Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Halekupering af grise

De danske regler for halekupering af grise blev i januar 2019 skærpet for at reducere antallet af halekuperede grise.

​​Gældende regler​

Rutinemæssig halekupering af grise er forbudt, men det er tilladt at halekupere pattegrise inden for grisens andet til fjerde levedøgn, såfremt der er skriftlig dokumentation for halebid. Personen, som halekuperer, skal være uddannet heri og højst halvdelen af halen må kuperes. Der skal derudover være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning i besætningen. For at identificere de relevante foranstaltninger, skal besætningen udarbejde en risikovurdering og handlingsplan, der afspejler de aktuelle forhold i besætningen.

Vejledning om dokumentationskrav, risikovurdering og handlingsplan

Læs me​​re om dokumentationskrav, risikovurdering og handlingsplan i "Vejledningen om risikovurdering for halebid og om tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale".

Du kan finde vejledningen her

Derudover er der i forbindelse med indførslen af kravene om skriftlig dokumentation, risikovurdering og handlingsplan udarbejdet en informationspjece.

Find pjecen i pdf-format her ​

Dansk EU-handlingsplan til forbedring af kontrolforanstaltninger til forebyggelse af halebid og udfasning af halekupering af grise

Den danske ​EU-handlingsplan er udarbejdet i forbindelse med, at EU-kommissionen har iværksat en række initiativer for at reducere antallet af rutinemæssigt halkuperede grise i EU. ​

Initiativerne fra EU-Kommissionen omfatter blandt andet en henstilling​ fra 2016 til alle EU-lande om at reducere antallet af halekuperede grise, samt krav om, at alle EU-lande skal udarbejde en EU-handlingsplan med henblik på at forbedre kontrollen af reglerne om halekupering.

Danmark har i januar 2018 udarbejdet en EU-handlingsplan vedrørende, hvilke tiltag danske myndigheder vil anvende for at reducere andelen af halekuperede grise.

Se EU-handlingsplanen fra januar 2018 her

Dele af EU-handlingsplanen er blevet revideret og præciseret i august 2018.

​Find den reviderede handlingsplan her

De skærpede regler for halekupering i 2019 er en del af denne EU-handlingsplan, som er udarbejdet i forbindelse med, at EU-Kommissionen har iværksat en række initiativer for at reducere antallet af rutinemæssigt halekuperede svin i EU.

Initiativerne fra EU-Kommissionen omfatter blandt andet en henstilling til alle EU-lande om at reducere antallet af halekuperede svin, samt krav om, at alle EU-lande skal udarbejde en EU-handlingsplan med henblik på at forbedre kontrollen af reglerne om halekupering.

I 2019 trådte de skærpede regler for halekupering i kraft. De skærpede regler for halekupering er en del af EU-handlingsplanen.

Seneste revidering af EU-handlingsplanen er foretaget i oktober 2021. Revideringen kan findes her: 

EU-handlingsplan - Grise​

Lovstof

Denne side er lav​et på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om​​ dyrevelfærd

Ændret 16. januar 2023