Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksportrestriktioner

Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande uden for EU, i forhold til danske dyr og produkter heraf.

​​Denne side bliver, i det omfang det er muligt, opdateret med hensyn til nye restriktioner, men det kan ikke garanteres, at det er sids​te nyt, der ligger her.  

Aktuelle eksportrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme i Danmark eller EU (bl.a. fugleinfluenza) har følgende tredjelande over for Fødevarestyrelsen tilkendegivet, at de har udstedt forbud mod import af danske dyr og produkter, nærmere angivet i nedenstående liste:

 
Liste over aktuelle eksportrestriktioner
Senest opdateret  05 juli 2019 kl. 14.23
Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande.
 
Listen opdateres løbende og er udarbejdet på baggrund af de seneste oplysninger, som Fødevarestyrelsen er blevet gjort bekendt med. Der kan være andre restriktioner, som Fødevarestyrelsen ikke har kendskab til. Dog omfatter nedenstående liste ikke eksportrestriktioner på oksekød sfa. BSE.
 

​Land

​Hvad er omfattet af forbudet

​Undtagelser

​Forbuddet træder i kraft

​Bangladesh​Daggamle kyllinger og rugeæg, levende kyllinger, stue- og selskabsfugle (pet birds), vilde fugle, fersk fjerkrækød og diverse ikke nærmere angivne produkter fra fjerkræ.
​25. februar 2009
​Egypten ​Mælk og mælkeprodukter samt udbenet kød på grund af fund af Schmallenberg-virus i EU.
​Mælk og mælkeprodukter samt udbenet kød fra alle EU lande kan dog eksporteres til Egypten, såfremt produkterne er ledsaget af et sundhedscertifikat eller en tillægsattestation hertil, der attesterer, at "produkterne er fri for smitsomme og epidemiologiske sygdomme."​6. maj 2012
​Hong Kong​Fjerkræ og fjerkræprodukter (inklusiv æg) til humant konsum fra Næstved kommune pga. udbrud af lavpatogen aviær influenza. Levende fjerkræ må ikke transporteres gennem Næstved kommune. 2. juli 2019​
​Hong Kong​Levende fjerkræ og fugle fra Næstved kommune pga. udbrud af lavpatogen aviær influenza. Levende fjerkræ må ikke transporteres gennem Næstved kommune. ​4. juli 2019
​Indien​Sælskind (i enhver form)​28. marts 2018
​Japan​​Fjerkræ og fjerkræprodukter fra hele Danmark pga. udbrud af lavpatogen aviær influenza.​Fjer og dun​30. juni 2019
​Kazakhstan​Svinekød og svinekødsprodukter pga. udbrud af Pandemisk Influenza A/H1N1 i svin
​Fødevarestyrelsen er indforstået med, at der kan udstedes certifikater på svinekød og produkter heraf,såfremt virksomheden er godkendt til eksport til Rusland uanset restriktionen af den 29. april 2010. Fødevarestyrelsen har ikke kunnet få bekræftet, at restriktionen er ophævet, men den fremgår heller ikke af myndighedernes hjemmeside. Eksporten foregår dog på virksomhedens risiko jf. ovennævnte.​29. april 2010
​Kina ​Levende fugle, fjerkrækød, fjerkræprodukter og produkter heraf.​30. november 2016
​Malaysia​Daggamle kyllinger, daggamle ænder, rugeæg og fjerkrækød​12. marts 2019
​Rusland​Får, geder og sæd heraf som følge af fund af atypisk scrapie​25. oktober 2006
​Rusland​Svin, kvæg, får og geder fra alle EU-lande pga. konstaterede uoverensstemmelser i en række forsendelser fra EU i 2011 og 2012.​Avlsdyr er undtaget, da disse i forbindelse med karantænen bliver inspiceret af en russisk dyrlæge.​20. marts 2012
​Rusland​Forarbejdet animalsk protein (PAP) til foder til produktionsdyr pga. bekymring for spredning af kogalskab (BSE) med ovennævnte produkter.​Fiskemel og PAP til petfood produktion.​26. marts 2012
​Rusland ​I forbindelse med fund af Schmallenberg-virus i Danmark har de russiske veterinære myndigheder indført midlertidige restriktioner for eksport af levende kvæg, får og geder og disses avlsmateriale til Rusland, samt transitering af disse produkter gennem Rusland. Restriktionerne gælder for dyr og avlsmateriale med oprindelse på Fyn og Sjælland.

​28. februar 2013 (Sjælland)

 

 

2. juli 2012 (Fyn)

​Rusland

​I forbindelse med fund af tungmetaller og chloramphenicol i produkter fra EU, herunder også danske produkter, indfører Rusland midlertidige restriktioner for følgende produkter(angivet med toldkoder):

  • Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)
  • Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)
  • Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)
  • Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)
​Forsendelser afsendt før 21. oktober 2014, og som ankommer til den russiske grænse inden 26. oktober2014, vil kunne importeres, og vil efterfølgende blive underlagt laboratorietests, i relations til produktets sikkerhed.​21. oktober 2014
​Rusland

​Ruslands supplerer de midlertidige restriktioner fra d. 21. oktober 2014, med følgende produkter(angivet med toldkoder):

  • Biprodukter og fedt anvendt til fødevarer (fra toldkode 1602)

Forbuddet er af kommissionen specificeret til udelukkende at gælde for biprodukter og fedt fra svin.

​25. november 2014
​RuslandRusland har meddelt, at de pr. 19. april 2017 indfører regionalisering grundet udbrud af høj patogen fugleinfluenza 21. november 2016 gældende for levende fjerkræ, fjerkrækød, færdige fødevarer produceret fra fjerkræ, fjerkræprodukter, foder. Samtidig indfører de russiske myndigheder også midlertidig restriktion for levende fjerkræ i transit, der stammer fra Helsingør, Fredensborg og Gribskov kommune.​Fjerkræprodukter, som ikke stammer fra Helsingør, Fredensborg og Gribskov kommune, gældende for certifikater, der benyttes for produkter som ikke er berørt af den russiske embargo. ​19. april 2017
​Rusland​Rusland har meddelt, at de pr. 28. maj 2018 indfører midlertidig restriktion for levende fjerkræ og rugæg fra Holstebro kommune til Rusland. Restriktionen gælder også ved transit af levende fjerkræ fra Holstebro kommune ​Alle andre danske kommuner.​28. maj 2018
​Rusland​​Rusland har meddelt, at de pr. 9. Juli 2018 indfører midlertidig restriktion for levende fjerkræ og rugæg fra Vordingborg kommune til Rusland. Restriktionen gælder også ved transit af levende fjerkræ fra Vordingborg kommune ​Alle andre danske kommuner end Vordingborg og Holstebro Kommuner(jf. restriktion af 28. maj 2018).​9. juli 2018
​Rusland​Rusland har meddelt, at de som følge af lavpatogen fugleinfluenza i Danmark, pr. 16. april 2019 indfører midlertidig restriktion for levende fjerkræ og rugeæg fra Rebild og Middelfart kommune til Rusland. Restriktionen gælder også ved transit af levende fjerkræ fra Rebild og Middelfart kommune.​Alle andre danske kommuner​16. april 2019
​Saudi Arabien​Levende fugle, rugeæg og daggamle kyllinger fra hele Danmark​12. december 2016
​Saudi Arabien​Levende akvariefisk​FVST har modtaget denne information
d. 19.september 2017. Forbuddet trådte i kraft per d. 22. august 2017
​Singapore​Fugle, Fjerkræ og fjerkræprodukter (inkl. æg) indenfor 1 km zonen i Næstved kommune ​Fjerkræprodukter (inkl. ægprodukter)varmebehandlet iht. OIEs retningslinjer​28. juni 2019
​Sydafrika ​Svinekød og produkter, der indeholder svinekød herunder også petfood sfa. dioxin, der oprinder fra Irland og Nordirland​Forbudet er gældende for varer, som er afskibet efter den 12. december 2008
​Ukraine ​Levende fjerkræ, fjerkrækød og produkter heraf, råvarer produceret fra fjerkræ fra Hovedstadsregionen.​Områder uden for Hovedstadsregionen. Se instruktion på relevante certifikatsider.​24. november 2016 Opdateret 1. februar 2017
 
PROBLEMER VED ATTESTERING I CERTIFIKATER SFA. PÅVISNING ELLER UDBRUD AF SMITSOMME HUSDYRSYGDOMME
 

Levende dyr og animalske biprodukter.

Vær opmærksom på ordlyden i certifikaterne fsva. frihed for husdyrsygdomme. For at embedsdyrlægen skal kunne skrive under på certifikatet, skal ordlyden i certifikatet være i overensstemmelse med de faktuelle forhold.

Typisk skal det enten attesteres, at Danmark i en given periode har været fri for en specifikt nævnt husdyrsygdom, eller at dyr/produkter stammer fra et område/en bedrift, hvor der ikke har været konstateret en specifik nævnt husdyrsygdom, evt. indenfor en given periode.
 
Eksportrestriktioner på visse levende dyr og produkter heraf pga. Schmallenberg-virus
Adskillige tredjelande har indført importrestriktioner for visse levende dyr og produkter gældende for EU-lande, hvor kvæg, får og/eller geder er konstateret smittet med Schmallenberg-virus. Ganske få tredjelande har indført restriktioner for alle EU-lande.
 
EU-Kommissionen opdaterer løbende en liste over disse tredjelande og deres restriktioner – se eksempel i linket nedenfor. Denne liste giver et overblik, men er IKKE fuldstændig og up-to-date, da der hele tiden bliver rapporteret om nye restriktioner, og da EU-Kommissionen ikke nødvendigvis hører om alle indførte restriktioner med det samme.
 
 
Se i øvrigt listen over aktuelle eksportrestriktioner, også for restriktioner på import fra Danmark som følge af Schmallenberg-virus. 
 
Eksportrestriktioner på fjerkræ og fjerkræprodukter pga. fugleinfluenza
Se i øvrigt listen over aktuelle eksportrestriktioner, også for restriktioner på import fra Danmark som følge af lavpatogen og højpatogen fugleinfluenza.
Eksportrestriktioner på drøvtyggere – får, geder, køer og hjorte – pga. bluetongue
Danmark er i henhold til OIE officielt fri for bluetongue fra den 1. januar 2011.
 
Se i øvrigt listen over aktuelle eksportrestriktioner, også for restriktioner på import fra Danmark som følge af bluetongue.
 
Rusland – importforbud 
Rusland har fra og med den 8.august 2014 indført importforbud af en række landbrugsvarer fra USA, EU-lande, Canada, Australien og Norge.​
 
Ændret 5. juli 2019