2%.​

Dette er ikke korrekt. Fødevarer må ikke indeholde op til 0,2% THC, da indtag af sådanne mængder vurderes at være sundhedsskadelige. Produkter med indhold af THC på mere end grænseværdien på 0,2% hører under lovgivningen for euforiserende stoffer og kan ikke markedsføres som fødevarer, herunder kosttilskud.

EU's grænseværdier for tetrahydrocannabinol (THC) i fødevarer

EU Kommissionen har på fødevareområdet fastsat grænseværdier for indhold af tetrahydrocannabinol (THC) i hampefrø, produkter afledt af hampefrø, eksempelvis mel og proteinpulver, og hampefrøolie. Grænseværdierne træder i kraft den 1. januar 2023.

Link til EU's forordning om grænseværdier for THC i hampefrø​


EU's novel food​-regler​

Novel food status for hamp fremgår af EU's Novel Food Catalogue. Frø, frømel, proteinpulver fra frø, affedtede hampefrø samt frøolie af sorter af industri-hamp, som er optaget i EU's sortskatalog, og som er fri for eller har lavt indhold af THC, må gerne anvendes i fødevarer. Det skyldes, at der på EU-plan er enighed om, at disse ingredienser ikke er novel food.

I EU er man ved at vurdere dokumentationen for, at hampeblade muligvis har været lovligt markedsført som te i EU før 15. maj 1997. Derfor tolererer Fødevarestyrelsen også, at der i Danmark anvendes blade fra hampeplanten til te. Fødevarestyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier på 0,25 mg/L for THC (dvs. Δ9-THC og Δ8-THC) og 0,5 mg/L for total THC (dvs. Δ9-THC, Δ8-THC og THC-syre​) i drikkeklar te. Produkter der overholder disse grænseværdier kan, indtil EU har taget stilling til novel food status af hampebladene, markedsføres uden yderligere dokumentation for deres sikkerhed.

Andre dele af hampeplanten (f.eks. topskud, blomst, stængel og rod) må ikke anvendes i fødevarer. Det gælder også for ekstrakter af disse plantedele.​


Gældende regl​er for cannabidiol (CBD)

Ekstrakter af hampeplanten (Cannabis sativa L.) og afledte produk​ter med indehold af cannabinoider (herunder CBD) er omfattet af novel food reglerne. Ekstrakter samt produkter, hvortil sådanne ekstrakter er tilsat som ingrediens, vil derfor ikke kunne markedsføres uden en forudgående risikovurdering og godkendelse efter novel food reglerne. Det samme gælder for ekstrakter af andre cannabinoid-holdige planter samt for syntetisk fremstillede cannabinoider.

Hverken CBD eller andre cannabinoider er blevet risikovurderet og godkendt i EU, og de kan derfor ikke bruges i fødevarer.

Link til information om regler for cannabidiol (CBD)-holdige fødevarer

Link til guidance on regulations for food containing cannabidiol


Cannabidiol (CBD) i ​lægemidler – kontakt Lægemiddelstyrelsen 

Du kan finde Lægemiddelstyrelsens information om cannabisholdige produkter på linket herunder.

Læs om CBD i lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside


Cannabiodiol (CB​D) i kosmetik – kontakt Miljøstyrelsen

Du kan finde Miljøstyrelsens information om cannabisholdige produkter her på linket herunder

Læs om Cannabis og CBD i kosmetik 


Spørgsmål og svar om fø​devarer med indhold fra hampeplanten 

Hvilke dele af hampeplanten må anvendes i fødevarer?

Det er kun tilladt at anvende hampefrø i fødevarer eller bruge de fødevareprodukter, der kan fremstilles ud fra hampefrø: mel fra frø, proteinpulver fra frø, affedtede hampefrø samt frøolie af sorter af industri-hamp, som er optaget i EU's sortskatalog. Alle disse fødevareingredienser skal desuden enten være fri for eller have et lavt indhold af THC.

I EU er man ved at vurdere dokumentationen for, at hampeblade muligvis har været lovligt markedsført som te i EU før 15. maj 1997. Derfor tillader Fødevarestyrelsen også, at der i Danmark anvendes blade fra hampeplanten til te.

Andre dele af hampeplanten (f.eks. topskud, blomst, stængel og rod) må ikke anvendes i fødevarer. Det gælder også for ekstrakter af disse plantedele.

 

Er det tilladt at markedsføre CBD-olie i Danmark?

Det er ikke tilladt at markedsføre CBD-olie som en fødevare, herunder som et kosttilskud, i Danmark. Det skyldes EU's novel food-regler.

 

Er CBD-olie fra andre virksomheder i EU tilladte at markedsføre i Danmark?

Reglerne for novel food er gældende i hele EU. Det betyder, at det ikke er tilladt at markedsføre CBD-olieprodukter under fødevarereglerne i alle EU-lande. Det kan være, at produkterne om en årrække får en novel food godkendelse, som virksomheder i hele EU så kan bruge.

Mange udenlandske hjemmesider skriver på dansk og har dansk domænenavn (ender på .dk). De fleste af disse hjemmesider er ikke danske. Hjemmesiderne er normalt registrerede i andre EU-lande.

Mange udenlandske virksomheder skriver, at deres CBD-olie er 100% lovligt. Dette er ikke korrekt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke givet nogen novel food godkendelser til disse produkter.

 

Er grænsen på 0,2% THC højere end EU's grænseværdier?

EU's grænseværdier er angivet i mg/kg. De er væsentligt lavere end grænsen på 0,2%, idet 0,2% er det samme som 2000 mg/kg. EU's grænseværdi for hampefrøolie er f.eks. 7,5 mg/kg – dvs. over 200 gange lavere end grænsen på 0,2%.

 

Er hampeprodukter egnede til små børn?

Nej. Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 4 år indtager hampebaserede fødevarer

Ændret 5. januar 2023