Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Forbudte stoffer i foder

Der er fastsat regler for, hvad der ikke må bruges som foder. Der må altså ikke forekomme stoffer eller materialer, der er forbudt at anvende i foder, og der sættes ikke nogen maksimumgrænse for indholdet af sådanne stoffer. I disse tilfælde er der nultolerance.

​​Bilag III i Markedsføringsforordningen (nr. 767/2009) indeholder en liste over forbudte stoffer og materialer, som ikke må markedsføres eller bruges som foder. Det drejer sig om:

  • Afføring, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding.
  • Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra.
  • Frø samt andet planteformeringsmateriale, der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler under hensyntagen til deres anvendelsesformål (formering), samt eventuelle biprodukter heraf.
  • Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler.
  • Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand, uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra.
  • Fast byaffald, som fx husholdningsaffald.
  • Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien (fx glasstykker, papir, metalspåner, plastik o.l.).
  • Proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner. 

Markedsføringsforordningen (nr. 767/2009) kan findes via linket under "Lovstof og regler" længere nede på siden.​


Andre stoffer, som ikke må forefindes i foder

Foder må ikke indeholde tilsætningsstoffer, der ikke er godkendt i EU. Som hovedregel må foder heller ikke indeholde veterinære lægemidler, medmindre de er ordineret af en dyrlæge. Både tilsætning​sstoffer og veterinære lægemidler er positivt regulerede, hvilket betyder, at det alene er tilsætningsstoffer og veterinære lægemidler, der er godkendt til foderbrug, som må anvendes i foderproduktionen.  ​

​​​Lovstof og regler

 

 

Fremmedlegemer i foderFremmedlegemer i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremmedlegemer-i-foder.aspx040108aspx0htmlEmneside
Risici i foder – oversigtRisici i foder – oversigthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Risici-i-foder-oversigt.aspx040405aspx0htmlEmneside
Radioaktivitet i foderRadioaktivitet i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Radioaktivitet-i-foder.aspx040393aspx0htmlEmneside
Uønskede stoffer i foderUønskede stoffer i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uoenskede-stoffer-i-foder.aspx040510aspx0htmlEmneside
Sundheds- eller miljøskadeligt foderSundheds- eller miljøskadeligt foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundheds--eller-miljøskadeligt-foder.aspx040458aspx0htmlEmneside
Salmonella i foderSalmonella i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella-i-foder.aspx040419aspx0htmlEmneside
Mykotoksiner i foderMykotoksiner i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mykotoksiner-i-foder.aspx040317aspx0htmlEmneside
Kogalskab og kød- og benmelKogalskab og kød- og benmelhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kogalskab-og-kød--og-benmel.aspx040239aspx0htmlEmneside
BynkeambrosieBynkeambrosiehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Bynkeambrosie.aspx044941aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017