Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsstatus og flytning af fisk

Flytning af fisk er underlagt restriktioner, som har til hensigt af hindre spredning af fiskesygdomme.

​​​​​​Flytning af fisk udgør en væsentlig risiko for spredning af fiskesygdomme. Flytning af fisk er derfor underlagt restriktioner i henhold til både national og EU-lovgivning, som har til hensigt at hindre spredning af fiskesygdomme.

I forbindelse med vedtagelsen af Rådets direktiv nr. 2006/88/EF blev der indført et kategoriseringssystem, således at en medlemss​
tat kan erklære sig fri for en række sygdomme. Kategoriseringssystemet stiller nogle krav til sundhedsstatus for fisk, der kan flyttes ind i områder af en given kategori, hvilket fremgår af nedenstående skema.

 
 Kategori   Sundhedsstatus   Kan indføre fisk fra 
 I
 Sygdomsfri  Kun kategori I
 II
 Overvågningsprogram mhp. at opnå sygdomsfrihed  Kun kategori I
 III
 Udefineret (ikke kendskab til forekomst af sygdom, men
 ikke  involveret i overvågningsprogram mhp. at opnå  sygdomsfrihed)
 Kategori I, II og III 
 IV
 Bekæmpelsesprogram   Kun kategori I
 V
 Inficeret   Alle kategorier 
​​
Danmark har følgende sundhedsstatus med hensyn til sygdomme hos fisk​
  • Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) 

    Fødevarestyrelsen har den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. IHN-fri status blev suspenderet midlertidigt i tre uger til den 23. juni 2021. Suspensionen af IHN-fri status er forlænget til 16. juli 2021.

  • Viral hæmorrhagisk septikæmi (VHS, "Egtved-syge") Alle indlandsområder i Danmark har status af sygdomsfri (kategori I) for VHS. Havbrug i Danmark er kategoriseret i kategori III for VHS, idet der i de vilde fiskebestande i de danske havområder findes visse typer af VHS-virus, der kan smitte til ørreder. 

  • Infektiøs lakseanæmi (ISA) Hele Danmark inkl. danske havområder har status af sygdomsfri (kategori I) for ISA. 
  • Infektiøs pankreasnekrose (IPN) Enkelte avlsdambrug og produktionsdambrug er af Fødevarestyrelsen klassificeret som sygdomsfri. 
  • Bakteriel nyresygdom (BKD) Enkelte avlsdambrug og produktionsdambrug er af Fødevarestyrelsen klassificeret som sygdomsfri. 
  • Forårsviræmi hos karper (SVC) Hele Danmark har status af sygdomsfri (kategori I) for SVC.
  • Koi herpes-virus (KHV) Danmark har ingen status for KHV, men sygdommen er ikke påvist i danske akvakulturbrug. Sygdommen konstateres dog af og til i importer af prydfisk. 
Overvågningsprogram for infektion med viral hæmoragisk septikæmi (VHS) i marine farvande i Danmark ​​ 


Lovstof

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyrÆndret 16. december 2022