Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarer

Myndigheder og erhverv gør meget for at forebygge og bekæmpe bakterier og virus i fødevarer og dermed undgå, at forbrugere bliver syge af fødevarebårne sygdomme.

​​​Det er vigtigt at reducere kontamination af fødevarer i alle  produktionsled fra jord til bord. Det vil sige lige fra primærproduktionen – forarbejdningen – opbevaringen – til tilberedningen af fødevarer i køkkenet.

Det er umuligt fuldstændigt at udrydde sygdomsbakterier og virus i fødevarer. Men ved at tage hygiejniske forholdsregler kan man nedsætte frekvensen og graden af sygdomsbak​terier og virus i fødevarer. Dermed minimerer man den sundhedsmæssige risiko.

Myndighederne har siden starten af 90´erne udviklet handlingsplaner for en række zoonoser og fødevarebårne sygdomme.

Hvordan bekæmper man fødevarebårne sygdomme?
 
Samfundsøkonomiske omkostninger ved sygdom pga. madbakterier
Når borgerne er syge, koster det for både samfundet og den enkelte. Omkostningerne afhænger bl.a. af, hvor hårdt man er ramt. De fleste madbakterier kan både give mild og alvorlig sygdom og endda være dødelige. For madbakterien listeria er ethvert sygdomstilfælde alvorligt.

Fødevarestyrelsen har bedt Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet (IFRO) om at beregne omkostningerne ved sygdomstilfælde forårsaget af salmonella, campylobacter, listeria og VTEC.

IFRO har offentliggjort resultaterne i en rapport i september 2017.
 
I beregningerne er der taget hensyn til de mulige udfald af sygdommen, herunder kroniske forløb og dødsfald. Værdien af tabt livskvalitet ved sygdomsperioder og dødsfald er også inddraget.

IFRO konkluderer bl.a., at for de forskellige madbakterier giver campylobacter den højeste økonomiske sygdomsbyrde (ca. 1 mia. om året) i Danmark. Det skyldes bl.a., at sygdomstallet for campylobacter er højt.
 
Læs mere om bakterier og virus
 ​​
Lovstof og regler

Her finder du en oversigt over regler for mikrobiologi og zoonoser


Ændret 3. august 2020