Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarter

Nogle fugle- eller fjerkræarter i fangenskab skal holdes adskilt. Ænder og gæs kan være raske smittebærere af fugleinfluenza og skal derfor adskilles fra andet fjerkræ eller andre fugle.

​​​​​Hvis der – ud over gæs eller ænder – findes andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på samme ejendom, gælder følgende beskyttelsesforanstaltninger mellem gæs eller ænder på den ene side og andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab på den anden side:

  • Gråænder, tamænder eller gæs kan godt holdes sammen eller i indhegninger, der grænser op til hinanden, men de må ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andet fjervildtopdræt.
  • Indhegninger, volierer, stalde, huse eller løbegårde placeres således, at der er en passende afstand mellem de forskellige indhegninger, volierer, stalde, huse og løbegårde, hvor der holdes henholdsvis ænder/gæs og andre arter. Hvor stor afstanden skal være, afhænger af forholdene.
  • Der må ikke være risiko for smitteoverførsel via drikkevand, foder, æggebakker, ægopbevaringsrum, rugemaskiner, udmugningsanlæg, ventilationssystem el. lign.
  • Der må ikke anvendes samme udstyr, redskaber, overtrækstøj, fodtøj, transportkasser eller andet i stalde, huse eller løbegårde hos flere fjerkræarter, medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelse.
  • Ænder eller gæs må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.
  • Ved opdræt eller hold af gråænder samtidigt med tamænder eller gæs må tamænder eller gæs kun have adgang til udendørsbassiner, hvis bassinerne er afskærmet mod større vilde fugle. Tamænderne eller gæssene må heller ikke indsættes i andre besætninger, men dyrene kan godt sættes ind i en tom stald.

Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza og B​ekendtgørelse om opdræt af fjervildt, med seneste ændring den 6. juni 2012. ​

Lovstof og regler
 
 
Bekendtgørelse nr. 524 af 6. juni 2012 om ændring af Bekendtgørelse om opdræt af
fjervildt


Bekendtgørelse nr. 1545 af 20. december 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær in​fluenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 1468 ​af 8. december 2015 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 og H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 697 af 21. juni 2007 om ændring af Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 695 af 21. juni 2007 om ændring af Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 693 af 21. juni 2007 om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza

Bekendtgørelse nr. 116 af 8. februar 2007 om overvågning for aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 940 af 14. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 1318 af 23. november 2010 om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle

Bekendtgørelse nr. 107 af 23. februar 2006 om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver

Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse a​f aviær influenza og om ophævelse af Direktiv 92/40/EØF
 
Ændret 24. juli 2017