Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fakta om afrikansk svinepest

 

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, men er konstateret i både tam- og vildsvin i lande tæt på Danmark. Rammer sygdommen Danmark, vil det koste milliarder i tabte eksportindtægter. Samtidig vil de alvorligt syge dyr skulle aflives og destrueres. 

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik derfor før Påske en aftale om en række initiativer, der skal forhindre afrikansk svinepest i at nå Danmark. Læs mere her.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer:

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur

 • Etablering af vildtsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
 • Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin
 • Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme
 • Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer
 • Faglig opgradering af schweissregistret
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund
 • Jagtlejekontrakter

Veterinær indsats

 • Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme
 • Styrkelse af det veterinære beredskab
 • Opsætning af skilte på rastepladser
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald.


Forholdsregler fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen opfordrer allerede i dag til, at personer og virksomheder, der har kontakt til de berørte områder, er særligt påpasselige med smittebeskyttelse, blandt andet sørger for grundig rengøring og desinfektion af transportvogne, der har transporteret svin, og sørger for blandt andet at skifte tøj, inden de kommer ind på danske besætninger.

 

Sådan undgår du, at smitten spredes

Smitteforebyggelse i din besætning

Sådan holder vi afrikansk svinepest fra døren


Fakta om Afrikansk Svinepest

Læs mere om afrikansk svinepest

Status på seneste udbrud

Ændret 17. maj 2018