Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.

Der er særlige regler for hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende.

​​​​Dyr, som kan fremvises

De dyr, der er omfattet af bilag 2, herunder fx domesticerede fugle, hunde, katte og heste, må gerne holdes og fremvises, hvis bekend​tgørelsens almindelige regler – samt de regler, der evt. er fastsat for den pågældende dyreart – er opfyldt. De almindelige regler fastsætter bl.a. krav til indretningen af dyreanlæg og regler om fodring og vanding.


Dyr, som ikke kan fremvises

Bekendtgørelsen indeholder to bilag. De dyr, der er omfattet af bilag 1, herunder bl.a. alle giftige insekter, visse krybdyr, aber, bjørne m.fl., må ikke holdes og fremvises.

 
Undtagelser
Fødevarestyrelsen kan meddele tilladelse til fremvisning af vilde dyrearter, der ikke er omfattet af hverken bilag 1 og 2, hvis det ud fra dyrevelfærdsmæssige hensyn er forsvarligt. ​Fødevarestyrelsen hører i sådanne sager rutinemæssigt Rådet vedrørende hold af særlige dyr.
 
Årlig anmeldelse af cirkus, forlystelsesparker og lign.
Cirkusser, forlystelsesparker og lignende virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal én gang årligt indgive anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke og hvor mange dyr, der fremvises, og hvor dyrene skal optræde.

Der føres endvidere tilsyn med de pågældende virksomheder af personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet. Personerne, der fører tilsyn, kan i den forbindelse få sagkyndig bistand fra Rådet vedrørende hold af særlige dyr.
 ​
Bekendtgørels​en omfatter ikke hold og fremvisning af dyr i zoologiske haver, dyreparker og lignende. Sådanne virksomh​eder er efter omstændighederne omfattet af reglerne i Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v. 
 
Læs mere om zoologiske haver i opslaget under "Relateret indhold" nedenfor.
 
Lovstof og regler

 
Ændret 15. juli 2021