Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fodring af dyr med rester fra fødevareproduktion

Det er muligt at bruge visse rester fra fødevareproduktion som foder til dyr. 

​​​​​​Du skal være opmærksom på, hvad du fodrer dine dyr med.

Foder til dyr må ikke udgøre nogen fare for mennesker og dyrs sundhed eller for miljøet. For at sikre dette skal foder altid overholde reglerne i foderlovgivningen. Som supplement til foder produceret af en fodervirksomhed og hjemmedyrket foder er det tilladt at bruge visse typer af restprodukter fra fødevareproduktion som foder til opdrættede dyr.

Det er en forudsætning, at foderet ikke har været i kontakt med animalske produkter, fx kødpålæg, kød, kødsaft, knogler, fjerkræskrog, fiskeprodukter eller skaldyr,​ inden de anvendes som foder.

Opdrættede dyr er dyr af de arter, der indgår i produktion af fødevarer (slagtedyr, æglæggere, dyr der malkes), hvad enten det er i en landbrugsproduktion eller under private former. Hobbyhøns og kælegrise er eksempler på privates hold af opdrættede dyr.

Når dine dyr går ude, skal du sikre dig, at besøgende eller andre forbipasserende ikke kommer til at fodre dine dyr med fx madpakkerester eller lignende.

Vegetabilske restprodukter
Vegetabilske restprodukter fra fødevare​virksomheder, som kan bruges som foder, er:
 • vegetabilske restprodukter fra engros-fødevarevirksomheder, der kun håndterer vegetabilske fødevarer, når produktet markedsføres som foder – fx skræller, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf, samt produkter fra fremstilling af morgenmadsprodukter (fx cornflakes og havregryn), øl og spiritus.

 • vegetabilske  restprodukter fra engros-fødevarevirksomheder, der håndterer vegetabilske fødevarer adskilt fra animalske fødevarer, når produktet markedsføres som foder – fx produkter fra fremstilling af chips, brød og pasta.

 • vegetabilske  restprodukter fr​a andre fødevarevirksomheder, fx
  • grøntforretninger
  • restauranter, som håndterer grøntsager i et særligt lokale adskilt fra køkkenet
Når en fødevarevirksomhed ønsker at levere restprodukter ti​l foderbrug, skal den registreres til denne aktivitet.
 
Frugt og grøntsager fra egen avl og ​andre vegetabilske rester fra haven, fx græsafklip og smågrene, må godt gives til dyrene.
 
Tidligere fødevarer

Det er tilladt at fodre opdrættede dyr med visse typer af tidligere fødevarer.

 

Hvad menes der med tidligere fødevarer?

"Tidligere fødevarer" er defineret ​som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden".
 
Tidligere fødevarer indsamles fra detail- og engros-fødevarevirksomheder, fx supermarkeder, bagerier og bagerivirksomheder.
 
Fødevarer indsamlet fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener, er ikke tidligere fødevarer, men defineret som køkken- og madaffald, som ikke må bruges til foder.
 

Hvilke tidligere fødevarer må bruges som foder?
Visse typer af tidligere fødevarer må bruges til foder:
 • Tidligere fødevarer, der kun indeholder frugt og grønt. Der er ikke krav om, at disse fødevarer skal være forarbejdede.
 • Tidligere fødevarer, der som de eneste animalske ingredienser indeholder mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, fedt, kollagen eller gelatine. De animalske produkter skal være forarbejdede som fødevarer, og de skal hele tiden holdes adskilt fra andet animalsk materiale som kød og fisk.
Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold, som fx kød og fisk, må ikke bruges som foder.

Når virksomheder både håndterer den type produkter, der gerne må bruges som foder, og den type produkter, der ikke må bruges som foder, skal følgende betingelser være opfyldt, når de leverer tidligere fødevarer til foderbrug:
 • De to typer af tidligere fødevarer skal på ethvert tidspunkt være helt adskilt.
  • Eksempel 1. Det vil evt. kunne opfyldes, når der anvendes animalske produkter (mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, afsmeltet fedt, kollagen eller gelatine), der allerede er forarbejdet.
   • Fx en salatfabriks brug af indkøbt færdigforarbejdet skinke til skinkesalat. Skinkesalat og skinke må ikke leveres som foder. Grøntsager og mayonnaise, som indeholder forarbejdede æg, må godt leveres som foder, når de hele tiden har været holdt adskilt fra skinken/skinkesalaten.
   • Fx en bagers brug af indkøbte færdigbehandlede pølser til pølsehorn. Pølsehornene må ikke leveres som foder. De øvrige brød med vegetabilsk indhold samt mælk og æg må godt leveres som foder, når brødene hele tiden har været holdt adskilt fra pølserne/pølsehornene.
  • Eksempel 2. Bageres tilberedning af fx flæskesteg til sandwich indebærer risiko for kontaminering af de tidligere fødevarer, der ellers godt må bruges som foder, og der må ikke leveres foder fra virksomheden.

 • Virksomhedens egenkontrol skal sikre total adskillelse mellem de fødevarer, der må leveres til foderbrug, og de fødevarer, der ikke må leveres til foderbrug.
Når en fødevarevirksomhed ønsker at levere tidligere fødevarer til foderbrug, skal den registreres til denne aktivitet.

Køkken og madaffald
Det er forbudt at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt​ af køkken- og madaffald.
 

Hvad menes der med køkken- og madaffald? 

"Køkken- og madaffald" er defineret som ”alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprind​​else i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener”. Det vil sige, at det både dækker restaurantkøkkener og privates køkkener.
 

Hvorfor er det forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald?

Der er stor risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr. I hele EU er det derfor totalt forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald. 

Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af fx svinepest og mund-og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, udgør en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.

Andre sygdomme, som fx Salmonella- og Campylobacterinfektioner, der giver sygdomme hos både dyr og mennes​ker, kan også overføres via fodring med køkken- og madaffald og  smitte videre fra dyr til mennesker via æg, kød fra smittede dyr og kontakt med smittede dyr.

Når forbuddet ikke skelner mellem vegetabilske og animalske dele, skyldes det risikoen for, at smitstoffer kan være fordelt i alt affaldet. Der kan fx være inficeret kødsaft på kartoffelskrællerne, også uden at man kan se det. 

Lovstof og regler
Det er flere steder i reglerne beskrevet, at fodring med "affald" af forskellig art ikke er tilladt.
 
Foderlovgivningen findes samlet under "Regler og lovstof om foder"
 

Markedsføringsforordningen for foder

Af forordningen om markedsføring og anvendelse af foder nr 767/2009 fremgår det af artikel 6, stk. 1, og bilag III, at det bl.a. er forbudt at anvende ”fast byaffald, som fx husholdningsaffald, til foder”. Det fremgår endvidere, at udtrykket ”fast by​affald” ikke omfatter køkken- og madaffald, som er omfattet af (defineret i) forordningen om animalske biprodukters regler. ​Det betyder, ​at det er forbudt at anvende husholdningsaffald fra køkkener til fodring.
 
Foderlovgivningen findes samlet her: Regler og lovstof om foder


Forordningen om animalske biprodukter

Tidligere fødevarer
Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 10 f, definerer tidligere fødevarer.
 
Anvendelse af tidligere fødevarer fremgår af forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag X, kap II, afsnit 10. (Se link nedenfor).
 
Køkken- og madaffald
Forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag I, nr. 22, definerer køkken- og madaffald.
 
Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 11, stk. 1, litra b, forbyder fodring af opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt​ af køkken- og madaffald. 
 

 

 

Ændret 31. oktober 2018