Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af animalsk foder på landbrug

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet på landbrug.

​Hold af mink og foder til mink

Som minkavler skal du være opmærksom på, at sammensætningen af foderet til mink kan have indflydelse på, om du må have andre besætninger på samme adresse (bedrift).

Hvis du eksempelvis holder kvæg, får, geder, svin, fjerkræ og fisk samtidigt med mink på din bedrift, må der kun være fodermidler af animalsk oprindelse af drøvtyggere (animalske biprodukter) i dit foder, der består af:

  • Mælk og mælkeprodukter mv.
  • Di- og tricalciumfosfat af drøvtyggere
  • Hydrolyseret protein fremstillet af huder og skin af drøvtyggere
  • Afsmeltet fedt af drøvtyggere

Hvis din foderblanding til mink indeholder andre fodermidler af drøvtygger oprindelse (animalske biprodukter) eksempelvis blod af drøvtyggere, må du derfor ikke holde andre opdrættede dyr end pelsdyr på bedriften.

Der kan heller ikke være køkken- og madaffald i fodret til mink eller kategori 2 materiale af drøvtyggere, hvis du samtidig vil holde andre opdrættede dyr på samme adresse (bedriften).

Fodret til mink kan indeholde animalske biprodukter kategori 3 materiale fra ikke – drøvtyggere eksempelvis fiskemel og blodmel fra svin, uden at dette begrænser hold af andre dyr. Dette vil dog i visse til fælde kræve, at du er registreret til at måtte anvende de animalske fodermidler på landbrugsindberetningen, og at der er adskillelse mellem foderet til minkene og foderet til deandre opdrættede dyr på bedriften, således at det sikres, at dyr der ikke må få visse fodermidler af animalsk oprindelse, ikke fodres med dem.

Dette fremgår af TSE-forordningen 999/2001, artikel 7, stk. 1 og 2, jf. bilag VI, kapitel V, afsnit D.

 

Læs mere om generelt om foder af animalsk oprindelse