Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fiskesygdommen IHN – aktuel situation

Der er i øjeblikket infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i seks dambrug og en put and take sø i Danmark. Dambrugene er beliggende ved Stouby i Hedensted Kommune, Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune, to ved Holsted og en ved Brørup i Vejen Kommune og en ved Støvring i Rebild Kommune. Put and take søen er beliggende ved Hørning i Skanderborg Kommune.

Ørreder fra dambrugene er smittede og dambrugene er sat under offentlig tilsyn. Det betyder, at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene. Det betyder også, at der er restriktioner, hvis man fisker i området.

IHN kan ikke smitte til mennesker

Her på siden kan du følge seneste nyt om udbrud og læse om restriktioner og krav til dambrugere og lystfiskere i området.

Læs mere om, hvilke restriktioner der er i forbindelse med fiskesygdommen IHN 

Latest news about outbreaks of the fishdisease (IHN)


Seneste nyt om udbrud af fiskesygdommen IHN


Seneste tal om fiskesygdommen IHN (opdateret 11. juni 2021 kl. 10.30)


​Dambrug

​Fiskesøer/put and take søer

Smittede pr. dags dato

6

1

Under Offentligt tilsyn*

Heraf smittede 

Heraf mistænkte

​40

6

34

72 

1

71

Nye smittede siden seneste opdatering

0​

0

​Offentligt tilsyn* ophævet

​0

0

*Offentlig tilsyn betyder at fisk, produkter eller udstyr ikke må flyttes til eller fra dambrugene med mindre, at virksomheden har fået tilladelse af Fødevarestyrelsen. Det offentlige tilsyn betyder også, at der er restriktioner, hvis man fisker i området.

Put and take sø ved Hørning i Midtjylland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i en put and take sø ved Hørning i Skanderborg Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Put and take søen har ca. 300-500 kg ørreder. Det er det syvende udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Himmerland er smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et dambrug ved Støvring i Rebild Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 72 tons ørreder. Det er det sjette udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 3. juni 2021

Ørreder i et tredje dambrug i afvandingsområdet for Sneum Å beliggende ved Brorup i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 3. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 168.000 ørreder og ca. 25 stør. Det er det femte udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her  

Suspension af IHN-fri status (2. juni 2021)

Fødevarestyrelsen har den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. IHN-fri status suspenderes midlertidigt i foreløbig tre uger til den 23. juni 2021.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen for indeværende i certifikaterne ved samhandel af levende fisk, øjenæg og produkter (avlsmateriale) ikke kan skrive under på, at varerne kommer fra et IHN frit land (Danmark) eller en IHN fri zone inden for Danmarks grænser. Det begrænser erhvervets muligheder for samhandel, da varerne i suspensionsperioden kun kan sendes til modtagere i lande, zoner eller områder, der ikke er fri for IHN eller som ikke aktivt bekæmper denne sygdom. Eksport af disse varer til modtagere i 3.-lande vil ligeledes være begrænset af, om og evt. på hvilket niveau, der skal certificeres for frihed for IHN.

Suspensionen vil have betydning for samhandel og eksport af fødevarer (fisk og rogn) og deraf afledte produkter, hvis der skal certificeres for, at fiskene m.v. stammer fra et land, en zone eller et dambrug, der er fri for IHN. Grønlandske fiskevarer kan ligeledes blive omfattet af suspensionen, hvis disse varer eksporteres på de pågældende danske certifikater. 


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 2. juni 2021

Ørreder i endnu et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 2. juni udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 90 tons ørreder. Det er det fjerde udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her.


Dambrug i Sydjylland smittet med fiskesygdom d. 29. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Holsted i Vejen Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 29. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har ca. 150 tons ørreder. Det er det tredje udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der d. 18. maj blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her 


Dambrug i Sønderjylland smittet med fiskesygdom d. 25. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune er smittet med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Fødevarestyrelsen erklærede d. 25. maj udbrud af sygdommen i dambruget. Dambruget har 400.000 regnbueørreder. Det er det andet udbrud af sygdommen inden for kort tid, efter der i sidste uge blev fundet smitte i et dambrug med ørreder i Stouby i Hedensted kommune.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark d. 18. maj 2021

Ørreder i et dambrug i Sydjylland er ramt af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). Det er første gang, sygdommen er konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen erklærede d. 18. maj udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark. Et dambrug med ørreder i Stouby nordøst for Vejle er smittet med sygdommen, viser prøver udtaget af Fødevarestyrelsen.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Information om IHN


Husk smittebeskyttelse - hvis du er lystfisker

Det er forbudt at anvende udstyr, som har været anvendt til fiskeri i restriktionszonen 1. januar 2021 eller senere, medmindre udstyret efter seneste anvendelse er blevet rengjort og desinficeret med et egnet desinfektionsmiddel godkendt af Miljøstyrelsen. Desinfektionen skal omfatte både stænger, hjul, liner, kroge, spindere, blink, fluer, fiskestøvler, transportmidler og andet udstyr, som må formodes at have været i kontakt med fisk eller frivand i restriktionszonen.

 

Følg gældende lovgivning for hold af Fisk

Den ansvarlige for akvakulturbruget med fisk skal påse, at alle faciliteter i det fri, hvor der holdes akvakulturdyr, er afskærmet mod fugle ved udspændte net eller tråde med en tråd afstand på højst 25 cm. Afskærmningen skal dække både over og ned langs alle sider i de nævnte faciliteter.
 

Dyrlægers opgaver og pligter ift. Anmeldepligtige dyresygdomme såsom IHN hos fisk (besøgsinterval, anmeldepligt)

Hvis du som praktiserende dyrlæge kontaktes af dyreejere med mistanke om IHN, skal du agere fuldstændig som vanligt ved mistanke om anmeldepligtige sygdomme:

  • Din pligt er som det første, at undersøge dyreholdet, og
  • Hvis du ikke kan afvise mistanken, kontakter du den lokale veterinærenhed.

Her kan du læse mere om hvem og hvornår du som dyrlæge skal kontakte veterinærenhederne.

Efter færdsel på en ejendom med dyr mistænkt for eller hvor der er konstateret udbrud af en anmeldepligtig dyresygdom, skal der gå mindst 48 timer efter bad/tøjskift, inden anden besætning med modtagelige arter må besøges.

 

Hvis du vil læse mere om IHN

Om infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Restriktioner i forbindelse med fiskesygdommen IHN


Ændret 11. juni 2021