Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Genmodificerede fødevarer

Genmodificerede fødevarer skal risikovurderes og godkendes, inden de må
sælges i EU.

​​​​​Ved genmodificerede fødevarer forstå​​r man fødevarer, som består af, indeholder eller er fremstillet af en genmodificeret organisme (GMO). Det kan for eksempel være  genmodificerede majskerner eller olie fra genmodificerede sojabønner.

De fleste af de genmodificerede organismer, der er udviklet til fødevarebrug, er planter,
​som er gjort mere modstandsdygtige over for u​krudtsmidler, angreb af skadedyr eller sygdomme. Der er også udviklet planter, som har forbedrede ernæringsmæssige egenskaber. 

Der er godkendt en lang række genmodificerede planter, især majs, soja og bomuldsfrø,
​til fødevarebrug i EU. Planterne dyrkes for størstedelens vedkommende i lande udenfor EU. De høstede produkter importeres til EU til foder- og fødevarebrug. 

De godkendte GMO’er kan ses på ​​EU-kommissionens hjemmeside 

Økologiske fødevarer må ikke være genmodificerede. Det gælder alts​​å også foder til økologiske dyr.
 

EU-reguleret

Det er EU-regler, der bestemmer, hvilke GMO’er der må bruges til fødevarebrug. Der gælder derfor de samme regler for alle landene i EU.

Det skal altid fremgå af mærkningen, hvis en ​​fødevare indeholder ingredienser, der stammer fra en GMO.

Fødevarestyrelsen kontrollerer, om reglerne bliv​​er overholdt. Læs mere om kontrol af GMO nedenfor​. 

Spørgsmål og svar om GMO​

Er det sikkert for dyr og mennesker at spise genmodificerede fødevarer eller foder?

Ja. A​lle godkendte GMO’er til fødevare- og foderbrug er blevet sikkerhedsmæssigt vurde​​ret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og er fundet lige så sikre at spise som tilsvarende ikke-genmodificerede organismer. 
 

Er det sikkert at spise kød fra dyr, der har fået genmodificeret foder?

Ja. Det gør ingen forskel for kø​​det, om dyret har fået genmodificeret foder eller ej. Det genetisk modificerede materiale bliver nedbrudt under dyrets fordøjelse og udnyttelse af foderet. 
 

Kan det insekthæmmende Bacillus thuringiensis (Bt)-​​​protein overføres fra dyrefoder via fx kød og mælk til gravide og udløse allergi eller misdannelser hos fostre?

Canadiske forskere hævdede i 2011 at have fundet spor af Bt-protein i blodprøver​ hos gravide og frygter, at kvindernes fostre kan få allergi og misdannelser af Bt-giften. Forskerne mener, Bt-giften må være overført til dem fra kød, æg eller mælk fra dyr, der har spist GMO-foder.

DTU Fødevareinstituttet har set på d​​en canadiske undersøgelse og vurderet, at resultaterne fra de canadiske forskere er tvivlsomme. Desuden påpeger DTU Fødevareinstituttet, at selv om der skulle findes små mængder Bt-proteiner i blodet, giver dette ikke anledning til bekymring, da der ikke er noget, der tyder på, at Bt-proteiner er sundhedsskadelige for mennesker. 
 

Kan jeg som forbruger se, om det kød, jeg køber, stammer fra dyr, der har fået genmodificeret foder?

Kød fra dyr, der har fået genmodificeret fo​​der, hører ikke ind under reglerne for mærkning med GMO, idet kødet i sig selv hverken indeholder eller består af GMO. Kun fødevarer, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO, skal mærkes. Det er derfor ikke muligt at se på det kød, man køber, om dyret, det stammer fra, har fået genmodificeret foder. 

Virksomheder kan dog frivilligt mærke med oplysning om​​, at der ikke er anvendt genmodificeret foder, hvis det kan dokumenteres, at det er rigtigt, og mærkningen ikke er vildledende for forbrugeren.  
 

Hvordan kan jeg undgå GMO i maden?

​Forbrugere, som ønsker at undgå genmodificerede fødevarer, kan tjekke mærkningen på fødevaren. Her skal stå, hvis en ingrediens i fødevaren er genmodificeret eller fremstillet af noget, der er genmodificeret. Man kan også vælge økologiske fødevarer. I økologiske fødevarer må der ikke bruges genmodificerede ingredienser eller kød, mælk og æg fra dyr, der har fået genmodificeret foder. 
 

Hvis jeg ønsker at undgå at købe kød fra dyr, som har fået genmodificeret foder, hvad gør jeg så?

Hvis man vil undgå at spise kød fra dyr,​​​ der har fået genmodificeret foder, kan man købe økologisk kød. GMO-foder må ikke anvendes i økologisk produktion. 
 

Kan der være genmodificerede ingredienser i de fødevarer, jeg køber i Danmark?

Ja, det kan der i princippet godt. Det er tilladt at anvende godkendte ​​genmodificerede planter og mikroorganismer til fødevarebrug. Hvis et produkt indeholder eller er fremstillet af en GMO, skal det fremgå af mærkningen på fødevaren som ”genetisk modificeret” eller ”fremstillet af genetisk modificeret (fx majs)”. 

Udbuddet af genmodificerede fødevarer i Danmark er dog ​meget begrænset. Mærkning med GMO ses derfor yderst sjældent på fødevarer i danske butikker. 

Kan jeg være sikker på at økologiske fødevarer ikke er genmodificerede eller indeholder ingredienser der er genmodificerede?

Ja, som udgangspunkt. Man må ikke bevidst bruge genmodificerede organismer i økologiske fødevarer. Der må ifølge reglerne forekomme små mængder utilsigtet eller teknisk uundgåeligt indhold af GMO i økologiske fødevarer og foder. Dette forekommer dog sjældent. Ved Fødevarestyrelsens årlige kontrolundersøgelser er der således ikke fundet indhold af GMO i økologiske fødevarer i de seneste 8 år. 

Der er i Danmark fastsat regler for sameksistens mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede afgrøder, som blandt andet fastsætter krav til, hvor stor afstand der skal være mellem marker med genmodificerede og ikke-genmodificerede ​afgrøder. Reglerne er indført for at mindske risikoen for, at dyrkning af genmodificerede planter skal påvirke økologiske og ikke-genmodificerede afgrøder.

Sameksistensreglerne administreres af Landbrugsstyrelsen 
  
 ​
Ændret 14. december 2021