Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarekvalitet

Fødevarekvalitet handler om fødevarernes sensoriske og ernæringsmæssige egenskaber, men også om, hvor og hvordan fødevarerne er produceret.

​​​Helt overordnet kan fødev​​arekvalitet opdeles i objektiv og subjektiv kvalitet. Den objektive kvalitet af en fødevare handler om de egenskaber ved fødevaren, som kan måles og dokumenteres, mens den subjektive kvalitet handler om forbrugerens opfattelse af fødevarens egenskaber og karakteristika. 

 

Objektiv fødevarekvalitet
Den objektive kvalitet af en f​ødevare omfatter de produkt- og procesorienterede egenskaber, der kan måles og dokumenteres, og som kan bruges bevidst af producenterne til at styre produktets kvalitet.
 
​De ​produktorienterede egenskaber er de målbare aspekter af det fysiske produkt, fx fødevarens farve, tekstur og næringsstofindhold. ​
 
De procesorienterede egenskaber er især de dokumenterbare måder, teknikker og holdninger, der ligger bag fødevarens ​​​produktion, fx hensyn til miljø- og dyrevelfærd, økologisk dyrkning, fair trade, ingen brug af GMO osv.​ 
 
Subjektiv fødevarekvalitet
Den subje​ktive kvalitet af en fødevare er individuel og afhængig af den kontekst, hvori fødevaren købes eller konsumeres. Den enkelte forbruger tager stilling til en fødevares kvalitet ved fx at vurdere de sensoriske egenskaber som smag,​ duft, udseende og konsistens, de ernæringsmæssige egenskaber som fedt- og sukkerindhold eller ved at tage stilling til, om forholdene omkring fødevarens produktion eller forarbejdning (økologi, fair trade osv.) er noget,​ man kan stå inde for.​
 
For nogle handler den subjektive fødevarekvalitet også om fødevarernes pris eller om, hvor tilgængelige ​og anvendelige de er – det,​ man i daglig tale kalder for convenience (præfabrikerede fødevarer, der kræver minimal tilberedning, fx færdigretter, der blot skal varmes, eller færdigsnittede grønsager til salaten).​
 
Mange af de ovennæv​​nte kvalitetsegenskaber og karakteristika er overlappende, mens andre både kan opfattes som god og dårlig kvalitet, afhængigt af, hvem man er. 
 
Forbrugerspørgsmål og svar​

Er der nogen særlige kvalitetsmærker i Danmark?

Der finde​​​s både producenternes og forhandlernes egne private kvalitetsmærker, også kaldet private labels, samt en række offentlige kvalitetsmærker for fødevarer. Der er fire offentlige kvalitetsmærker.
 
​​For det første er der økologimærket, men derudover findes der tre kvalitetsmærker, der giver dig som forbruger en vis form for garanti for kvalitet.
​​
De tre kvalitetsmærker er knyttet til fødevarens produktionssted (oprindelse), fødevarens tilhørsforhold (geografi) og/eller fødevarens produktionsmetode. Samlet omtales de som “beskyttede betegnelser”.
 

Hvornår er frugt og grønt af god kvalitet?

Når du køber frugt og grønt, får du ofte den bedste kvalitet ved at vælge råvarer, der er i sæson. Disse råvarer er typisk mest fri​ske og har den bedst​​​e smag samt et højt indhold af vitaminer og mineraler. Desuden er det mest klimavenligt at spise årstidens produkter, bl.a. fordi der ikke bruges energi til nedfrysning, konservering og oplagring. 
 

Læs mere om årstidens frugt og grønt på hjemmesiden ​www.altomkost.dk​.

 

Hvordan genkender jeg fødevarer af god kvalitet?

Det er individuelt, hvad der opfattes som go​d kvalitet. Du kan bl.a. genkende fødevarer af god kvalitet ved at bruge dine sanser og erfaringer. Med sanserne kan du dufte til samt mærke og se på fødevarerne for at vurdere, om de lever op til dine personlige kvalitetskrav – ​mens du kan bruge dine erfaringer til at huske, om det samme eller et lignende produkt tidligere har levet op til dine forventninger.
 
Ændret 19. juli 2021