Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Forebyggelse og bekæmpelse af bakterier og virus i fødevarer

Myndigheder og erhverv gør meget for at forebygge og bekæmpe bakterier og virus i fødevarer og dermed undgå, at forbrugere bliver syge af fødevarebårne sygdomme.

​​​Det er vigtigt at reducere kontamination af fødevarer i alle  produktionsled fra jord til bord. Det vil sige lige fra primærproduktionen – forarbejdningen – opbevaringen – til tilberedningen af fødevarer i køkkenet.

Det er umuligt fuldstændigt at udrydde sygdomsbakterier og virus i fødevarer. Men ved at tage hygiejniske forholdsregler kan man nedsætte frekvensen og graden af sygdomsbak​terier og virus i fødevarer. Dermed minimerer man den sundhedsmæssige risiko.

Myndighederne har siden starten af 90´erne udviklet handlingsplaner for en række zoonoser og fødevarebårne sygdomme.

Hvordan bekæmper man fødevarebårne sygdomme?
 
Samfundsøkonomiske omkostninger ved sygdom pga. madbakterier
Når borgerne er syge, koster det for både samfundet og den enkelte. Omkostningerne afhænger bl.a. af, hvor hårdt man er ramt. De fleste madbakterier kan både give mild og alvorlig sygdom og endda være dødelige. For madbakterien listeria er ethvert sygdoms-tilfælde alvorligt.

Fødevarestyrelsen har bedt Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet (IFRO) om at beregne omkostningerne ved sygdomstilfælde forårsaget af salmonella, campylobacter, listeria og VTEC.

IFRO har offentliggjort resultaterne i en rapport i september 2017. Se rapporten fra IFRO vedr. samfundsøkonomiske omkostninger ved sygdom pga. madbakterier. I beregningerne er der taget hensyn til de mulige udfald af sygdommen, herunder kroniske forløb og dødsfald. Værdien af tabt livskvalitet ved sygdomsperioder og dødsfald er også inddraget.

IFRO konkluderer bl.a., at for de forskellige madbakterier giver campylobacter den højeste økonomiske sygdomsbyrde (ca. 1 mia. om året) i Danmark. Det skyldes bl.a., at sygdomstallet for campylobacter er højt.
 
Læs mere om bakterier og virus
 ​​
Lovstof og regler

Oversigt over regler for mikrobiologi og zoonoser


 

 

Hepatitis A - leverbetændelseHepatitis A - leverbetændelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hepatitis_A_leverbetændelse.aspx02355aspx0htmlEmneside
Clostridium botulinum - BotulismeClostridium botulinum - Botulismehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Botulisme.aspx02215aspx0htmlEmneside
Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-campylobacter.aspx018622aspx0htmlEmneside
Staphylococcus aureusStaphylococcus aureushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Staphylococcus-aureus.aspx02627aspx0htmlEmneside
E. coli og VTECE. coli og VTEChttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx02261aspx0htmlEmneside
CampylobacterCampylobacterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx02223aspx0htmlEmneside
ESBL-bakterierESBL-bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ESBL-bakterier.aspx02285aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af antibiotikaresistensBekæmpelse af antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-antibiotikaresistens.aspx018609aspx0htmlEmneside
Fakta om listeria tilfælde – april 2015Fakta om listeria tilfælde – april 2015https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-nye-tilfælde-af-listeria-–-april-2015.aspx02294aspx0htmlEmneside
Fordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampeFordærvende bakterier, gær- og skimmelsvampehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fordærvende-microorganismer.aspx02319aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx02591aspx0htmlEmneside
Forurenet drikkevandForurenet drikkevandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forurenet-drikkevand.aspx02323aspx0htmlEmneside
Norovirus (roskildesyge)Norovirus (roskildesyge)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Norovirus-(Roskildesyge).aspx02517aspx0htmlEmneside
Antibiotikaresistente bakterierAntibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx02184aspx0htmlEmneside
ListeriaListeriahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Listeria.aspx02476aspx0htmlEmneside
Personlig hygiejnePersonlig hygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx02552aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx018624aspx0htmlEmneside
Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerOpklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opklaring af sygdomsudbrud.aspx018837aspx0htmlEmneside
Hvad gør Fødevarestyrelsen for, at forbrugerne ikke får ESBL-bakterier?Hvad gør Fødevarestyrelsen for, at forbrugerne ikke får ESBL-bakterier?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad-goer-Foedevarestyrelsen-for-at-forbrugerne-ikke-faar-ESBL-bakterier.aspx018750aspx0htmlEmneside
Køkkenhygiejne i private køkkenerKøkkenhygiejne i private køkkenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarestyrelsens_kampagner/Clean-eller-klam/Sider/Gode-vaner-i-koekkenet.aspx06099aspx0htmlEmneside

 

 

Risiko for ”varme” juleænderRisiko for ”varme” juleænderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2017/Risiko_for_varme_juleaender.aspx018180aspx0html14-12-2017 15:00:00
Råt kød og grøn salat er en farlig cocktailRåt kød og grøn salat er en farlig cocktailhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2017/Raat_koed_og_groen_salat_er_en_farlig_cocktail.aspx015594aspx0html16-10-2017 11:00:00
Esben Lunde Larsen: Æggeskandale skal ikke ske igenEsben Lunde Larsen: Æggeskandale skal ikke ske igenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder_2017/Aeggeskandale_skal_ikke_ske_igen.aspx015766aspx0html26-09-2017 07:00:00

Ændret 5. oktober 2017