Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fiskegrej - rengøring og desinficering

Fiskegrej bør forud for hver fisketur rengøres og desinficeres. Desinfektionen skal omfatte både stænger, hjul, liner, kroge, spindere, blink, fluer, fiskestøvler og andet udstyr.

Desinfektion af fiskegrejet før den næste fisketur bør ske for at hindre smittespredning fra et vandområde til et andet.

Derfor er det også vigtigt, at fiskegrejet bliver rengjort og desinficeret, hvis det har været brugt i udlandet, så der ikke bliver hjembragt smitsomme fiskesygdomme, som Danmark er erklæret fri for.

Fisketur til andre lande

Hvis du tager brugt fiskegrej med til andre lande, skal du være opmærksom på, at der kan være krav om dokumentation for, at udstyret er rengjort og desinficeret.

Kravet beror på, at der ikke bliver indslæbt smitsomme dyresygdomme via brugt udstyr.

Dokumentationskravet kan enten være i form af:

  • ​En desinfektionserklæring fra en praktiserende dyrlæge
    eller 
  • Et certifikat udstedt af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinærafdeling.
For de lande, hvor Fødevarestyrelsen har kendskab til særlige krav til medbragt fiskegrej, er der udarbejdet relevante attester eller certifikater, som ligger i Certifikatdatabasen.

Find attester og ​cert​ifikater i Certifikatdatabasen

Tjek kravene løbende

​Indførselskravene kan dog løbende blive ændret. Derfor bør du undersøge, hvilke krav der gælder i det pågældende land, før du tager af sted. 

Du kan kontakte en af følgende:

  • Landets veterinære myndighed

  • Landets ambassade her i Danmark

  • Den danske ambassade i landet

Ændret 6. december 2022