Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarter

Nogle fugle- eller fjerkræarter i fangenskab skal holdes adskilt. Ænder og gæs kan være raske smittebærere af fugleinfluenza og skal derfor adskilles fra andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.

​​​​​​​Hvis der – ud over gæs eller ænder – findes andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på samme ejendom, gælder følgende beskyttelsesforanstaltninger mellem gæs eller ænder på den ene side og andet fjerkræ eller fugle i fangenskab på den anden side:

  • Gråænder, tamænder eller gæs kan godt holdes sammen eller i indhegninger, der grænser op til hinanden, men de må ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andet fjervildtopdræt.
  • Indhegninger, volierer, stalde, huse eller løbegårde placeres således, at der er en passende afstand mellem de forskellige indhegninger, volierer, stalde, huse og løbegårde, hvor der holdes henholdsvis ænder/gæs og andre arter. Hvor stor afstanden skal være, afhænger af forholdene.
  • Der må ikke være risiko for smitteoverførsel via drikkevand, foder, æggebakker, ægopbevaringsrum, rugemaskiner, udmugningsanlæg, ventilationssystem el. lign.
  • Der må ikke anvendes samme udstyr, redskaber, overtrækstøj, fodtøj, transportkasser eller andet i stalde, huse eller løbegårde hos flere fjerkræarter, medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelse.
  • Ænder eller gæs må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza.
  • Ved opdræt eller hold af gråænder samtidigt med tamænder eller gæs må tamænder eller gæs kun have adgang til udendørsbassiner, hvis bassinerne er afskærmet mod større vilde fugle. Tamænderne eller gæssene må heller ikke indsættes i andre besætninger, men dyrene kan godt sættes ind i en tom stald.

Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza af 22. november 2022 og B​ekendtgørelse om opdræt af fjervildt, med seneste ændring den 10. december 2015. ​

Lovstof og regler

 

Ændret 23. november 2022