Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grænseaftale om flytninger af heste mellem dele af Danmark og Tyskland

Fødevarestyrelsen har indgået en aftale med de tyske veterinærmyndigheder om lempeligere vilkår for flytninger af dyr af hestefamilien (heste) mellem nær-grænse områder i Danmark og Tyskland efter undtagelsesmuligheden i artikel 139 i Dyresundhedsloven (AHL).

​​​​
Se aftalen her​​

Aftalen gælder kun for heste, som sædvanligvis holder på virksomheder, der geografisk ligger i nedenstående​​ nær-grænsen områder, og som flyttes mellem disse områder:

Tyskland: Slesvig-Holsten

Danmark: Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Guldborgsund Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Langeland Kommune, Lolland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Vordingborg Kommune, Ærø Kommune og Aabenraa Kommune.


Undtagelsen betyder, at der ikke skal udstedes dyresundhedscertifikat 

Normalt skal heste ledsages af et dyresundhedscertifikat (TRACES certifikat) efter bestemmelserne i artikel 143, stk. 1, artikel 148 og artikel 152 i AHL (2016/429).

Men kravet om certifikat bortfalder, når heste flyttes til de førnævnte områder (fra enten Danmark eller Tyskland), og såfremt formålet med flytningen alene er at deltage i en af følgende typer arrangementer:

  1. rekreative udfoldelser,
  2. udstillinger, sportsbegivenheder, kulturelle arrangementer eller lignende arragementer (inklusiv træning til sådanne arrangementer),
  3. græsning,
  4. arbejde.


Undtagelsen gælder også returrejse af heste, som er flyttet efter ovennævnte undtagelse, når dette sker indenfor følgende tidsperioder:

  1. rekreative udfoldelser – på den samme dag som afsendelsesdagen.
  2. udstillinger, sportsbegivenheder, kulturelle arrangementer eller lignende arragementer (inklusiv træning til sådanne arrangementer) – indenfor 5 dage før og efter arrangementet.
  3. græsning​ – indenfor 30 dage efter afsendelsen;
  4. arbejde – indenfor 10 dage efter afsendelsen.


Hestene skal flyttes direkte til arrangementet/græsningsarealet. Efter arrangemetnet skal hestene flytte direkte tilbage til afsendervirksomheden.​


Forudsætninger for at bruge aftalen

Før hesten kan flyttes i overensstemmelse med aftalen, skal den virksomhed (dvs. stedet), hvor hesten sædvanligvis holdes, være listet på en liste over virksomheder, der er involveret i flytninger omfattet af denne aftale. Listen føres af henholdsvis de danske og tyske veterinære myndigheder.

For at blive listet skal danske operatører af sådanne virksomheder give Fødevarestyrelsen besked om deres ønske om at være en del af den dansk/tyske grænseaftale for heste.​

Dette gøres via Fødevarestyrelsens kontaktformular, med oplysninger om hvilken virksomhed der ønskes listet (adresse, CHR nummer):

Gå til kontaktformular


Når en virksomhed med heste har givet Fødevarestyrelsen besked, vil virksomheden derefter være omfattet af aftalen. De heste, der sædvanligvis holdes på stedet, vil således derefter kunne benytte sig af aftalen og derved have mulighed for at kunne flyttes til pågældende område i Tyskland uden forudgående syn af embedsdyrlæge og uden sundhedscertifikat (TRACES certifikat). Vær dog opmærksom på forudsætningerne for at benytte aftalen herunder:

At blive skrevet på listen vil indebære, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen ikke mere end 6 måneder efter at operatørens underretning om at blive listet, foretager en kontrol af virksomheden og hestene, der holdes på virksomheden. Ved kontrollen vil der ses på, om virksomheden og dyrene herpå lever op til kravene til registrerede virksomheder i CHR, identifikation af heste og flytninger til andre medlemsstater, og som minimum kravene i:

  • ​Artikel 102 i AHL (forordning (EU) 2016/429)
  • ​Artikel 22, stk. 1 i Delegeret forordning (EU) 2020/688

Du skal derfor sikre dig, at ​virksomheden er korrekt registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det er let at registrere denne, følg vejledningen på denne side: Gå til siden om registrering af hestehold i CHR​

For at en oprindelsesvirksomhed kan forblive på listen over virksomheder, der ønsker at benytte sig af grænseaftalen​, foretager Fødevarestyrelsen efterfølgende officiel kontrol på virksomheden mindst én gang om året, hvor efterlevelse af kravene til registrerede virskomheder, identifikation af heste og flytninger til andre medlemsstater kontrolleres.​

​Hvis den officielle kontrol afslører manglende overholdelse af reglerne vil virksomheden blive fjernet fra listen. En virksomhed kan igen blive opført på listen, når en ny kontrol bekræfter overholdelsen af førnænvte regler.

​Såfremt en operatør ønsker at dennes virksomhed bliver fjernet fra listen, skal der gives besked til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular.

Gå til kontaktformular


Heste, der flyttes i henhold til aftalen, skal være holdt på oprindelsesvirksomheden uden kontakt med heste af lavere sundhedsstatus eller heste underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner, i 15 dage før flytningen, samt efter at have forladt denne virksomhed.

Før flytningen til bestemmelsesmedlemsstaten må hestene ikke have været underkastet sammenbringning på virksomheder, der er godkendt til sådanne aktiviteter, bortset fra det arrangement, hestene flyttes til. 


Sporbarhed

​Hestene skal være ledsaget af deres hestepas (identifikationsdokument).

Hestene skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af operatøren, som står for flytningen, og som indeholder oplysninger om hesten, formålet med flytningen, oprindelsesvirksomheden og transport information.

Hent den skrivbar PDF version af erklæringen

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af operatøren, som står for flytningen, på dagen for afsendelsen af dyret.


Transport

​De anvendte transportmidler skal rengøres og desinficeres i overensstemmelse med kravene i artikel 4 og 5 i forordning (EU) 2020/688.​


​​

Ændret 1. august 2022