Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Forholdsregler ved kontakt til mink – hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19

Hvis du har kontakt til minkbesætninger, skal du overholde en række forholdsregler for at forebygge smitte med COVID-19

Forholdsreglerne her er opdateret den 20. juli 2020


 

Gå ikke ind i besætningen, hvis du har symptomer på Covid-19, eller hvis du har været sammen med personer, der er konstateret smittet. Find information om test for COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Før adgang til besætningsområde

 • Skift til rent arbejdstøj og rent fodtøj.
 • Vask hænderne med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. Afslut med hånddesinfektion. Undlad fingerringe, armbåndsure o.l.

I løbet af arbejdsdagen

 • Host og nys i ærmet.
 • Rengør kontaktpunkter jævnligt.
 • Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde.
 • Husk at bruge håndcreme jævnligt når du vasker dine hænder ofte.
 • Anvende kirurgisk maske ved håndtering af mink – dvs. inden for en meters afstand af dyrene.
 • Aftalt med dine kollegaer, hvordan arbejdet udføres, så man kan holde afstand

Efter arbejde

 • Vask hænder med vand og sæbe, tør i et engangspapir håndklæde og afslut med hånddesinfektion. 
 • Det anbefales at tage bad efter endt arbejde.
 • Det anbefales at vaske arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vask og desinficer fodtøj.

Øvrige forholdsregler

Begræns personkredsen, der kommer i besætningen.

Undgå at medbringe genstande i stalden fx mobiltelefoner, værktøj o.l. Hvis der medbringes genstande skal de desinficeres før og efter adgang til stalden. Mobiltelefoner kan anbringes i klar plastpose som er tilsnøret under ophold i stald.

Hunde og katte (der ikke holdes i hjemmet) og som færdes i staldområdet bør holdes inden for staldområdet.

Familiedyr (dyr der holdes i hjemmet) må ikke have adgang til besætningsområdet.

Lovpligtig COVID-19 smittebeskyttelsesplan

Besætningsejer er ansvarlig for at udarbejde en COVID-19 smittebeskyttelsesplan, der sikrer, at bl.a. ovenstående krav bliver iværksat og efterlevet. Øvrige krav til smittebeskyttelsesplanen fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om COVID-19 i pelsdyr.

Hvad skal du gøre ved mistanke om Covid-19 i dine mink?

Har du mistanke om coronavirus i din minkbesætning, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge. Dyrlægen vil kontakte Fødevarestyrelsen, hvis det viser sig, at der grundlag for mistanken. Symptomerne vil typiske være luftvejssymptomer, herunder stødende eller pustende vejrtrækning, vejrtrækning med åben mund og/eller vandigt flåd fra snuden. Symptomerne kan forekomme i kombination med andre symptomer bl.a. forøget dødelighed, øjenflåd, nedstemthed og sløvhed.

 

Offentligt tilsyn

Hvis din minkbesætning er under mistanke eller konstateret smittet med COVID-19, bliver din besætning sat under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen. Det betyder bl.a., at du ikke må flytte dyr til eller fra besætningen. Du vil modtage det offentlige tilsyn skriftligt fra Fødevarestyrelsen, der beskriver disse restriktioner nærmere.
 

Sådan smitter COVID-19 

COVID-19 smitter først og fremmest mellem mennesker, men smitte fra mennesker til mink kan forekomme, og det formodes at COVID-19 også kan smitte fra mink til mennesker samt til kæledyr i besætningsområdet. Smittede personer og dyr kan udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer, men også i tilfælde, hvor de ikke udvikler symptomer. Den største udskillelse af virus synes at være i de første dage med symptomer. Den største smitterisiko antages at være fra personer eller dyr med symptomer (hoster, nyser m.v.). 

Fakta om kontaktsmitte

Smitte kan ske ved at berøre sig selv i næse, øjne eller mund efter at have berørt overflader med virus på. Nylige laboratoriestudier påviser overlevelse af virus på plastik- og ståloverflader i op til 8 dage.

Fakta om dråbesmitte

Smitte sker via små dråber fra luftvejene, der spredes med host og nys fra person til person, fra person til dyr eller fra dyr til person. 

Da dråber fra luftvejene falder til jorden inden for 1-2 meter, mindskes risikoen for dråbesmitte effektivt ved at holde afstand. Dråberne kan dog lande på overflader og således danne baggrund for kontaktsmitte. 

Ved almindelig samtale på 1 meters afstand er dråbesmitten fra smittebærere ubetydelig, men risikoen for dråbesmitte øges ved højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host m.v. 

Fakta om støvsmitte

Smitte sker via støv i stalden, der er forurenet med virus fra luftvejene fra syge dyr eller mennesker. Når dyr eller mennesker hoster og nyser, lander smitten på overflader, pels, strøelse og støv, som kan hvirvles op i luften og derved spredes til øjne, næse og mund på ansatte og dyr. 

Hvad kan du gøre for at forebygge smitte?

Kontaktsmitte

Risikoen for kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, og ved at du undgår at berøre dit ansigt med urene hænder, mens du er i staldområdet.

Har du symptomer på eller er bekræftet smittet med COVID-19, skal du blive hjemme. Har du symptomer, bør du testes for COVID-19. 

Håndhygiejne
Vask hænder hyppigt og grundigt med vand og sæbe og tør hænderne i engangspapirhåndklæder. Undgå ure, fingerringe og andre håndsmykker, som kan gemme på store mængder mikroorganismer.

Håndvask skal altid anvendes, når hænderne er snavsede eller fugtige. 

Hvis hænderne er rene og tørre, kan man erstatte håndvask med hånddesinfektion med alkohol 70-85% tilsat glycerol. Hånddesinfektionen skal gnides godt ind i hænderne, og man skal bruge så store mængder, at hænderne er fugtige i mindst 30 sekunder. Husk at bruge håndcreme jævnligt, hvis du vasker dine hænder ofte.

Er der ikke en håndvask i staldområdet, kan vådservietter anvendes til at fjerne snavs, før man desinficerer hænderne. 

Rengøring
Hvis du har kollegaer så aftal, hvordan og hvor tit I bør rengøre fx vandhaner eller arbejdsredskaber for at undgå smitte mellem jer. Som udgangspunkt bør alle ansatte være opmærksomme på, at udstyret skal betragtes som 'urent' trods rengøring, og man skal derfor være opmærksom på at undgå berøring af ansigtet. 

Rengøring af kontaktpunkter på arbejdsredskaber og overflader sker ved aftørring med klud og med vand og almindelig sæbe. Efter aftørring smides kluden til vask og vaskes ved mindst 90°C eller kasseres. Engangshandsker kan i nogle tilfælde også være en mulighed. Engangshandsker kasseres straks efter brug. Det vigtigste er dog at sørge for god håndhygiejne! 

Dråbesmitte

Dråbesmitte mindskes ved at man holder afstand til dyr og kollegaer, samt ved at man hoster og nyser i ærmet.

Hvis du har kollegaer så sørg først og fremmest for, at alle kan arbejde med en afstand til hinanden på minimum 1 meter. Det gælder både indendørs og udendørs arbejde. Vær opmærksom på om der er støj i arbejdsområdet, og om medarbejderne er nødt til at kommunikere meget og højt under arbejdet. 

2 meters afstand kræves, når risikoen for dråbesmitte er øget fx ved højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host. 

Hvis det ikke er muligt at opretholde afstand til kollegaer og dyr, skal I foretage andre effektive tiltag til forebyggelseaf smitte. Det kan være afskærmning, anvendelse af maske/mundbind eller regler for social adfærd fx at vende hovedet væk fra hinanden, når I passerer på en snæver gangvej.

Smittespredning kan også begrænses ved at arbejdet tilrettelægges i faste teams.

Særligt om masker
For at undgå, at du overfører mulig smitstof til dyrene skal du anvende maske inden for en meters afstand af dyrene.

Brug masker, som sikrer bakteriel filtration (kirurgisk masketype). 

Støvsmitte

Støvsmitte kan forebygges ved at anvende åndedrætsværn (FFP3 maske). I besætninger, hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19 anbefales kun brug af åndedrætsværn i de situationer hvor arbejde fremkalder særligt meget støv, eller hvis der anvendes højtryksspuling. 

Nærmere retningslinjer for besætninger, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, kan findes på " Forholdsregler ved kontakt til minkbesætninger, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19".


Ændret 15. september 2020