Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forhold for dyr under transport

Ved transport af dyr er der forskellige forhold, der skal sikres for at beskytte de dyr, der transporteres.

​​​​​​​Transport af landbrugsdyr i Danmark og til udlandet

I Danmark transporteres landbrugsdyr oftest til og fra samlesteder, mellem gårde samt til slagteriet. Når dyr føres ud af Danmark, sker det enten ved transport direkte fra besætningen eller via et samlested.
 
Dyr må ikke lide overlast under​​ transporten
Selv under gode transportforhold vil mange dyr opleve et vist ubehag, fordi det er en uvant situation for dem. Bliver dyrene behandlet forkert, eller er forholdene under transporten ikke gode, kan dyrene blive stressede og bange. Dyrene kan reagere voldsomt, hvis de går i panik. Derfor er det vigtigt, at forholdene under transporten ikke belaster dyrene unødigt.​​
 
Transporten skal foregå på en måde, så dyrene ikke lider eller udsættes for farer. Der må ikke være for mange dyr på transportmidlet.​​

Foder og vand ​u​​​ndervejs
Dyrene skal passes ordentligt undervejs på transporten, blandt andet ved, at de for nogle transporters vedkommende får foder og vand. Hvis nogle af dem bliver syge eller kommer til skade undervejs, skal de om nødvendigt behandles af en dyrlæge. Hvis det er nødvendigt, skal dyrene aflives, så de ikke lider under den videre transport.
 
Læs nærmere om fodring af dyr und​​​er transport

Ventilation o​​g forsigtig kørsel
Der skal være tilstrækkelig plads og ordentlig ventilation. Dyrene skal være beskyttet mod blæst, kulde, nedbør og solskin. Ved af- og pålæsning, ved kørsel på ujævn vej, i sving samt ved start og opbremsning skal der udvises forsigtighed og hensyn til dyrene. 
 
Det samme gælder, hvis dyrene transporteres i containere.
 
Transport af hornede og​ ikke-hornede dyr
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning til Transportforordningen om transport af hornede dyr sammen med ikke​-hornede dyr. Det er som udgangspunkt forbudt, medmindre dyrene er opdrættet i kompatible grupper, er vant til at være sammen eller vil lide ved at være adskilt, eller når der er tale om hunner, der ledsages af unger, der er afhængige af deres mor. ​
 
I vejledningen kan du læse mere om vurdering af, hvorvidt et dyr er hornet eller ikke-hornet, samt om betydningen af undtagelsesmulighederne.
 
 
Lovstof og regler​

 
 
Ændret 1. august 2017