Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Halekupering af svin

De danske regler for halekupering af svin blev i januar 2019 skærpet for at reducere antallet af halekuperede svin.

Gældende regler​

Rutinemæssig halekupering af svin er forbudt, men det er tilladt at halekupere pattegrise inden for grisens andet til fjerde levedøgn, såfremt der er skriftlig dokumentation for halebid. Personen som halekuperer skal være uddannet heri og højst halvdelen af halen må kuperes. Der skal derudover være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning i besætningen. For at identificere de relevante foranstaltninger, skal besætningen udarbejde en risikovurdering og handlingsplan, der afspejler de aktuelle forhold i besætningen.

Vejledning om dokumentationskrav, risikovurdering og handlingsplan

Læs mere om dokumentationskrav, risikovurdering og handlingsplan i "Vejledningen om risikovurdering for halebid og om tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale".  

Du kan finde vejledningen her

Derudover er der i forbindelse med indførslen af kravene om skriftlig dokumentation, risikovurdering og handlingsplan udarbejdet en informationspjece.

Find pjecen i pdf-format her 

 

Dansk EU-handlingsplan til forbedring af kontrolforanstaltninger til forebyggelse af halebid og udfasning af halekupering af svin

Reglerne om skriftlig dokumentation, risikovurdering og handlingsplan i forbindelse med halekupering af pattegrise kommer som følge af, at EU-Kommissionen har iværksat en række initiativer for at reducere antallet af rutinemæssigt halekuperede svin i EU.

Initiativerne fra EU-Kommissionen omfatter blandt andet en henstilling til alle EU-lande om at antallet af halekuperede svin, samt krav om, at alle EU-lande skal udarbejde en EU-handlingsplan med henblik på at forbedre kontrollen af reglerne om halekupering.

Danmark har i den forbindelse udarbejdet en EU-handlingsplan i januar 2018. Denne handlingsplan handler om, hvilke tiltag danske myndigheder vil anvende for at reducere andelen af halekuperede svin. Se EU-handlingsplanen fra januar 2018 her

Dele af EU-handlingsplanen er blevet revideret og præciseret i august 2018. Find det her

 Lovstof
Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd