Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Flokbehandling af svin med antibiotika

Når grupper af svin behandles med antiobiotika (også kaldet "flokbehandling"), er der krav om, at dyrlægen skal udtage prøver fra dyrene til laboratorieundersøgelse. Dyrlægen skal desuden komme oftere i de besætninger, hvor der bruges flokbehandling.

​​​Der er pr. 1. juni 2014 indført regler om, at dyrlæ​​​gen, når denne ordinerer antibiotika til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal udtage prøver til laboratorieundersøgelse til verifikation af den kliniske diagnose.

Ordinering til flokbehandling må kun ske i forbindelse med rådgivningsbesøg eller korte sygebesøg. Det gælder fortsat, at receptpligtig medicin til dyr, herunder antibiotika, skal ordineres af en dyrlæge.

De nye regler fremgår af Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr samt Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.


Nye krav skal medvirke til mere ansvarlig anvendelse af antibiotika

Reglerne om flokbehandling implementerer dele af Veterinærforlig II fra 2012, for så vidt angår indførelse af regler om flokbehandling, korte sygebesøg og laboratoriediagnostik i svinebesætninger. Initiativet har til hensigt at modvirke uhensigtsmæssig anvendelse af flokbehandling og er en del af indsatsen for at sikre ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens.

 
Krav til sygebesøg og laboratorieundersøgelser
I tabellen herunder angives de maksimale intervaller, der gælder for sygebesøg og laboratorieundersøgelser relateret til den rådgivningskategori, som den pågældende besætning er omfattet af:
 
​Sundheds-
r​ådgivnings-kategori
Interval (max.) mellem sygebesøg ved kontinuerlig flokbehandling​ Interval (max.) mellem laboratorie-undersøgelser​
Almin​delig rådgivning​ ​35 dage 12 måneder​
​Ekstra rådgivning ​14 dage 8 måneder​
​Skærpet rådgivning​ 14 dage​ 4 måneder​
  
Hvad er flokbehandling? 
Ved flokbehandling forstås indgivelse ​​af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin.
 
Ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling må kun ske i forbindelse med et rådgivningsbe​søg eller et kort sygebesøg. I Bilag til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger beskrives dels indholdet af korte sygebesøg og dels, hvad der skal foretages på rådgivningsbesøg i relation til ordinering af antibiotika til flokbehandling.
 
Hvad er dyrlægens pligter ved flokbehandling? 
Når dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler ti​l flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøver fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med Bilag til Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.
 
Dyrlægen skal derefter – for hver besætningsdiagnose, som giver anledning til ordinering til flokbehandling – udtage prøver fra behandlingskrævende svin med de maksimale intervaller, der fremgår af tabellen ovenfor.

Hvis der har været pause i flokbehandlingerne i en længere periode end det for besætningen gældende maksimale interval mellem laboratorieundersøgelser, skal dyrlægen på ny udtage prøver til laboratorieundersøgelse, inden ny flokbehandling indledes.
 
Laboratorieundersøgelsen 
Dyrlægen skal indsende prøverne til undersøgelse på et laboratorium, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Et udenlandsk laboratorium kan ligeledes anvendes, hvis dette udfører akkrediterede analyser, svarende til betingelserne for et godkendt, dansk laboratorium. Det påhviler dyrlægen at undersøge og dokumentere, at det pågældende laboratorium udfører akkrediterede analyser.

Hvis laboratorieundersøgelsen viser, at den igangsatte behandling ikke er optimal, skal dyrlægen evaluere og om nødvendigt korrigere behandlingen.

Hvis laboratorieundersøgelsen giver et ikke-konklusivt svar, skal dyrlægen udtage prøver til supplerende undersøgelser iht. laboratoriets retningslinjer. Såfremt disse prøver heller ikke giver et entydigt svar, skal dyrlægen overveje at korrigere eller indstille behandlingen. Hvis behandlingen ikke indstilles, skal dyrlægen senest efter nedenstående tidsrum udtage nye prøver med henblik på verifikation af den kliniske diagnose:
  • Almindelig rådgivning: 6 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
  • Ekstra rådgivning: 4 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
  • Skærpet rådgivning: 2 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
Kravet om, at dyrlægens kliniske diagnose skal verificeres ved hjælp af laboratorieundersøgelse gælder kun ved ordinering af antibiotika til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, som udgør årsagerne til hovedparten af flokbehandlinger i svinebesætningerne. Kravet gælder naturligvis også i forbindelse med sanering. Uanset årsagen til flokbehandling må dyrlægen kun ordinere i forbindelse med et rådgivningsbesøg eller et kort sygebesøg.
 
Lovstof og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning under ​​​​​punkterne om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr og sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.
 

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx028072aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx028388aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx028092aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx028411aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx028510aspx0htmlEmneside
Kursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionKursus i behandling af køer, som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_behandling_af_koeer.aspx028387aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx028669aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx028076aspx0htmlEmneside
Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederDyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægers-økonomiske-uafhængighed-af-medicinalvirksomheder.aspx028161aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx028357aspx0htmlEmneside
Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerNår dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreejeres-anvendelse-af-medicin.aspx028149aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx028158aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx028211aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx028038aspx0htmlEmneside
Dyrlægeregistret VetRegDyrlægeregistret VetReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægeregistret---VetReg.aspx028159aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx028658aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx028660aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødSpørgsmål og svar om antibiotikaresistente bakterier i kødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistente_bakterier_i_kød.aspx028074aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx028651aspx0htmlEmneside
Antibiotikavejledning for svin og kvægAntibiotikavejledning for svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx028093aspx0htmlEmneside
Fakta om antibiotikaresistente bakterierFakta om antibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx028073aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx028424aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx028348aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx028263aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx028301aspx0htmlEmneside
Lægemidler til dyrLægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx028396aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx028261aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017