Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Risikoen for fugleinfluenza er nu igen så lav, at Fødevarestyrelsen ophæver krav om at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal være lukket inde eller under tag.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                       ​ Latest news in English 


Udbrud i vilde fugle

Den 22. oktober 2021 blev der fundet højpatogen fugleinfluenza af typen H5N1 i vilde fugle fra Vadehavet. Det var første gang siden maj, at de​​r blev påvist​ højpatogen fugleinfluenza i den danske vildfuglebestand.

Fundene blev gjort i fugleklatter fra pibeænder og i en prøve udtaget fra en krikand. Fugleinfluenza​en er sandsynligvis bragt hertil med efterårets træk fugle.

Nye fund ​af fugleinfluenza i døde vilde fugle opdateres løbende.
Se kort over fund af døde fugle


Særlig fokus på smittebeskyttelse
Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, skal man huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård.

Jægere og andre, der færdes i naturen, anbefales at være påpasselige med hygiejnen, når de går ud i hønsegården, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

Læs mere om smittebeskyttelse længere ned på siden.

Udbrud af fugleinfluenza sæson 20​21/2022
DatoSt​ed
KommuneAntal fugle - ca.Besætnings-typeStatus på zoner
29-3-2022 TranekærLangeland11 HønsAktiv
11-2-2022Søtofte
Holbæk800 HønsOphævet
15-1-2022Søbjerg Huse

Sorø18HønsOphævet
7-1-2022StoholmViborg100.000 HønsOphævet
3-1-2022

Ruds-VedbySorø60. 000Kalkuner

Ophævet
1-1-2022

StokkemarkeLolland36.000KalkunerOphævet
31-12-2021

SkaverupVordingborg42Høns, ænder og gæsOphævet
19-12-2021

TjeleViborg4.000Fasaner og ænderOphævet
24-11-21

RudeSlagelse2HønsOphævet
3-11-21BoeslundeSlagelse50Høns, ænder, gæsOphævet
1-11-21SønderupsønderSlagelse28.000KalkunerOphævet

 

Tip Fødevarestyrelsen, hvis du finde​r en død fugl i naturen

Hvis du finder en død fugl i naturen, opfordrer Fødevarestyrelsen til, at du indrapporterer direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "FugleinfluenzaTip". 

Vi er især interesserede i tip, hvis du finder flere døde ænder, gæs, svaner eller måger på ét sted, eller enkelte døde rovfugle og kragefugle. Vi bruger dit tip til at følge udviklingen, da fugleinfluenza blandt vilde fugle udgør en risiko uanset, om man har hobbyhøns i haven, eller 100.000 kalkuner under tag. 

Vi er taknemmelige for og vurderer hvert eneste tip. Men Fødevarestyrelsen indsamler dog ikke alle døde fugle. F.eks. hvis vi allerede ved, at der er fugleinfluenza i et område. 

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind.

Selvom fuglene ikke indsamles, giver din beretning værdifuld viden om dødeligheden blandt vilde fugle. 

 

Finder du en død fugl i naturen kan du bare lade den ligge og undgå direkte berøring. Hvis du vil fjerne en død fugl, f.eks. fra din have kan du selv bortskaffe den.  Brug engangshandsker, eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding. 

Læs, hvilke oplysninger Fødevarestyrelsen har brug for, hvis du finder døde eller syge fugle i naturen

Kort over fund af døde fugle i Danmark

Højt trusselsniveau for fugleinfluenz​​a per 28. oktober 2021

Den 28. oktober 2021 udsendte Fødevarestyrelsen en trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza, som konkluderede, at risikoen for, at der kunne ske smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til tamfjerkræ var høj.

Som konsekvens af den forhøjede risiko indførte Fødevarestyrelsen pr. 1. november 2021 følgende restriktioner for fjerkræ og andre fugle i fangenskab:

  • Krav om overdækning
  • Forbud mod samlinger (dyrskuer, markeder, konkurrencer, parader mv.)

Hensigten med disse tiltag var at forebygge smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til tamfugle samt smitte mellem tamfugle. Fugleinfluenza er m eget smitsomt og kan ramme alle fuglearter. Det er derfor vigtigt at begrænse smittespredningen mest muligt.

Læs trusselvurderingen pr. 28. oktober 2021 

Læs om hvordan du overdækker dine fugle

Se bekendtgørelsen om krav om overdækning og forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Husk smittebeskyttelse ​hvis du holder fjer​kræ

Fugleinfluenza kan smitte til mennesker. Der er dog rapporteret om meget få tilfælde af smitte til mennesker i udlandet med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Uanset trusselsniveauet er det vigtigt, at fjerkræejere altid er opmærksomme på smittebeskyttelse, da fugleinfluenza hurtigt kan komme til landet med trækfugle.

Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal altid fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning. Dette er for at forhindre, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand, og potentielt bringer smitte ind i fugleholdet.

Hvad  enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, skal man huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd. 

Læs her, hvad du skal gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi  

Jægere skal være påpasselige med hygie​jnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

Brug af værnemid​ler

Brug af personlige værnemidler minimerer risikoen for overførsel af smitte, når man udsættes for inficerede fugle.

Derfor gør Fødevarestyrelsen opmærksomhed på behovet for korrekt brug af værnemidler ved kontakt med fjerkræbesætninger eller fuglehold, hvor dyrene udviser kliniske symptomer, der kunne give mistanke om fugleinfluenza.
 

Fødevarestyrelsen henviser til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler der omfatter bl.a., brug af FFP3 masker, beskyttelsesdragter, handsker, skoovertræk samt egnede beskyttelsesbriller.

Yderligere information vedr. værnemidler findes i Sundhedsstyrelsens vejledning


Følg gældende lovgivning for hold af fjerkræ
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vildtfugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.

  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vildtfugle ikke kan få adgang til bassinet.

  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.

  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.

  • Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelsen om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.

Læs Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza

Læs mere om smittebeskyttelse, når du arbejder med fjerkræ

 

Dyrlægers opgaver og pligter ift​. fugleinfluenza

Information til praktiserende dyrlæger

 

Tidligere udbrud af fugleinfluenza

Udbrud af fugleinfluenza sæson 2020/2021:

  Dato​

StedKommuneAntal fugle - ca.Besætnings-typeStatus på zoner
05-07-21IllerSønderborg40.000 HønsOphævet
21-04-21VinderupHolstebro19.000 Gæs og ænder
Ophævet
21-03-21ØmLejre4 HobbyIngen zoner
17-03-21IllebølleLangeland 2.200GråænderOphævet
17-03-21Boeslunde
(Sønderupsønder)
Slagelse27.600KalkunerOphævet
16-03-21FlakkebjergSlagelse 5.700Kalkuner Ophævet
12-03-21HallenslevKalundborg 19HobbyOphævet
10-03-21BøgelundeSlagelse24.000 KalkunerOphævet
06-03-21LundbySlagelse37.000Kalkuner

Ophævet
03-03-21KongstedRingsted 600Fasaner

Ophævet
03-03-21PederskerBornholm 10HobbyOphævet
25-02-21ØstermarieBornholm23Hobby Ophævet
05-02-21FolehavenKøbenhavn35Hobby Ingen zoner
01-01-21Løvel Viborg 9.000Ænder
Fasaner 
Ophævet
09-12-20JellingVejle900HobbyOphævet
16-11-20  Tustrup Randers29.000 HønsOphævet Se tidligere fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

 

Hvis du vil læse mere om fu​​gleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenzaÆndret 16. maj 2022