Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Tidligere fødevarer som foder til dyr

Det er muligt at bruge visse tidligere fødevarer som foder til dyr. 

​​​​​​Der er regler for hvilke tidligere fødevarer, der må anvendes som foder til dyr. Du skal derfor være opmærksom på hvad du fodrer dine dyr med, uanset om du er landbruger eller fx har et privat dyrehold med hobbyhøns. Når dine dyr går ude, skal du sikre dig, at besøgende eller andre forbipasserende ikke kommer til at fodre dine dyr med fx madpakkerester eller lignende.

Foder til dyr må ikke udgøre nogen fare for mennesker og dyrs sundhed eller for miljøet. For at sikre dette skal foder altid overholde reglerne i foderlovgivningen. Som supplement til foder, produceret af en traditionel fodervirksomhed og hjemmedyrket foder, er det tilladt at bruge visse typer af restprodukter fra fødevareproduktion som foder til opdrættede dyr.

Opdrættede dyr er fx dyr, der indgår i produktion af fødevarer (slagtedyr, æglæggere, dyr der malkes), hvad enten det er dyr, som holdes på et landbrug eller fx i fritidsordninger eller dyr, som holdes af private. Hobbyhøns og kælegrise er eksempler på privates hold af opdrættede dyr.


Der er særlige begrænsninger for at bruge rester af fødevarer til dyr af arter som bruges i fødevareproduktionen. Det er bl.a. en forudsætning, at foderet ikke har været i kontakt med animalske produkter, som ikke må bruges som foder til disse opdrættede dyr, fx rå æg, kødpålæg, kød, kødsaft, knogler, fjerkræskrog, fiskeprodukter eller skaldyr, inden det anvendes som foder.

Fødevarevirksomheder, som vil levere tidligere fødevarer til foder, skal være opmærksomme på hvilken type restprodukter, de kan levere til foderkæden. Når en fødevarevirksomhed ønsker at levere tidligere fødevarer til foderbrug, skal den registreres til denne aktivitet.

 

Vegetabilske restprodukter
 

Restprodukter fra fødevare virksomheder, som kan bruges som foder, er:

 • vegetabilske restprodukter fra engros-fødevarevirksomheder, der kun håndterer vegetabilske fødevarer, når produktet markedsføres som foder – fx skræller, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf, samt produkter fra fremstilling af øl, spiritus og morgenmadsprodukter (fx cornflakes og havregryn).
 • vegetabilske restprodukter fra engros-fødevarevirksomheder, der håndterer vegetabilske fødevarer adskilt fra animalske fødevarer, når produktet markedsføres som foder – fx produkter fra fremstilling af chips, brød og pasta.
 • frugt og grønt restprodukter fra andre fødevarevirksomheder, fx

Når en fødevarevirksomhed ønsker at levere restprodukter til foderbrug, skal den registreres til denne aktivitet.
 

Frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven, fx græsafklip og smågrene, må godt gives til dyrene.
 
 

Tidligere fødevarer

Det er tilladt at fodre opdrættede dyr med visse typer af tidligere fødevarer.

Hvad menes der med tidligere fødevarer?

Tidligere fødevarer er fødevarer, som ikke længere er bestemt til at skulle indtages af mennesker. Nogle tidligere fødevarer kan anvendes i foderkæden, eventuelt med særlige begrænsninger. Andre tidligere fødevarer kan ikke anvendes i foderkæden. 

Tidligere fødevarer er i forordningen om animalske biprodukter beskrevet som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden".

Tidligere fødevarer, som skal anvendes direkte til foder til opdrættede dyr, kan typisk leveres fra detail- og engros-fødevarevirksomheder, fx fødevarefabrikker, supermarkeder, bagerier og bagerivirksomheder.

Fødevarer indsamlet fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener, er ikke tidligere fødevarer, men er defineret som køkken- og madaffald, og det må ikke bruges til foder.

 

Hvilke tidligere fødevarer må bruges som foder?

Der er forskellige krav til tidligere fødevarer som leveres direkte til opdrættede dyr, fordi der bl.a. skelnes mellem hvad den enkelte dyreart bruges til, eksempelvis fødevareproducerende dyr (fx kvæg, svin og høns), pelsdyr (fx mink) eller selskabsdyr (fx hund og kat).

Visse typer af tidligere fødevarer må bruges til foder til fødevareproducerende dyr, eksempelvis kvæg, svin og høns:

 • Tidligere fødevarer, der ikke indeholder animalske ingredienser, fx frugt og grønt. Der er ikke krav om, at disse fødevarer skal være forarbejdede.
 • Tidligere fødevarer, der som de eneste animalske ingredienser indeholder mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, fedt, kollagen eller gelatine. Produkterne skal være færdigt forarbejdede som fødevarer, og de skal hele tiden have været holdt adskilt fra andet animalsk materiale som fx kød og fisk. Dette kunne eksempelvis være brød, kager, pasta, kiks, chips m.m.
 • Tidligere fødevarer, der indeholder kollagen og/eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx svin) kan anvendes som foder. Dette kunne eksempelvis være vingummi, marmelade og husblas. 

 

Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold

Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold, må som udgangspunkt ikke leveres direkte som foder. Dette kunne eksempelvis være:

 • Tidligere fødevarer, der indeholder kød og/eller fisk. Dette kunne eksempelvis være pizzasnegle med skinke på, salatblandinger der indeholder kødstykker og/eller ostestykker, pølsehorn, forårsruller der indeholder kødprodukter, sandwich med kødpålæg m.m.  
 • Færdigproducerede mejeriprodukter, som drikkemælk, yoghurt og ost

Håndtering af tidligere fødevarer der skal bruges til foder

Når virksomheder både håndterer de typer produkter, der gerne må bruges som foder, og de typer produkter, der ikke må bruges som foder, skal følgende betingelser være opfyldt, når de leverer de tilladte tidligere fødevarer til foderbrug:

 • Virksomhedens egenkontrol skal sikre total adskillelse mellem de fødevarer, der må leveres til foderbrug, og de fødevarer, der ikke må leveres til foderbrug.
  • Eksempel 1: En bager køber færdigbehandlede pølser som bruges i pølsehorn. Pølsehornene må ikke leveres som foder. De øvrige brød med vegetabilsk indhold, samt fx mælk og æg må godt leveres som foder, hvis brødene hele tiden har været holdt adskilt fra pølserne/pølsehornene.
  • Eksempel 2. En bageres tilbereder fx flæskesteg, som bruges som pålæg i sandwich, der smøres i bageriet. Der er dermed en risiko for at flæskestegen kan have været i kontakt med det øvrige brød i bageriet. Det øvrige brød i bageriet kunne ellers have været brugt som foder, som tidligere fødevarer. Men på grund af risikoen for at de tidligere fødevarer kan have været i kontakt med flæskestegen, må der ikke leveres brød m.m. som foder fra denne virksomhed.
    

Der gælder andre regler hvis man ønsker at levere tidligere fødevarer som indeholder kød og animalske biprodukter fra fødevareproduktionen til foderkæden. Dette kan bl.a. kun tillades hvis de tidligere fødevarer indeholdende fx kød/fisk eller færdigproducererede mejeriprodukter fx ost eksempelvis leveres til en godkendt foderforarbejdningsvirksomhed der  forarbejder produkterne til fodermidler.

 

Her kan du læse om generelt om animalske biprodukter og

Her kan du læse om generelt om animalsk foder

 


Køkken og madaffald
 

Det er forbudt at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. Eneste undtagelse er køkken- og madaffald som foder til pelsdyr.

 

Hvad menes der med køkken- og madaffald? 

"Køkken- og madaffald" er defineret som "alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprind else i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener". Det vil sige fødevarer, der ikke bruges til konsum, fra både restaurantkøkkener og privates køkkener.

 

Hvorfor er det forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald?

Der er stor risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr. I hele EU er det derfor totalt forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald. 


Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af fx svinepest og mund-og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, udgør en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.


Andre sygdomme, som fx Salmonella- og Campylobacterinfektioner, der giver sygdomme hos både dyr og mennes ker, kan også overføres via fodring med køkken- og madaffald og smitte videre fra dyr til mennesker via æg, kød fra smittede dyr og kontakt med smittede dyr.


Når forbuddet ikke skelner mellem vegetabilske og animalske dele, skyldes det risikoen for, at smitstoffer kan være fordelt i alt affaldet. Der kan fx være inficeret kødsaft på kartoffelskrællerne, også uden at man kan se det. 

 
Lovstof og regler
 

Det er flere steder i reglerne beskrevet, at fodring med "affald" af forskellig art ikke er tilladt.

 

Links til foderlovgivningen findes samlet her

 

Her kan du finde fodervejledningen

 

Her kan du læse mere om reglerne for brug af animalsk protein i foder herunder TSE-reglerne under generelt om foder af animalsk oprindelse

 

Markedsføringsforordningen for foder

Af forordningen om markedsføring og anvendelse af foder nr. 767/2009 fremgår det af artikel 6, stk. 1, og bilag III, at det bl.a. er forbudt at anvende "fast byaffald, som fx husholdningsaffald, til foder". Det fremgår endvidere, at udtrykket "fast by affald" ikke omfatter køkken- og madaffald, som er omfattet af (defineret i) forordningen om animalske biprodukters regler.  Det betyder, at det er forbudt at anvende husholdningsaffald fra køkkener til fodring.
  
Links til foderlovgivningen findes samlet her


Forordningen om animalske biprodukter

Tidligere fødevarer

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 10 f, beskriver tidligere fødevarer.

 

Anvendelse af tidligere fødevarer fremgår af forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag X, kap II, afsnit 10. (Se link nedenfor).

 

Køkken- og madaffald

Forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag I, nr. 22, definerer køkken- og madaffald.

 

Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 11, stk. 1, litra b, forbyder at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. 

 

Her finder du Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen


Ændret 26. februar 2020