Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendte grupper af primærproducenter (fiskere)

Produktionsområderne for muslingefiskeri bliver som udgangspunkt åbnet for hver enkelt fisker (primærproducent), men der er mulighed for at organisere sig i grupper af primærproducenter.

​​​​Fødevarestyrelsen kan ​​​ifølge Muslingebekendtgørelsen tillade primærproducenter, der høster vildtlevende musli​​​nger m.m. i samme midlertidige eller permanent klassificerede produktionsområder, at gå sammen i en gruppe og etablere en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af vandprøver og prøver af muslinger m.m. samt indberetning af resultaterne.
 

Pt. eksisterer der 3 grupper, der henholdsvis kalder sig​:
- "Foreningen Muslingeerhvervet"
- "Muslingefiskeri Østkysten"
- "Jartom Konk"
 
"Jartom Konk" er en gruppe af fiske, som primært høster konk, og gruppen består af fartøjerne T40 og T299 (opdateret d. 16. januar 2019).
 
"Muslingefiskeri Østkysten" vil på hjemmesiden blive angivet som "Muslingefiskeri Østkysten" og består af fartøjerne med havnekendingsnumrene: HO2, HO6, HO7 og HO32 (opdateret d. 17. august 2020).
 
Den seneste redigerede medlemsliste fra Foren​​ingen Muslingeerhvervet er fra d. 19. februar 2020 (se listen nedenfor). Gruppen vil blive angivet som "Foreningen Muslingeerhvervet".
 
Fartøjer med havnekendingsnumre, som ik​ke figurer på gruppernes medlemslister, skal selv sørge for udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver, samt indberetning af resultaterne til Fødevarestyrelsen.
 
Liste over fartøjer tilme​​​ldt gruppen 'Foreningen Muslingeerhvervet' med havnekendingsnummer:

Havn​​e-

kendings-

nummer

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

Havn​​e-

kendings-

nummer​

A 5

FLH 954

L 54

L 933

SK 132

 T 72

A 36

FN 43

L 102

L 935

SK 156

T 112

A 60

H 138

L 941

 SK 919

 T 121

A 122

HM 88

L 154

SK 2

 SK 920

 T 132

A 178

HM 324

L 158

SK 4

 SK 923

 T 194

A 489

HM 426

L 206

SK 5

SK 924

T 229

A 956

HM 430

L 253

SK 17

 SK 925

T 300

AS 56

HM 911

L 368

SK 18

 SK 951

 T 329

E 27

KA 56

L 472

SK 20

 SK 961

 

E 63

KA 57

L 491

SK 49

 SK 971

 

E 78
L 10

L 500

SK 50

 T 9

 

FLH 943

L 32

L 501

SK 100

 T 30

 

FLH 950

L 34

L 511

SK 106

 T 58

 

 
Fartøjerne er angivet i alfabetisk og numerisk rækkefølge. Skemaet er opdateret d. 19. februar 2020.
 
Ændret 20. juli 2021