Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Viral hæmoragisk septikæmi (VHS)

Viral hæmoragisk septikæmi (VHS), også kendt som "Egtved-syge", er en virusbetinget sygdom, der inficerer både ferskvands- og marine fisk.

Alle indlandsområder i Danmark er af EU godkendt som værende fri for VHS i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/706/EU.

Bekæmpelsen af viral hæmoragisk septikæmi i Danmark

Beredskabsplan for sygdomme hos a​kvakulturdyr

Sygdomstegn
Inkubationstiden er under opdrætsforhold normalt 1-3 uger, men afhænger af fiskenes alder, viruskoncentration og især vandtemperatur – således er der set inkubationstider på op til 3 måneder i vinterhalvåret.
 
De kliniske sygdomstegn opstår i løbet ​af 2-3 uger. I begyndelsen ses som regel pludselig opstået nervøsitet og uro hos fiskene, uden at der kan påvises specifikke symptomer. Senere observeres mørkfarvning, udstående øjne, blege gæller og sløvhed. Blødninger kan ofte ses omkring øjnene samt i hud og muskulatur. Bugen kan være udspilet af væske. Mod slutningen af udbrud er blødningerne som regel mindre udtalte, medens der i stedet ses abnorme svømmebevægelser med drejning omkring længdeakslen. Syge fisk står ofte stille lige under vandoverfladen langs damkanter og forsøger ikke at flygte, når folk nærmer sig dambrugskanten.

Ved opklipning er de typiske organfo​​​randringer først og fremmest blødninger i muskulatur, hud, gæller, lever, milt, nyrer, hjerte, hjerne, svømmeblære og i subserøst perivisceralt fedtvæv. Milten er ofte let svullen mens midt- og bagtarm er bleg og atonisk. Ved opklipning af rygmuskulatur ses karakteristiske pletvise blødninger.
 
Smittespredning
VHS kan overføres ved direkte kontakt mellem inficerede individer eller via virusinficeret vand. Virus spredes ved flytning af inficerede æg eller fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Sygdommen kan herudover spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim. Fisk, der overlever et angreb af VHS, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Alle aldersgrupper kan blive inficeret, men stressede fisk ser ud til at være mest modtagelige.

Behandling, bekæmpelse og kontrol af sy​​gdommen
Der findes ingen medicin eller vaccin​e mod VHS. Kontrol af sygdommen sker derfor bedst ved hjælp af forebyggelse og god hygiejne. I Danmark har tørlægning vist sig at være særdeles effektiv.

Bekæmpelse omfatter destruktion af alle inficerede fisk, tørlægning og desinfektion af fiskeopdrættet inden køb af en ny besætning med certificerede, ​​virusfri æg eller ørreder.

Lovstof og regler
 
Ændret 18. juli 2019