Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forbud mod slagtning af højdrægtige dyr

I Danmark er der forbud mod slagtning og aflivning af drægtige dyr.

​​​​​​​Forbuddet mod slagtning og aflivning af dyr gælder drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

Samtidig er der forbud mod transport af d​​​e pågældende højdrægtige dyr. 
 
Transportegnethed – højdrægtige dyr
Fødevarestyrelsen har oplevet enkelte tilfælde, hvor dyrlæger har udfyldt slagteattest med henblik på transport af højdrægtige dyr, og hvor den tilsynsførende dyrlæge på modtagerslagteriet efterfølgende har politianmeldt forholdet.

På given foranledning skal det derfor præciseres, at den praktiserende dyrlæge ingen mulighed har for at fravige transportforbuddet ved udstedelsen af en slagteattest til levende transport. Det er således udelukket for dyrlægen i den forbindelse at foretage et fagligt skøn vedrørende dyrets transportegnethed.
 
Se her for information om selvkøreres transport af højdrægtige dyr: Transport af dyr​.
 
Forbud mod slagtning af højdrægtige dyr 
Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden er forbudt ifølge Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.
 
Læs nærmere herom i Lovbekendtgørelse nr. 258 af 08/03/2013.   
 
Overholdelse af dyreværnsloven
Fødevarestyrelsen ser med meget stor alvor på situationer, hvor forbuddet mod transport af højdrægtige dyr må formodes at være overtrådt. Hensigten med forbuddet er at beskytte dyret mod smerte, lidelse og væsentlig ulempe, jf. § 1 i dyreværnsloven – og det må i den sammenhæng lægges til grund, at transport af de pågældende højdrægtige dyr udgør en betydelig belastning for moderdyret og dermed resulterer i en dyreværnsmæssigt uacceptabel situation, som efter Fødevarestyrelsens opfattelse er i strid med dyreværnslovens bestemmelser.
 
Det er derfor Fødevarestyrelsens opfattelse, at den tilsynsførende dyrlæge på slagteriet har handlet korrekt ved i medfør af § 8, stk.1, i dyrlægeloven at politianmelde den dyrlæge, der har udstedt en slagteattest til transport af højdrægtige dyr, for at undlade at vise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin gerning. 

Der henvises i øvrigt til tidligere omtale i Dansk Veterinærtidsskrift​ 2004, 87, 16, 15/8, p. 26. ​​
 ​
Lovstof og regler​
Forbuddet mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 258 af 08/03/2013.
 
Der er forbud mod transport af højdrægtige dyr, jf.​ ​Bekendtgørels​e om transport af dyr, § 4b, stk. 2, samt Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, § 5, stk. 2. 
​​
I Transportforordningen af 5. januar​​ 2007 fremgår transportforbuddet af bilag I, Kap. I, 2C.

Ændret 22. marts 2021