Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendelse af rengøringsprocedure for transportører og lagre, der håndterer animalsk foder

Krav til godkendelse af rengøringsprocedure for transport og oplagring af animalsk foder.

​​Der er krav om, at virksomheder med kørertøjer/containere/beholdere eller lagervirksomheder i visse tilfælde skal have godkendt deres rengøringsprocedure af Fødevarestyrelsen, inden der foregår transport med eller opbevaring af visse typer af foder.

Der er udarbejdet oversigter​, hvor man kan se, i hvilke situationer, der er krav om, at transportører eller lagre har fået godkendt sin rengøringsprocedure.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at virksomhederne ansøger om at få godkendt rengøringsproceduren for alle de mulige situationer, således at virksomheden er klar til at transportere eller opbevare foder i forskellige situationer og ikke skal vente på at få godkendt sin rengøringsprocedure senere til en specifik situation.

Når virksomheden fremsender rengøringsproceduren til Fødevarestyrelsen, skal det fremgå, hvordan virksomheden sikrer, at kravene i TSE forordningen overholdes:

  • Hvordan sikrer virksomheden sig, at rengøringen af køretøjerne/container/beholder eller lager er tilstrækkelig?
  • Hvordan sikrer virksomheden sig, at der er dokumentation for, at der er rengjort mellem de relevante skift mellem fodertyper (der kan bl.a. tages prøver for at verificere en rengøring)?
  • Hvordan sikrer virksomheden sig, at dokumentation for rengøring bliver gemt i mindst 2 år?

Anmodning om godkendelse af rengøringsproceduren sendes til Fødevarestyrelsen. Du kan se på oversigten, hvilken blanket du skal anvende.

Når en virksomhed har fået godkendt sin rengøringsprocedure, er det virksomhedens ansvar efterfølgende at sikre, at nye situationer bliver godkendt af Fødevarestyrelsen. Dette gælder både ved nye aktiviteter i virksomheden og ny lovgivning, som kræver at virksomhedens rengøringsprocedure skal godkendes af Fødevarestyrelsen. 

Når en virksomhed får godkendt sin rengøringsprocedure, bliver dette offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ændret 19. januar 2023