Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Gult kort

Svineproducenten får et gult kort af Fødevarestyrelsen, hvis han eller hun overskrider de grænser, som Fødevarestyrelsen sætter for antibiotikaforbruget.

Frem til 2009 steg det samlede antibiotikaforbrug til dyr. I forsøget på at stoppe denne stigning indførte Fødevarestyrelsen i 2010 Gult kort-ordningen. Gult kort-ordningen betyder, at hvis en landmand overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, får han en advarsel – et gult kort – og påbydes dermed at reducere sit forbrug af antibiotika. Ordningen er målrettet de svinebesætninger, der har et stort og rutinemæssigt forbrug, fx i forbindelse med flokbehandling af svin via foder og vand.

Når det gælder landbrugets antibiotikaforbrug, ligger Danmark helt i bund. Men forbruget af antibiotika steg op gennem 00’erne – især til svin. Antibiotikaforbruget til svin udgør ca. 80 procent af det samlede forbrug, hvorfor Gult kort-ordningen retter sig mod forbruget til svin.

Efter indførelsen af Gult kort-ordningen faldt antibiotikaforbruget til svin markant i 2010 og det meste af 2011 – antagelig som resultat af Gult kort-ordningen. På den baggrund besluttede Fødevarestyrelsen at fastholde 2011-grænseværdierne i 2012.

Fra slutningen af 2011 er der observeret en mindre stigning i forbruget af antibiotika til svin. Grænseværdierne blev derfor justeret pr. 1. september 2012 og igen pr. 28. februar 2014 for at imødegå denne stigning.

I april 2015 indgik den daværende regering aftale med Enhedslisten, SF, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om en handlingsplan, der skal bekæmpe husdyr MRSA.
Handlingsplanen opstillede mål for reduktion af antibiotikaforbruget til svin fra 2015 – 2018 på 15 procent. På denne baggrund implementeredes en ny gult kort model den 30. juni 2016, hvor visse  antibiotikatyper tæller mere i landmandens medicinregnskab. Det sker for at sænke forbruget af de antibiotikatyper, som i særlig grad er nødvendige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker, eller som udgør en særlig resistensrisiko. Dette gøres ved at vægte de gældende ADD'er med en fastsat faktor (Vægtede ADD'er). Du kan læse mere om vægtede ADD'er her.

De gældende grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin blev også justeret pr. 30. juni 2016 og træder i kraft efter 9 måneder (31. marts 2017). Den 31. december 2016 træder nye ændringer i kraft. Hermed ændres faktoren for tetracyklin fra 1,2 til 1,5 pr. 30. september 2017. Udpegninger i gult kort ordningen baseret på den nye faktor sker første gang i november 2017 på baggrund af antibiotikaforbruget i januar til september 2017.

Se grænseværdierne for antibiotika her

Fødevarestyrelsen foretager udpegning af svinebesætninger med forhøjet antibiotikaforbrug hver måned.

Hvad vil det sige at få et gult kort?

Svineproducenten får et gult kort af Fødevarestyrelsen, hvis han eller hun overskrider de grænser, som Fødevarestyrelsen sætter for antibiotika-forbruget. Herefter har landmanden ni måneder til at få forbruget ned under grænseværdierne. Hvis ikke antibiotikaforbruget herefter ligger under grænserne, kan Fødevarestyrelsen blandt andet kræve, at en uvildig dyrlæge rykker ud til producenten med opfølgende rådgivning om bl.a. diagnostik, behandling og management i besætningen. Et besøg, som producenten selv skal betale for.

Ændring af rådgivningskategori
Samtidig med at en svineproducent, der overskrider grænseværdierne for antibiotika, får et gult kort, ændres også besætningens rådgivningskategori til Skærpet rådgivning.

Læs mere i guiden "Hvornår rykker jeg fra skærpet eller ekstra rådgivning til almindelig rådgivning?"

Grænserne for antibiotikaforbrug og vægtningen af ADD'er er dynamisk

Partierne bag gult kort ordningen har aftalt, at forbruget af antibiotika i landbruget inden udgangen af 2013 skal reduceres med 10 procent (målt i forhold til forbruget i 2009). Målsætningen blev opfyldt med et fald på 10,2 procent. Efterfølgende har partierne bag MRSA-handlingsplanen aftalt, at forbruget til svin skal reduceres med 15 procent fra 2015 til 2018 (målt i forhold til forbruget i 2014). 

Indledningsvis blev grænserne for antibiotikaforbrug sat, så det forventedes, at ca. 5-10 procent af besætningerne fik et gult kort. Grænseværdierne blev ved ordningens indførsel fastsat til det dobbelte af landsgennemsnittet. Grænseværdierne, der var gældende i 2011, blev fast holdt frem til 31. au gust 2012. Pr. 1. september 2012 blev grænseværdierne reduceret for at tilpasse dem til det lavere forbrug. Da stigningen fortsatte, justeredes grænseværdierne igen pr. 28. februar 2014. I 2015 faldt forbruget ca. 5 procent, mens det i starten af 2016 så ud til at stagnere. På denne baggrund justeredes grænseværdierne igen pr. 30. juni 2016 med effekt fra 31. marts 2017. Gult kort-ordningen betales af gebyrer fra de svineproducenter, som ikke formår at holde sig under grænseværdierne.

De vægtede ADD'er er ligeledes dynamiske og forventes evalueret årligt sammen med grænseværdierne. Senest er faktoren for tetracyklin ændret fra 1,2 til 1,5 pr. 30. september 2017.

Antibiotikaforbruget kan også følges i forhold til landsgennemsnittet

Som noget nyt indfører Fødevarestyrelsen en visning af landsgennemsnittet på opgørelsen over antibiotikaforbrug. Det betyder, at den enkelte landmand fremover ikke kun kan se sit forbrug i relation til de gældende grænseværdier, men også i forhold til gennemsnittet for alle hans kolleger (landsgennemsnittet).

 

Ovenfor vises et eksempel på det skærmbillede, som fremkommer, når landmanden gennem landbrugsindberetningen følger sit antibiotikaforbrug.

Læs mere
 
 
 
Historiske vejledninger:

 

Lovstof og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning 
 

 

 

Vægtede ADD’er (Weighted Animal Daily Dose)Vægtede ADD’er (Weighted Animal Daily Dose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vægtede-ADDer.aspx06867aspx0htmlEmneside
Staldskoler - kursusbeskrivelse for tovholdere (facilitatorer)Staldskoler - kursusbeskrivelse for tovholdere (facilitatorer)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staldskoler---kursusbeskrivelse-for-tovholdere-(facilitatorer).aspx06811aspx0htmlEmneside
SundReg for praktiserende dyrlægerSundReg for praktiserende dyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg-for-praktiserende-dyrlæger.aspx06826aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx06820aspx0htmlEmneside
SundReg for besætningsejereSundReg for besætningsejerehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg-for-besætningsejere.aspx06825aspx0htmlEmneside
SundRegSundReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/SundReg.aspx06824aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning om får og gederSundhedsrådgivning om får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-får-og-geder.aspx06819aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning - RådgivningskategorierSundhedsrådgivning - Rådgivningskategorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rådgivningskategorier---Almindelig,-Ekstra-eller-Skærpet.aspx06753aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx06347aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning minkfarmeSundhedsrådgivning minkfarmehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-minkfarme.aspx06822aspx0htmlEmneside
Antibiotika til dyrAntibiotika til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Særlige-regler-for-brug-af-antibiotika-til-dyr.aspx06769aspx0htmlEmneside
Import af lægemidlerImport af lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx06358aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning svinSundhedsrådgivning svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-svin.aspx06823aspx0htmlEmneside
SundhedsrådgivningSundhedsrådgivninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning.aspx06818aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx07577aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx06602aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx06673aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx06563aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx06518aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning kvægSundhedsrådgivning kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-kvæg.aspx06821aspx0htmlEmneside

Ændret 12. januar 2017