Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grænseværdier for antibiotikaforbrug

Grænseværdierne for antibiotikaforbrug bidrager til at sætte fokus på resistensudvikling og dyrevelfærd i kvæg- og svinebesætninger.

​​​​Hensigten med grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger er at give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden – i samarbejde med besætningsdyrlægen – kan sætte fokus på dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. 

Grænseværdierne for antibiotikaforbrug i svinebesætninger anvendes også i Gult kort ordningen.

Du kan læse mere om Gult kort-ordningen her

Grænseværdier for antibiotika i kvæg- og svinebesætninger

Grænseværdier for kvæg- og svin​​​​​ebesætninger:​

Antibiotikaforbrug​
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr.
Kalve under 12 mdr. og ungdyr mellem 12 og 24 mdr.
Pattegrise, søer, gylte og orner 
Fravænnede smågrise op til 30 kg 
Slagtesvin og polte 
Antibiotikaforbrug i ADD1 pr. 100 dyr pr. dag til og med maj 20132,1​1,2​5,2​28​8​
Antibiotikaforbrug i ADD1 pr. 100 dyr pr. dag fra og med juni 2013 til og med oktober 2014 2,11,2 525 
Antibiotikaforbrug i ADD1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra og med november 2014​2,1​1,2​4,3​22,9​5,9

Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. marts 2017

​2,1​1,2​4,1​21,8​5,6

Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. december 2017

​2,1​1,2​3,8​20,2​5,2
Antibiotikaforbrug til svin i vægtede3 ADD’er1, 2 pr. 100 dyr pr. dag fra 31. marts 20192,1 ​1,2 ​3,2 ​17,2 ​4,4
   
 1) ADD er daglig dosis til et dyr ifølge medicindatabasen VetStat
2) ADD efter nye principper 

3) Vægtning efter princip indført pr. 30. juni 2016. link til ny side om vægtede ADD'er

Grænseværdier for svin

I 2010 og det meste af 2011 kunne et markant fald i antibiotikaforbruget til svin observeres. På den baggrund besluttede Fødevarestyrelsen at fastholde 2011-grænseværdierne for antibiotikaforbrug til svin i 2012. Fra slutningen af 2011 blev der observeret en stigning i forbruget af antibiotika til svin. Grænseværdierne blev derfor justeret i september 2012 for at imødegå denne stigning. Eftersom stigningen fortsatte blev grænseværdierne igen ændret pr. 28. februar 2014.

I 2015 blev handlingsplanen for husdyr MRSA vedtaget. Et af målene i handlingsplanen er at reducere antibiotikaforbruget til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018 (målt i forhold til forbruget i 2014). I 2015 faldt forbruget ca. 5 pct. i forhold til 2014, mens det i starten af 2016 så ud til at stagnere. Derfor blev grænseværdierne justeret pr. 30. juni 2016 samtidig med implementeringen af ny model for gult kort, hvor grænseværdierne fastsættes i vægtede ADD'er pr. 100 dyr pr. dag. Udpegningen i gult kort ordningen baseret på ændringerne i grænseværdierne pr. 30. juni 2016 sker første gang i maj 2017 på baggrund af det gennemsnitlige antibiotikaforbrug i perioden juli 2016 til marts 2017. 
 
Fra 2014 til 2016 faldt forbruget af antibiotika til svin med 9,1 pct. På baggrund af MRSA-handlingsplanens målsætning om en reduktion i antibiotikaforbruget til svin på 15 pct. fra 2015 til 2018 blev grænseværdierne derfor igen justeret pr. 31. marts 2017. Primo 2018 kunne det konstateres, at den seneste justering ikke var tilstrækkelig til at realisere målet. Derfor blev grænseværdierne justeret yderligere pr. 30 juni 2018 med effekt fra d. 31 marts 2019. Udpegningen i gult kort ordningen baseret på de nye grænseværdier sker første gang i maj 2019 på baggrund af det gennemsnitlige antibiotikaforbrug i perioden juli 2018 til marts 2019.
 

Grænseværdier for kvæg

Fødevarestyrelsen ha​r på baggrund af udviklingen i forbruget af antibiotika til kvæg vurderet, at der indtil videre ikke er behov for en justering af grænseværdierne for antibiotikaforbrug i kvægbesætninger. 
 
Hvor finder jeg min besætnings antibiotikaforbrug?
Din besætnings antibiotikaforbrug kan du se på VetStat.dk. Det kræver dog, at du eller din dyrlæge har en adgangskode til VetStat.dk. Antibiotikaforbruget opgøres som et gennemsnit over 9 måneder.

Som landmand kan du også følge dit antibiotikaforbrug på Landbrugsindberetning. Her vil der være adgang til en oversigt, der viser dig dit forbrug i  ADD'er  Samtidig har du adgang til en oversigt, der viser dig, hvordan dit forbrug ser ud i vægtede ADD'er. Herved har du og din dyrlæge et godt indblik i, hvad den nye model, der gælder fra 31. marts 2017, betyder for lige netop din besætning.
 
 
Antibiotikaforbruget kan også følges i forhold til landsgennemsnittet 
Som noget nyt indfører Fødevarestyrelsen en visning af landsgennemsnittet på opgørelsen over antibiotikaforbrug. Det betyder, at den enkelte landmand fremover ikke kun kan se sit forbrug i relation til de gældende grænseværdier, men også i forhold til gennemsnittet for alle hans kolleger (landsgennemsnittet).
 
Ovenfor vises et eksempel på det skærmbillede, som fremkommer, når landmanden gennem landbrugsindberetningen følger sit antibiotikaforbrug.
 
Lovstof og regler

Ændret 18. januar 2021