Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvæg

Grænseværdierne for dødelighed bidrager til at sætte fokus på sundhed og dyrevelfærd i kvæg- og svinebesætninger.

​​Hensigten med grænseværdierne for dødelighed i kvæg- og svinebesætninger er at give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden – i samarbejde med besætningsdyrlægen – kan sætte fokus på dyresundhed og dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen kan anvende dødelighed til at målrette kontrollen. Dødelighedstallene bliver ikke anvendt til udpegning til gult kort eller nedrykning i rådgivningskategori.
 
Svin
For svin er der kun fastsat grænseværdi for søer. Grænseværdien for dødelighed hos søer er 16 % pr. år, hvilket svarer til 1,34 % pr. måned.
 
Kvæg
For kvæg er der fastsat grænseværdier for køer og kalve.
 

Grænseværdierne for kvæg:

  • Kalve: 20 %.
  • Køer:   14 %.
 
Hvor finder jeg opgørelser over dødeligheder i min besætning?

Du kan som landmand kan se dødeligheden i din egen besætning på Landbrugsindberetning.

Der beregnes dødelighed for kvæg i aldersgrupperne køer og kalve 0-6 mdr., men ikke for ungdyr over 6 mdr. Der beregnes dødelighed for svin i aldersgrupperne søer og slagtesvin. Der beregnes ikke dødelighed for fravænnede grise eller pattegrise. På Landbrugsindberetning.dk holdes dødeligheden i besætningen op imod grænseværdien, og der vises grøn, gul eller rød farve afhængig af, om dødeligheden er under grænseværdien, tæt på eller overskrider grænseværdien.

Se faktaark om visning af data på Landbrugsindberetning.

Hvordan beregnes dødeligheden?

Dødeligheden for svin opgøres pr. måned og beregnes som et 12 måneders simpelt gennemsnit af antal døde svin pr. måned divideret med antallet af svin registreret på et CHR nummer den pågældende måned. Den gennemsnitlige dødelighed pr. år kan beregnes ved at gange den viste dødelighed med 12.

Dødelighed for kvæg opgøres pr. år. For køer beregnes dødeligheden som antal døde køer de seneste 12 måneder divideret med antal kodage de seneste 12 måneder. Kodage beregnes ved at summere antal køer på besætningen dag for dag. For kalve beregnes dødeligheden som en incidensrate efter en overlevelsesformel, og beregnes rullende for de 6 måneder, som ligger 6 måneder forud.

Alle dødeligheder beregnes på baggrund af døde dyr faktureret af DAKA og antal dyr registreret i CHR. Hvis du mener at dødeligheden ikke stemmer overens med det du oplever i din besætning, er det formodentlig fordi dine registreringer i CHR ikke er helt præcise eller opdaterede.

Lovstof og regler 

På lovstofsiden for lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning  finder du reglerne for denne sides indhold under punktet "Om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger".​
 
 
Ændret 19. juli 2021