Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Frugt og grønt i fødevarevirksomheder

Virksomheder, der håndterer grøntsager, frugt og krydderurter, skal være opmærksomme på en række forhold ved produktion, import, håndtering og markedsføring af deres produkter. ​

​​​Alle frugt- og grøntvirksomheder og f.eks. supermarkeder, restauranter, kantiner, cateringvirksomheder og smørrebrødsforretninger skal hav​​​e en god hygiejne omkring frugt og grønt, uanset om produkterne er importeret eller dansk produceret. På overfladen af frugt og grønt kan der sidde sygdomsbakterier eller virus. De kan stamme fra jord, forurenet vandingsvand eller gødning eller kan skyldes dårlig håndhygiejne hos de personer, der høster, pakker og håndterer frugt og grønt. 

Få styr på frugt og grønt i din egenkontrol

Det er virksomhedens ansv​​​ar at sikr​​​e, at virksomhedens frugt og grønt ikke gør forbrugerne syge. Virksomheder skal derfor stille krav til deres le​​verandører om, f.eks. at der bruges rent vand til vanding og ikke går husdyr på markerne med grøntsager. Virksomhederne skal føre egenkontrol og bl.a. vurdere, om der kan være risici ved de produkter, virksomheden sælger, og håndtere disse risici. 

Importørerne kan bruge ​​laboratorieundersøgelser for at tjekke, om leverandørerne overholder kravene.

Se denne guide: "Få styr på fru​​gt og grønt i din ​​​​egenkontrol"

Se denne planche om fokuspunkter i egen​k​​ontrollen med frugt o​​​g grønt

 
Hygiejnen glipper i nogle lande

Når der er bakterier og virus på frugt og grønt, kan​​ det skyldes, at man i nogle lande kan finde på at bruge snavset vand til at vande eller skylle grøntsagerne med. Frugt og grønt fra eksotiske lande kan være vandet med beskidt vand med rester af afføring fra dyr og mennesker. Bakterier og virus kan også komme fra dårlig håndhygiejne hos de mennesker, der høster. Hygiejnen kan være mangelfuld ved høst, lagring, transport, for​​arbejdning og salg. F.eks. er det vigtigt, at bærplukkere har gode toiletforhold, kan få vasket hænder og ved, at det er vigtigt at vaske hænder. Det er også vigtigt, at lagerområderne er fri for skadedyr, og at transportmidlerne er rene. 

Ved import af produkter fra tredjelande er der ikk​​​e alle steder de samme krav til hygiejne ved produktion og håndtering af frugt og grønt som i Europa.

​Bakterier og virus i frugt og grønt - mikrobiologiske kriterier
Forurenet frugt og grønt kan give sygdom, hvis ikke det bliver skyllet eller behandlet korrekt, inden det bliver spist. 

Der er mikrobiologiske kriterier for salmonella og Listeria mono​​cytogenes for spirer, spiseklare snittede frugter og grøntsager, samt drikkeklar upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft. Herudover er der procesh​​ygiejniske mikrobiologiske kriterier for E. coli for spiseklare snittede frugter og grøntsager samt drikkeklar upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft. For de øvrige pro​​​dukttyper er der ikke mikrobiologiske kriterier, men produkterne skal selvfølgelig være sikre at spise. Varerne må ikke markedsføres, hvis de er farlige, sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. 
Frugt og grønt, man bør være særlig opmærksom på 
Hvert år udpeger Fødevarestyrelsen særlige risikoprodukter af frugt og grønt. I perioden 2014-2016 blev salat (hoveder og salatmix), spirer og ​frosne bær udpeget til at udgøre den største risiko for sygdom på grund af frugt og grønt blandt danske forbrugere. Udpegningen af risikoprodukter er med til at påvirke anbefalingerne for håndtering af frugt og grønt – både til forbrugere og fødevarevirksomheder.

Hvis du håndterer frugt og grønt hygiejnisk og følger Fødevarestyrelsens anbefalinger, især ved håndtering af særlige risikoprodukter, reducerer du risikoen for at blive syg væsentligt. Følg rådene i denne guide om god hygiejne ved håndtering af frugt og grønt
 

Sådan bliver risikoprodukterne udpeget

Risikoprodukter af frugt og grønt bliver udpeget på baggrund af kontrol- og overvågningsprojekter, kontrol af fødevarevirksomheder samt risikorangering foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed registrerer og opklarer fødevarerelaterede sygdomsudbrud i Danmark. Ad den vej får man information om, hvilke bakterier og virus samt hvilke typer af frugt og grønt der har gjort forbrugere syge. Sygdomsudbruddene munder fra tid til anden ud i særlige råd for, hvordan man skal håndtere specifikke produkter. 

Hvert år overvåger Fødevarestyrelsen forekomsten af bakterier mv. i frugt og grønt. Herudover udtager Fødevarestyrelsen som led i kontrollen af fødevarevirksomheder prøver af frugt og grønt for at undersøge, om de mikrobiologiske kriterier for sygdomsfremkaldende mikroorganismer bliver overholdt. Resultaterne fra denne overvågning og kontrol indikerer i hvilke typer frugt og grønt, der er problemer med forurening af bakterier og virus.  På baggrund af resultaterne vurderer Fødevarestyrelsen, om der skal opstilles anbefalinger om håndtering af specifikke produkter af frugt og grønt. 

DTU´s model for risikorangering af frugt og grønt 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udviklet en særlig risikorangeringsmodel, som ​rangordner de typer af frugt og grønt, der udgør den største ris​iko for sygdom hos forbrugere i Danmark. Risikorangerings-modellen bliver opdateret hvert år. Fødevarestyrelsen bruger modellen til at udpege de produkter, der bør være særligt fokus på i kommende overvågnings- og kontrolprojekter. 

Se rapporten fra DTU om risikorangering her

Det er et krav, at alle fødevarevirksomhe​​der skal koge frosne hindbær, som bruges i f.eks. smoothies, som kagepynt og deserter, der ikke bliver varmet op. Baggrunden er, at mange forbrugere er blevet syge af udenlandske frosne hindbær. 


 
Ændret 26. januar 2023