Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hampeplanter i fødevarer

Produkter med indhold fra hampeplanten kan være omfattet af forskellig lovgivning, herunder regler for narkotika, lægemidler, kosmetik og fødevarer, afhængigt af det konkrete produkt og markedsføringen af det.

Hampeplanten (Cannabis sativa L.) indeholder en række cannabinoider, heriblandt cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC). 

Forskellig lovgivning om hampeplanter - alt efter produkt og markedsføring

Hampeprodukter, som ikke er forbudt i henhold til lovgivningen om euforiserende stoffer, kan i visse tilfælde markedsføres som fødevarer, kosmetik eller lægemiddel.

Hamp eller ingredienser udvundet fra hamp såsom fx frø, frøolie, grønne plantedele og ekstrakter af disse kan være omfattet af forskellig lovgivning. Herunder regler for lægemidler, kosmetik og fødevarer, afhængigt af det konkrete produkt og markedsføringen af det.

Markedsføring til fødevarer efter novel food-reglerne

Fødevarer med indhold fra hampeplanten kan markedsføres, såfremt de er sikre og overholder novel food reglerne. Desuden skal fødevarerne overholde reglerne om euforiserende stoffer.

Stoffet tetrahydrocannabinol og DTU Fødevareinstituttets vurdering

Sundheds- og Ældreministeriet ændrede den 1. juli 2018 bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, hvorved den gældende nultolerance for indhold af stoffet tetrahydrocannabinol (THC) i alle typer produkter blev erstattet af en grænse på 0,2%. Dette fik mange virksomheder til at tro, at fødevarer såsom kosttilskud kan markedsføres med et indhold af THC på helt op til 0,2%.

Dette er ikke korrekt. Fødevarer må ikke indeholde op til 0,2% THC, da indtag af sådanne mængder vurderes at være sundhedsskadelige. Fødevarestyrelsen har fastsat vejledende aktionsgrænser for sikre niveauer af THC i fødevarer.

De vejledende aktionsgrænser er fastsat på basis af DTU Fødevareinstituttets vurdering af farlighed af hampebaserede fødevarer. Værdierne er fastsat således, at den generelle voksne befolkning er beskyttet mod for høje indtag af THC.

De vejledende aktionsgrænser betyder, at markedsføringen af fødevarer med indhold af THC på op til de angivne niveauer, vil kunne ske, uden at virksomheden skal dokumentere, at det ikke er farligt. Hvis en virksomhed ønsker at markedsføre fødevarer med højere mængder end det angivne, skal virksomheden kunne dokumentere sikkerheden af fødevaren.

Produkter med indhold af THC på mere end 0,2% hører under lovgivningen for euforiserende stoffer, og kan ikke markedsføres som fødevarer, herunder kosttilskud.

Ved THC-indhold over Fødevarestyrelsens vejledende aktionsgrænser

Såfremt Fødevarestyrelsen ved kontrol konstaterer indhold over de vejledende aktionsgrænser, vil der blive truffet en konkret afgørelse om, hvorvidt produktet fortsat kan markedsføres. Desuden vil der i tilfælde af markedsføring af farlige fødevarer kunne blive tale om sanktioner fx i form af bøde.

De vejledende grænseværdier er dermed et instrument, der skal sikre, at der ikke markedsføres farlige fødevarer. Markedsføring af farlige fødevarer er omfattet af artikel 14 i forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen.

EU's novel food-regler

Novel food status for hamp fremgår af EU's Novel Food Catalogue. Frø, frømel, proteinpulver fra frø, affedtede hampefrø samt frøolie af sorter af industri-hamp, som er optaget i EU's sortskatalog, og som er fri for eller har lavt indhold af THC, må gerne anvendes i fødevarer. Det skyldes, at der på EU-plan er enighed om, at disse ingredienser ikke er novel food.

I EU er man ved at vurdere dokumentationen for, at hampeblade muligvis har været lovligt markedsført som te i EU før 15. maj 1997. Derfor tillader Fødevarestyrelsen også, at der i Danmark anvendes blade fra hampeplanten til te.

Andre dele af hampeplanten (f.eks. topskud, blomst, stængel og rod) må ikke anvendes i fødevarer. Det gælder også for ekstrakter af disse plantedele.

Gældende regler for CBD

Nuværende status er, at ekstrakter af Cannabis sativa L. og afledte produkter indeholdende cannabinoider (herunder CBD) er omfattet af novel food reglerne. Dette gælder såvel ekstraktet som produkter, hvortil ekstraktet er tilsat som ingrediens. Det samme gælder for ekstrakter af andre cannabinoid-holdige planter samt for syntetisk fremstillede cannabinoider.

Hverken CBD eller andre cannabinoider er blevet risikovurderet og godkendt i EU, og de kan derfor ikke bruges i fødevarer.

Gældende regler for THC

Hvis virksomheden vil anvende en ingrediens fra hampeplanten, som ikke er novel food, skal virksomheden stadig forholde sig til THC-indholdet i produktet.

Fødevarestyrelsen har indført vejledende aktionsgrænser, som er fastsat på basis af DTU Fødevareinstituttets risikovurdering af THC i fødevarer. Værdierne er fastsat således, at den generelle voksne befolkning er beskyttet mod for høje indtag af THC.

Hvis Fødevarestyrelsen ved kontrol konstaterer indhold over de vejledende aktionsgrænser, vil styrelsen (på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokumentation) træffe en afgørelse om, hvorvidt produktet fortsat kan markedsføres.

Læs mere om THC og find Fødevarestyrelsens aktionsgrænser (Åbn PDF)


CBD i lægemidler – kontakt Lægemiddelstyrelsen 

Du kan finde Lægemiddelstyrelsens information om cannabisholdige produkter på linket herunde.

Læs om CBD i lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside


CBD i kosmetik – kontakt Miljøstyrelsen

Du kan finde Miljøstyrelsens information om cannabisholdige produkter her på linket herunder

Læs om Cannabis og CBD i kosmetik

 

Spørgsmål og svar om fødevarer med indhold fra hampeplanten 

Hvilke dele af hampeplanten må anvendes i fødevarer?

Det er kun tilladt at anvende hampefrø i fødevarer eller bruge de fødevareprodukter, der kan fremstilles ud fra hampefrø: mel fra frø, proteinpulver fra frø, affedtede hampefrø samt frøolie af sorter af industri-hamp, som er optaget i EU's sortskatalog. Alle disse fødevareingredienser skal desuden enten være fri for eller have et lavt indhold af THC.

I EU er man ved at vurdere dokumentationen for, at hampeblade muligvis har været lovligt markedsført som te i EU før 15. maj 1997. Derfor tillader Fødevarestyrelsen også, at der i Danmark anvendes blade fra hampeplanten til te.

Andre dele af hampeplanten (f.eks. topskud, blomst, stængel og rod) må ikke anvendes i fødevarer. Det gælder også for ekstrakter af disse plantedele.

 

Er det tilladt at markedsføre CBD-olie i Danmark?

Det er ikke tilladt at markedsføre CBD-olie som en fødevare, herunder som et kosttilskud, i Danmark. Det skyldes EU's novel food-regler.

 

Er CBD-olie fra andre virksomheder i EU tilladte at markedsføre i Danmark?

Reglerne for novel food er gældende i hele EU. Det betyder, at det ikke er tilladt at markedsføre CBD-olieprodukter under fødevarereglerne i alle EU-lande. Det kan være, at produkterne om en årrække får en novel food godkendelse, som virksomheder i hele EU så kan bruge.

Mange udenlandske hjemmesider skriver på dansk og har dansk domæne navn (ender på .dk). De fleste af disse hjemmesider er ikke danske. Hjemmesiderne er normalt registrerede i andre EU-lande.

Mange udenlandske virksomheder skriver, at deres CBD-olie er 100 % lovligt. Dette er ikke korrekt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke givet nogen novel food godkendelser til disse produkter.

 

Er grænsen på 0,2 % THC højere end Fødevarestyrelsens aktionsgrænser?

Fødevarestyrelsens aktionsgrænser er angivet i mg/kg. De er væsentligt lavere end grænsen på 0,2 % idet 0,2 % er det samme som 2000 mg/kg. Aktionsgrænsen for hampefrøolie er f.eks. 4,0 mg/kg – dvs. 500 gange lavere end grænsen på 0,2 %.

 

Er hampeprodukter egnede til små børn?

Nej. For små børns vedkommende (< 4 år) vil aktionsgrænserne for THC ikke yde en tilstrækkelig grad af beskyttelse. Derfor frarådes børn under 4 år at indtage hampebaserede fødevarer.

Ændret 20. juli 2021