Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport til Rusland, procedurer for godkendelse

Her kan du finde procedurer for godkendelse af virksomheder, som ønsker at eksportere fødevarer til Rusland.

​​​​Rusland/ Toldunionen – procedure for godkendelse af fiskevir​​ksomheder
Virksomheder, der ønsker at tilvirke fisk og fiskeprodukter, herunder ompakning eller opskæring af fisk, med henblik på eksport til Rusland eller andre lande i den Eurasiske Økonomiske Union (Toldunionen), skal ansøge om godkendelse hos Fødevarestyrelsen (den stedlige kontrolenhed).​
 

Tjekskema

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige krav til Rusland/Toldunionen. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjekskema og analyseskema, samt tilhørende appendix 1, se nedenfor. 

 

Udfyldelse af Appendix 1

De russiske myndigheder har krævet, at ansøgningen vedlægges information om produkttype, råvareleverandører samt russiske imp​ortører. Derfor udfyldes vedlagte Appendix 1 af virksomheden efter beskrivelsen i appendixet. Vær opmærksom på, at dele af skemaet skal udfyldes ​​på russisk. Det er virksomhedens eget ansvar, at oplysningerne er korrekte. 

Appendix 1​​​​
 

Analyseskema

Virksomheden udfylder et analyseskema, hvori der gives oplysninger om de relevante produkter, samt om de mikrobiologiske, kemiske og parasitotologiske normer som virksomheden sikrer opfyldt gennem egenkontrol.
 

 

Det udfyldte tjekskema, appendix 1 og analyseskema vedlægges ansøgningen til Fødevarestyrelsen (kontrolenheden).

Bemærk: Hvis virksomheden udover at tilvirke fisk og fiskeprodukter med henblik på eksport til Rusland/Toldunionen også fungerer som lager, herunder køle-/fryselager, der afsender emballerede animalske fødevarer til Rusland/Toldunionen, skal tjekskema mm. for lagervirksomheden tillige udfyldes – se procedure for lagervirksomheder i fold-ud menuen herunder.
 

Kontrolbesøg og optagelse på listen

Efter modtagelse af ansøgningen udfører kontrolenheden et kontrolbesøg i virksomheden for at vurdere virksomhedens oplysninger. I den forbindelse vurderer kontrolenheden virksomhedens egenkontrol med overholdelse af mikrobiologiske og kemiske normer, samt normer vedr. parasitter. Kontrolenheden anfører eventuelle bemærkninger i tjekskemaet og analyseskemaet.
 

Hvis kontrolenheden vurderer, at virksomheden opfylder kravene, indstiller kontrolenheden til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at virksomheden godkendes til eksport til Rusland/Toldunionen. Fødevarestyrelsens hovedkontor videresender ansøgningen til de Russiske myndigheder. Virksomheden kan først eksportere til Rusland/Toldunionen når den er opført på de russiske myndigheders liste over virksomheder, som er godkendt til eksport af fiskeprodukter til Rusland.

Listen offentliggøres på de russ​iske myndigheders hjemmeside

De russiske myndigheder kan opføre virksomheden alene på baggrund af virksomhedens ansøgning, eller de ​​russiske myndigheder kan kræve at inspicere virksomheden inden virksomheden optages på den russiske liste. ​
 
Information om lovgivning:
 

Memorandum

Russisk lovgivning vedr. fisk

 
​Ruslan​d –​​ godkendelse til at eksportere for kødproduktvirksomheder
Virksomheder, der øn​sker at tilvirke kød eller kødprodukter med henblik på eksport til Rusland, skal ansøge om godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Fødevarestyrelsen, Vest, Fødevarestyrelsen, Øst eller Kødkontrollen).
 

Tjekskema og annex

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig,​ at den opfylder de særlige ruslandskrav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjekskema samt tilhørende annex.
 
 
Det udfyldte tjekskema og annex vedlægges ansøgningen til tilsynsmyndigheden.

Bemærk: Hvis virksomheden udover at tilvirke kød og kødprodukter med henblik på eksport til Rusland også fungerer som lager, herunder køle-/fryselager, der afsender emballerede animalske fødevarer til Rusland, skal tjekskema mm. for lagervirksomheden tillige udfyldes - se procedure for lagervirksomheder i fold-ud menuen herunder.
 ​

Kontrolbesøg og optagelse på listen

Efter modtagelse af ansøgningen ​udfører tilsynsmyndigheden et kontrolbesøg i virksomheden, for at vurdere virksomhedens oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden opfylder kravene, godkender tilsynsmyndigheden virksomheden til eksport til Rusland. Tilsynsmyndigheden indstiller desuden til Fødevarestyrelsen centralt, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, som må eksportere til Rusland.

Fødevareenheden sender indstillingen samt udfyldte​ annexer til Fødevarestyrelsen, International Handel.
 
Fødevarestyrelsen sender herefter en anmodning til de russiske myndigheder med ønske om, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til at eksportere til Rusland. Ansøgningen sendes via Den danske Ambassade i Moskva.


Virksomheden må først begynde at eksportere til Rusland, når virksomheden er optaget på de russiske myndigheders liste.

Listen offentliggøres på de russis​ke myndigheders ​​hjemmeside

Som udgangspunkt godkender de russiske myndigheder virksomheden på baggrund af fødevareenhedens godkendelse af virksomheden. Det kan dog ikke udelukkes, at de russiske myndigheder vil ​​kræv​​​e​ at inspicere virksomheden, inden virksomheden optages på den russiske liste.


 
Rusland – g​odkendelse til at eksportere animalske fød​​evarer for lagervirksomheder
Lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre, der ønsker at eksportere emballerede animalske fødevarer til Rusland, skal ansøge om godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Fødevarestyrelsen, Vest, Fødevarestyrelsen, Øst, eller Kødkontrollen).
 

Tjekskema og annex

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige ruslandskrav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjeks​kema samt tilhørende annexer. Se skema og annexer nedenfor.
 • Lagre, der ønsker at eksportere kød eller kødprodukter skal udfylde annex 1a og 1b.
 • Lagre, der ønsker at eksportere mælkeprodukter skal udfylde annex 1b og 1c.
 • Lagre, der ønsker at eksportere fisk og fiskeprodukter, skal udfylde annex 1b samt et særligt bilag for fiskevirksomheder.

Tjekskema for virksomheder der oplagrer kød

Tjekskema for virksomheder,​ der oplagrer fiske- eller mælkeprodukter

Skema til ansøgning om optagelse på liste over virksomheder godkendt til eksport
(Annex 1a)

Skema til ansøgning om optagelse på liste over virksomheder godkendt til eksport
(Annex 1b)

Bilag til ansøgning for lagre, der eksporterer fisk og fiskeprodukter​

Bilag til ansøgning for lagre, der eksporterer mælk eller mælkeprodukter

 
 
Det udfyldte tjekskem​a og annexer vedlægges ansøgningen til tilsynsmyndigheden.​
 
Bemærk: Hvis virksomheden udover at være en lagervirksomhed også tilvirker animalske fødevarer med henblik på eksport til Rusland, fx opskærer eller pakker animalske fødevarer, skal tjekskema mm. for den relevante aktivitet tillige udfyldes - se den relevante procedure i fold-ud menuen her på siden.

 

Kontrolbesøg og optagelse på listen

Efter modtagelse af ansøgningen udfører fødevareenheden et kontrolbesøg i virksomheden, for at vurdere virksomhedens oplysninger. Hvis fødevareenheden vurderer, at virksomheden opfylder kravene, godkender fødevareenheden virksomheden til eksport til Rusland. Fødevareenheden indstiller desuden til Fødevarestyrelsen centralt, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, som må eksportere til Rusland.

Fødevareenheden sender indstillingen ​samt udfyldte annexer til Fødevarestyrelsen, International Handel.
 
Fødevarestyrelsen sender herefter en anmodning til de r​ussiske myndigheder med ønske om, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til at eksportere til Rusland. Ansøgningen sendes via Den danske Ambassade i Moskva.


Virksomheden må først begy​nde at eksportere til Rusland, når virksomheden er blevet optaget på de russiske myndigheders liste.

Listen offentliggøres på de russiske myndigheders hjemmeside

Som udgangspunkt godkender de russiske myndigheder virksomheden på baggrund af Fødevarestyrelsens (tilsynsmyndighedens) godkendelse af virksomheden. Det kan dog ikke udelukkes, at de russiske myndigheder vil kræve at inspicere virksomheden inden virksomheden optages på den russiske liste. ​​

 

Rusland –​​​ procedure for godkendelse af mælkeproduktvirksomheder
Virksomheder, der ønsker at tilvirke mælkeprodukter med henblik på eksport til Rusland, skal ansøge om godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Fødevarestyrelsen, Vest eller Fødevarestyrelsen, Øst).
 

Tjekskema og annex

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige ruslandskrav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjekskema samt tilhørende annexer.
 
 
Det udfyldte tjekskema og annexer vedlægges ansøgningen til Fødevarestyrelsen.

Bemærk: Hvis virksomheden udover at tilvirke mælk og mælkeprodukter med henblik på eksport til Rusland også fungerer som lager, herunder køle-/fryselager, der afsender emballerede animalske fødevarer til Rusland, skal tjekskema mm. for lagervirksomheden tillige udfyldes, se procedure for lagervirksomheder.
 

Kontrolbesøg og optagelse på listen

Efter modtagelse af ansøgningen udfører fødevareenheden et kontrolbesøg i virksomheden, for at vurdere virksomhedens oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden opfylder kravene, godkender fødevareenheden virksomheden til eksport til Rusland. Fødevareenheden indstiller desuden til Fødevarestyrelsen centralt, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, som må eksportere til Rusland.

Fødevareenheden ​​​sender indstillingen og udfyldte annexer til Fødevarestyrelsen, International Handel.
 
Fødevarestyrelsen sender herefter en anmodning til de russiske myndigheder med ønske om, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til at eksportere til Rusland. Ansøgningen sendes via Den danske Ambassade i Moskva.


Virksomheden må først begynde at eksportere til Rusland, når virksomheden er blevet optaget på de russiske myndigheders liste.

Listen offentliggøres på de rus​​siske myndigheders hjemmeside

Som udgangspunkt godkender de russiske myndigheder virksomheden på baggrund af Fødevarestyrelsens (tilsynsmyndighedens) godkendelse af virksomheden. Det kan dog ikke udelukkes, at de russiske myndighed​​er vil kræve at inspicere virksomheden inden virksomheden optages på den russiske liste.

 

 
Rusland –​ godkendelse til at eksportere for slagterier og opskæringsvirksomheder
Virksomheder, der ønsker at tilvirke kød eller kødprodukter med henblik på eksport til Toldunionen (Rusland, Hviderusland og Kasakhstan) skal ansøge om godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Kødkontrollen eller Fødevarekontrolenheden).
 

Tjekskema og annex

Virksomheden skal, inden den ansøger, sikre sig, at den opfylder de særlige krav. I den forbindelse skal virksomheden bruge et tjekskema samt tilhørende annex.
 
 
Det udfyldte tjekskema og annex vedlægges ansøgningen til tilsynsmyndigheden.

Bemærk: Hvis virksomheden udover at tilvirke kød og kødprodukter med henblik på eksport til Toldunionen også fungerer som lager, herunder køle-/fryselager, der afsender emballerede animalske fødevarer til Toldunionen, skal tjekskema mm. for lagervirksomheden tillige udfyldes, se procedure for lagervirksomheder.
 

Kontrolbesøg og optagelse på listen

Efter modtagelse af ansøgningen udfører tilsynsmyndigheden et kontrolbesøg i virksomheden, for at vurdere virksomhedens oplysninger. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden opfylder kravene, godkender tilsynsmyndigheden virksomheden til eksport til Toldunionen. Tilsynsmyndigheden indstiller desuden til Fødevarestyrelsen centralt, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, som må eksportere til Toldunionen.

Tilsynsmyndigheden sender indstillingen samt underskrevet tjekskema og udfyldt annex til Fødevarestyrelsen, International handel.
 
Fødevarestyrelsen sender herefter en anmodning til de russiske myndigheder med ønske om, at virksomheden optages på de russiske myndigheders liste over virksomheder, der er godkendt til at eksportere til Toldunionen. Ansøgningen sendes via Den danske Ambassade i Moskva.


Virksomheden må først begynde at eksportere til Toldunionen, når virksomheden er optaget på de russiske myndigheders liste.

Listen offentliggøres på de russiske myndigheders hjemmeside

Som udgangspunkt godkender de russiske myndigheder virksomheden på baggrund af Fødevarestyrelsens (tilsynsmyndighedens) godkendelse af virksomheden. Det kan dog ikke udelukkes, at de russiske myndigheder vil kræve at inspicere virksomheden inden virksomheden optages på den russiske liste. 


 

​Rusland – procedure for indberetning af nye russiske importør​​er af fisk fra danske virksomheder godkendt til eksport
Indberetning af nye russiske importører.
 

Baggrund

De russiske myndigheder har stillet krav om, at danske fiskevirksomheder, der er godkendt til eksport til Rusland, skal indberette nye aftaler med russiske importører. Eksport til den pågældende importør i Rusland kan ikke starte, før den russiske importør er godkendt af de russiske myndigheder.


Indberetning

Indberetning om nye russiske importører sendes til den Danske Ambassade i Moskva, e-mail: mowamb@um.dk. Besked til ambassaden: "Please forward the attached document to the Russian Authorities".
 
Samtidig sendes en kopi til Fødevarestyrelsen, International Handel.

 

Indberetningsskema

Skemaet, der skal anvendes til at indberette nye importører, findes nedenfor. Der er i skemaet indsat fodnoter med vejledende tekst til de enkelte kolonner og celler i skemaet. 

Bemærk også følgende:​
 

Produktbeskrivelse

Lagre kan for eksempel anføre: Frostlagring af fisk og fiskevarer.
Produktionsvirksomheder kan lade sig inspirere af følgende hovedkategorier, der stammer fra EU’s toldtarif:
 • Fisk, fersk eller kølet
 • Fisk, frosset
 • Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset
 • Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk egnet til menneskeføde
 • Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde
 • Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde

Oplysninger om Russiske importører:

Oplysninger om importøren angives i præcis følgende​ rækkefølge:
Navn, INN-nummer, by, gade.​​
 
​Eks: ООО "Пром Торг", ИНН 7725583296, г. Москва,​ ул. Подольских Курсантов, д. 26


Bemærk:

 • Der skal ikke angives postnummer i adressen
 • Der skal ikke angives Rusland (Россия)
 • I adresseangivelsen skal byen angives først og dernæst gadenavnet, hvis det er oplyst
 • Der skal ikke stå "адрес:"hvilket betyder "adresse:" Adressen skrives direkte efter INN-nummeret, blot adskilt med et komma. (INN er på russisk: ИНН)
 • Kun nye importører skal listes, og dette skal ske på russisk
Ved flere importører for samme virksomhed angives de nedenunder hinanden i samme celle i skemaet.
 

Godkendelse af de russiske importører

Fødevarestyrelsen modtager ikke besked fra de russiske myndigheder om, at de russiske importører er godkendt. Såfremt der er tvivl om, hvorvidt importøren​ er godkendt, kan Fødevarestyrelsen derfor anbefale virksomhederne selv at kontakte den pågældende importør.
 

Konsoliderede lister over importører

Fødevarestyrelsen modtager ikke konsoliderede lister over importører, og det er derfor de danske eksportørers eget ansvar at fø​re konsoliderede lister over de russiske importører, der er indberettet.​​​

 ​

Ændret 19. juli 2021