Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forebyggelse og bekæmpelse af salmonella

I Danmark samarbejder myndigheder, erhverv, brancher og forskningsinstitutioner om at forebygge og bekæmpe salmonella.

​​​​Der er særlige planer for at bekæmpe salmonella i svin, slagtekyllinger, æg og kvæg. Planerne blev sat i værk i 90´erne, fordi flere og flere mennesker blev syge af salmonella i svine- og kyllingekød samt i æg.
 
Antallet af mennesker, der bliver syge af salmonella, er faldet støt, siden handlingsplanerne startede. Handlingsplanerne bliver løbende revideret, og nye indsatser bliver implementeret.
 

Målet med planer for at bekæmpe salmonella

Planerne for at bekæmpe salmonella i slagtekyllinger og æg sigter mod at fastholde en meget lav forekomst af salmonella – nær nul og derved fastholde Danmarks særstatus for salmonella i æg og kyllingekød.
 
Målet for planen over for salmonella i svin og i svinekød sigter mod at fastholde en lav forekomst af salmonella i svinekød på højst 1%.
 
Målet med planen for salmonella i kvæg er at udrydde Salmonella Dublin fra kvægproduktionen.

Særstatus for salmonella  

Danmark fik særstatus for salmonella i konsumæg i 2012 og særstatus for salmonella i kyllingekød i 2018.

Læs mere her om: Særstatus for salmonella i kyllingekød og æg.

 

Overvågning og kontrol af salmonella

Fødevarestyrelsen overvåger salmonella i fersk kød – både svine-, okse- og kyllingekød. Der er overvågning af salmonella på slagterierne, hvor slagtekroppe bliver undersøgt, samt overvågning i besætninger og flokke. Resultaterne af overvågningen bliver hvert år samlet i rapporter fra DTU Fødevareinstituttet og bliver sendt til EU-Kommissionen.
 
Fødevarestyrelsen førte fra 2007 til 2018 en intensiv kontrol af både dansk og udenlandsk kød – ”case-by-case”-kontrollen.Fødevarestyrelsen overvåger stadig forekomsten bl.a. salmonella i udenlandsk kød. Resultaterne indgår i smittekilderegnskabet for salmonella, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder.
 

Hvad kan man gøre som importør

Som importør af fødevarer kan man stille krav til sine leverandører om, at der er mindre campylobacter og salmonella i de fødevarer, man importerer. Følg nedenstående guide og se, hvad du kan gøre. 

Se denne guide: Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød? 

 
Ændret 22. juli 2021