Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forebyggende biosikringsforanstaltninger mod fugleinfluenza

Regler om biosikringsforanstaltninger mod fugleinfluenza (aviær influenza) skal mindske risikoen for smitteoverførsel af de alvorlige højpatogene fugleinfluenzatyper.

​​​​​Udover de alvorlige højpatogene typer skal reglerne også mindske risikoen for smitteoverførsel af de lavpatogene former af typen H5 og H7, der har evnen til at mutere til de højpatogene former.

Gældende regler:​

  • Fjerkræ eller fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.

  • Fjerkræ eller fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.

  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde mv. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.

  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza.​Lovstof
 
Ændret 23. november 2022