Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport af fødevarer til Kina – ansøgningsformularer og produktspecifik information

Denne side indeholder ansøgningsformularer til og information om specifikke produktkategorier i forbindelse med eksport af fødevarer til Kina. Læs mere under fold-ud-fanerne for de enkelte produktkategorier.

​​Kød og kødprodukter
Ansøgningsformularer og -vejledning er under udarbejdelse.
 
Tjekliste:

Appendix 5-1-1 Registration Conditions and Inspection Checkpoints for Overseas Manufacturers of Imported Meat

​Appendix 5-1-1 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​Kinesis​k lovgivning vedrør​​ende kødvirksomheder: ​

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)

Forudanmeldelse​/Prænotifikation ved eksport af fersk svinekød fra Danmark til Folkerepublikken Kina:

Der har siden sommeren 2009 været krav om forudanmeldelse/prænotifikation af alle forsendelser af fersk svinekød til Kina. Forudanmeldelsen foretages af Fødevarestyrelsen, den centrale myndig​hed i Danmark.

Forudanmeldelse fra Fødevarestyrelsen skal s​ke for partier, der afsendes fra Danmark, og foretages på baggrund af en separat formular, som udfyldes af virksomheden og sendes til Fødevarestyrelsen.

Gå til certifikatsiden for Eksport af svinekød og varmebehandlet svinekød til Kina for mere information om certifikatet, tillægs​attestationen og udfyldelse heraf

Klik her for at åbne formularen til forudanmeldelse/prænotifikation (La 23,0-5446) (Excel) 

Notifikationsskemaet La 23,0-5446 er ikke en del af certifikatet og skal ikke udskrives og afstemples. Notifikationsskemaet skal kun fremsendes til Fødevarestyrelsen – det skal ikke med certifikatet til importøren i Kina.

Klik her for at indsende det udfyldte notifikationsskema i en e-mail til Fødevarestyrelsen på kinanot@fvst.dk
 
Der skal kun indsendes ét samlet notifikationsskema pr. virksomhed (aut. nr.) pr. uge. Autorisationsnummer og ugenummer skal fremgå af e-mailens emnefelt, eksempelvis "DK-137, uge XX" 

Notifikationerne skal ske efter retningslinjer beskrevet i fold-ud menuen herunder, således at både virksomheder, Fødevarestyrelsen og de kinesiske myndigheder kan identificere de indsendte notifikationer.
Alle felter i notifikationsskemaet skal udfylde​s, dvs. at felter, der ikke benyttes for den pågældende eksport, skal udfyldes med XXX.
 

Retningslinjer for indse​​ndelse af notifikationer og gennotifikationer:

 • Notifikationer skal samles i et Excel-ark. Fødevarestyrelsen notificerer Kina om nye forsendelser tirsdag og torsdag. Deadline for indsendelse til kinanot er mandag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes tirsdag, og onsdag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes torsdag.
 • Det er vigtig at kvalitetssikre informationerne i Excel-arkene, inden de afsendes til kinanot. 
 • Notifikationerne indsendes til kinanot@fvst.dk.
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af e-mailens emnefelt, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
 • Et emnefelt skal derfor eksempelvis være "Notifikation, DK-137, Uge XX".
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af den indsendte Excel-fil, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
 • Et filnavn skal derfor eksempelvis være ”Notifikation, DK-137, Uge XX.xls". Dette for at sikre, at specifikke notifikationer senere kan identificeres – både af FVST og af de kinesiske myndigheder.​​​
​Vær opmærksom på, at der​​ er seks timers tidsforskel på København og Beijing. Dette betyder, at når vi er kommet igennem alle indsendte mails og har fået videresendt dem, er de ofte gået hjem i Beijing. Det er derfor ikke altid muligt at få alting afsted, så det ankommer samme arbejdsdag i Kina.

Der er derfor ikke nogen grund til at blive ved med at gensende den samme notifikation, blot fordi den ​​ikke lige er modtaget i Kina indenfor et døgn fra første afsendelse. Det giver bare anledning til en yderligere sortering og forsinker processen!​

Erstatnin​​gscertifikater:​

 • Når der udstedes et erstatningscertifikat, skal der samtidig laves en notifikation på erstatningscertifikatet.
 • Notifikationen laves på samme måde som ved et nyt certifikat, dog udfyldes feltet "Det erstattede​​ certifikat nr. (hvis relevant)" med nummeret på det certifikat,​ der skal erstattes.
 • Notifikationen udfyldes og indsendes som sædvanligt i forhold til oplysningerne i det nye certifikat. 
 • Da der er udstedt et nyt certifikat, er der IKKE tale om en gennotificering.​​​
Akvatiske produkter (fisk og fiskevarer)
Ansøgningsform​ularer og -vejledning er under udarbejdelse. 

Mærkning af fødevarer til Kina Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning og emballering af fisk og fiskevarer".​​

​Særlige krav vedrørende eksport af fisk og fiskevarer til Kina Gældende indtil 31. december 2021. Fra 1. januar 2022 se "Mærkning af fødevarer til Kina" ovenfor​​.

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:

​Tjekliste:

Annex 4_4_1 Conditions and Key Points for Manufacturers of Imported Aquatic Product


Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse:

Ansøgningsformular til fornyelse af godkendelse (re-godkendelse):

Annex 4_4_1 Conditions and Key Points for Manufacturers of Imported Aquatic Product udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed. Bemærk: I formularens punkt 13.1 står der: Fill out the "Application for Registration of Overseas Manufacturers of Imported Aquatic Products". Den pågældende formular (Attachment 2_4_1) udfyldes og underskrives også af virksomheden og fremsendes derefter til den tilsynsførende kontrolenhed.

I attachment 2_4_1 er der i slutningen en erklæring: "Hereby clarify that the above situation and the submitted materials are true and correct, the manufacturer has passed the self-inspection in accordance with the "Registration Conditions for Overseas Manufacturers of Imported Aquatic Products and Key Points of Comparison and Inspection", and that the manufacturer can meet the requirements of relevant Chinese laws and regulations and national food safety standards". Denne "Registration Conditions for Overseas Manufacturers…” svarer til Annex 4_4_1. Annex 4_4_1 og Attachment 2_4_1 refererer således til hinanden, og skal begge udfyldes og underskrives af virksomheden og derefter fremsendes til den tilsynsførende kontrolenhed. Kontrolenheden underskriver begge formularer og videresender derefter formularerne til Fødevarestyrelsen, International Handel, til videre sagsbehandling.

Vejledning til udfyl​​​delse af oplysninger i forbindelse med ansøgning:

Tolkning af forkortelser og betegnelser for virksomhedstype ("Type"):
Processing enterprise: Landbaseret fremstillingsvirksomhed
FV (Fishing vessel for commercially catching or harvesting fish and/or other aquatic resources(only fishing vessels with freezing or refrigeration functions): Frysefartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
TV (Fishing vessel for transporting fish and/or other aquatic resources): Transportfartøj med egen frysekapacitet (reefer vessel), autoriseret af Fødevarestyrelsen 
FFV (Fishing and processing vessel): Fabriksfartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
CS (Independent cold storage): Køle-/frysehus, autoriseret af Fødevarestyrelsen


Kinesisk lovgivning​​ vedrørende fiskevirksomheder: 

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)


Mælkeprodukter
​Ansøgningsformularer og -vejledning er under udarbejdelse. ​

Pasteuriseret mælk

Tjekliste til pasteuriseret mælk:
Appendix 4-3-1 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.

Mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost

Formular til ansøgning om godkendelse til eksport af mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning, fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost:

Tjekliste til mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning, fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost:
 
Attachment 2-3-1 og Appendix 4-3-3 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​

Modermælkserstatning

Tjekliste, modermælkserstatning:

Attachment 4-3-2 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse) til eksport af modermælkserstatning:

​​Kinesisk lovgiv​​ning vedrørende mælkevirksomheder: 

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)​Kubilose og kubiloseprodukter
​Under opbyg​ning. 

Tarme (saltede eller tørrede pølseskind)
​Under opbygning. 

Tjekliste:
​Appendix 5-1-3 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.

Ansøgningsformular til fornyelse af godkendelse (re-godkendelse):
Produkter af bier (honning, royal jelly mv.)
​Under opbygning. 

Æg og ægprodukter
​Under opbygning. 

Spiselige olie og fedtstoffer
​Under opbygning. 

Tjekliste:
Appendix 5-2-1 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​
Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter o.lign.)
​Under opbygning. 

Spiselige kornprodukter og frø
​Under opbygning. 

Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt
​Under opbygning. 

Tjekliste:

Appendix 5-2-4 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​

Friske og dehydrerede grøntsager og bønner
​Under opbygning. 

Tjekliste:

Appendix 5-2-5 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​
Ikke-ristet kaffe og kakaobønner
​Under opbygning. 

Krydderier
​Under opbygning. 

Tjekliste:

Appendix 5-2-7 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​

Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner
​Under opbygning. 

Tørret frugt
​Under opbygning. 

Fødevarer til særlig ernæring 
​Under opbygning. 

Mærkning af fødevarer til Kina Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning af kosttilskud og særlig diætmad​".​​

Funktionelle fødevarer
​Under opbygning. ​

Tjekliste:

​Annex 5-3-4 Registration Requirements and Inspection Checkpoints for Overseas Manufacturer of Imported Health Food


Appendix 5-3-4 udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter sender formularen til den tilsynsførende kontrolenhed.​


Mærkning af fødevarer til Kina ​Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning af kosttilskud og særlig diætmad​".​​​


Frossen frugt

​Under opbygning. ​​

Ændret 20. juni 2022