Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forårsviræmi hos karper

Forårsviræmi hos karper (Spring Viraemia of Carp, SVC) er en virusbetinget sygdom hos fisk i karpefamilien.

Hele Danmark inklusiv danske havområder er af EU godkendt som værende fri for forårsviræmi hos karper i henhold til Kommissionens beslutning 2010/221/EF.​​​

Unge fisk på op til ét år er mest modtagelige, men alle aldersgrupper kan blive ramt af SVC. Smittede fisk bliver sløve, følger ikke med stimen og står ved kanten. Sygdomstegn omfatter væske i bughulen, udstående gatåbning med pseudocasts (gråhvide tråde bestående af fækalier og tarmepithel). Der kan forekomme blødninger i huden, ved finnebasis og omkring gatåbningen. Andre symptomer omfatter mørkfarvning af skindet, udstående øjne og blege gæller. Ved opklip kan der observeres blodige pletter i muskel- og fedtvæv samt i svømmeblæren. Ved akut dødelighed kan læsioner være fraværende. Dødeligheden er mellem 30 og 100 pct.

 

Smittespredning
SVC overføres oftest ved tæt kontakt mellem inficerede fisk, men kan også overføres indirekte via vektorer (fx karpelusen Argulus foliaceus eller iglen Piscicola piscicola).
 
Forekomst
Udbrud af SVC forekommer typisk om foråret, når vandtemperaturen når 11-17 ºC. Sygdommen ebber ud ved 17 °C og stopper helt ved 22 °C. Sygdommen er primært udbredt i USA og Kina, men er desuden rapporteret fra de fleste europæiske lande med karpebrug, dog uden det volder alvorlige problemer.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
SVC kan kontrolleres ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Virus spredes gennem vand eller ved flytning af levende inficerede fisk, og man bør undgå at flytte fisk eller benytte udstyr fra inficerede dambrug. Der findes endnu ikke nogen vaccine mod SVC.
 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 18. juli 2019