Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport af fødevarer til Kina – ansøgningsformularer og produktspecifik information

Denne side indeholder ansøgningsformularer til og information om specifikke produktkategorier i forbindelse med eksport af fødevarer til Kina. Læs mere under fold-ud-fanerne for de enkelte produktkategorier.

​​​​​​​​Kød og kødprodukter
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste til kød:

Tjekliste til kødprodukter:​​

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse af kød og kødprodukter:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse) til eksport af kød og kødprodukter:

Kinesis​k lovgivning vedrør​​ende kødvirksomheder: ​

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)


​EU Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for svinekød, oksekød og fjerkrækød. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse. 

Forudanmeldelse​/Prænotifikation ved eksport af fersk svinekød fra Danmark til Folkerepublikken Kina:

Der har siden sommeren 2009 været krav om forudanmeldelse/prænotifikation af alle forsendelser af fersk svinekød til Kina. Forudanmeldelsen foretages af Fødevarestyrelsen, den centrale myndig​hed i Danmark.

Forudanmeldelse fra Fødevarestyrelsen skal s​ke for partier, der afsendes fra Danmark, og foretages på baggrund af en separat formular, som udfyldes af virksomheden og sendes til Fødevarestyrelsen.

Gå til certifikatsiden for Eksport af svinekød og varmebehandlet svinekød til Kina for mere information om certifikatet, tillægs​attestationen og udfyldelse heraf

Klik her for at åbne formularen til forudanmeldelse/prænotifikation (La 23,0-5446) (Excel) 

Notifikationsskemaet La 23,0-5446 er ikke en del af certifikatet og skal ikke udskrives og afstemples. Notifikationsskemaet skal kun fremsendes til Fødevarestyrelsen – det skal ikke med certifikatet til importøren i Kina.

Klik her for at indsende det udfyldte notifikationsskema i en e-mail til Fødevarestyrelsen på kinanot@fvst.dk
 
Der skal kun indsendes ét samlet notifikationsskema pr. virksomhed (aut. nr.) pr. uge. Autorisationsnummer og ugenummer skal fremgå af e-mailens emnefelt, eksempelvis "DK-137, uge XX" 

Notifikationerne skal ske efter retningslinjer beskrevet i fold-ud menuen herunder, således at både virksomheder, Fødevarestyrelsen og de kinesiske myndigheder kan identificere de indsendte notifikationer.
Alle felter i notifikationsskemaet skal udfylde​s, dvs. at felter, der ikke benyttes for den pågældende eksport, skal udfyldes med XXX.
 

Retningslinjer for indse​​ndelse af notifikationer og gennotifikationer:

 • Notifikationer skal samles i et Excel-ark. Fødevarestyrelsen notificerer Kina om nye forsendelser tirsdag og torsdag. Deadline for indsendelse til kinanot er mandag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes tirsdag, og onsdag kl. 16.00 for notifikationer, der sendes torsdag.
 • Det er vigtig at kvalitetssikre informationerne i Excel-arkene, inden de afsendes til kinanot. 
 • Notifikationerne indsendes til kinanot@fvst.dk.
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af e-mailens emnefelt, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
 • Et emnefelt skal derfor eksempelvis være "Notifikation, DK-137, Uge XX".
 • Det er yderst vigtigt, at det tydeligt fremgår af den indsendte Excel-fil, hvorvidt der er tale om notifikationer (inkl. erstatningscertifikater) eller gennotifikationer. Desuden skal virksomhedens autorisationsnummer samt det aktuelle ugenummer anføres.
 • Et filnavn skal derfor eksempelvis være ”Notifikation, DK-137, Uge XX.xls". Dette for at sikre, at specifikke notifikationer senere kan identificeres – både af FVST og af de kinesiske myndigheder.​​​
​Vær opmærksom på, at der​​ er seks timers tidsforskel på København og Beijing. Dette betyder, at når vi er kommet igennem alle indsendte mails og har fået videresendt dem, er de ofte gået hjem i Beijing. Det er derfor ikke altid muligt at få alting afsted, så det ankommer samme arbejdsdag i Kina.

Der er derfor ikke nogen grund til at blive ved med at gensende den samme notifikation, blot fordi den ​​ikke lige er modtaget i Kina indenfor et døgn fra første afsendelse. Det giver bare anledning til en yderligere sortering og forsinker processen!​

Erstatnin​​gscertifikater:​

 • Når der udstedes et erstatningscertifikat, skal der samtidig laves en notifikation på erstatningscertifikatet.
 • Notifikationen laves på samme måde som ved et nyt certifikat, dog udfyldes feltet "Det erstattede​​ certifikat nr. (hvis relevant)" med nummeret på det certifikat,​ der skal erstattes.
 • Notifikationen udfyldes og indsendes som sædvanligt i forhold til oplysningerne i det nye certifikat. 
 • Da der er udstedt et nyt certifikat, er der IKKE tale om en gennotificering.​​​
Akvatiske produkter (fisk og fiskevarer)
Mærkning af fødevarer til Kina Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning og emballering af fisk og fiskevarer".​​

​Særlige krav vedrørende eksport af fisk og fiskevarer til Kina Gældende indtil 31. december 2021. Fra 1. januar 2022 se "Mærkning af fødevarer til Kina" ovenfor​​.​

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:

Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse):

Vejledning til udfyl​​​delse af oplysninger i forbindelse med ansøgning:

Tolkning af forkortelser og betegnelser for virksomhedstype ("Type"):
Processing enterprise: Landbaseret fremstillingsvirksomhed
FV (Fishing vessel for commercially catching or harvesting fish and/or other aquatic resources(only fishing vessels with freezing or refrigeration functions): Frysefartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
TV (Fishing vessel for transporting fish and/or other aquatic resources): Transportfartøj med egen frysekapacitet (reefer vessel), autoriseret af Fødevarestyrelsen 
FFV (Fishing and processing vessel): Fabriksfartøj autoriseret af Fødevarestyrelsen
CS (Independent cold storage): Køle-/frysehus, autoriseret af Fødevarestyrelsen


Kinesisk lovgivning​​ vedrørende fiskevirksomheder: 

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)EU Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for fisk og fiskevarer. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse.

Markedsadgang:​

Fiskearter, som Danmark har markedsadgang for til Kina, fremgår af denne l​iste.

Fiskearter, som Grønland har markedsadgang for til Kina, fremgår af denne liste​​.

Mælkeprodukter

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:​

Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Pasteuriseret mælk
​Tjekliste til pasteuriseret mælk:

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse til eksport af pasteuriseret mælk:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse) til eksport af pasteuriseret mælk:

Mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost

Tjekliste til mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning, fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost:

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse til eksport af mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning, fx. steriliseret mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, valleproteinpulver, smør, ost:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse) til eksport af mælkeprodukter, bortset fra pasteuriseret mælk og modermælkserstatning:

Modermælkserstatning
Tjekliste til modermælkserstatning:

Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse til eksport af modermælkserstatning​:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse) til eksport af modermælkserstatning:

​​Kinesisk lovgiv​​ning vedrørende mælkevirksomheder: 

Se også "Kinesisk lovgivning (generelle krav til fødevarevirksomheder)" på denne side under fanen "Kina": Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik information (side på FVST.dk)EU Kommissionen har foretaget en sammenligning mellem EU's og Kinas lovgivning og standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed gældende for mælkeprodukter. Virksomheder og Fødevarestyrelsen kan bruge dokumentet som et hjælpeværktøj. Du finder sammenligningens hovedkonklusioner først i dokumentet efterfulgt af en detaljeret analyse.

Markedsadgang:

​Mælk og mælkeprodukter, som Danmark har markedsadgang for til Kina, fremgår af denne liste​.​​


​Kubilose og kubiloseprodukter
​Under opbyg​ning. 

Tarme (saltede eller tørrede pølseskind)
Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:

​Formular til ansøgning om godkendelse og ændringer i eksisterende godkendelse af tarme:

Formular til ansøgning om fornyelse af godkendelse (re-godkendelse):
Produkter af bier (honning, royal jelly mv.)
​Under opbygning. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:

Æg og ægprodukter
​Danmark har for nuværende ikke markedsadgang til Kina for æg og ægprodukter.  

Spiselige olie og fedtstoffer
​Under opbygning. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:

Fyldte pastry produkter (kogt eller ikke kogt frosset fyldt bagværk, tærter o.lign.)
​Under opbygning. 

Spiselige kornprodukter og frø
​Under opbygning. 

Industrielle pulveriserede produkter af korn og rodfrugter, samt hydrolyseret malt
​Under opbygning. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:
Friske og dehydrerede grøntsager og bønner
​Under opbygning. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:
Ikke-ristet kaffe og kakaobønner
​Under opbygning. 

Krydderier
​Under opbygning. 

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:
Nødder og kerner, herunder pinjekerner og græskarkerner
​Under opbygning. 

Tørret frugt
​Under opbygning. 

Fødevarer til særlig ernæring 
​Under opbygning. 

Mærkning af fødevarer til Kina Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning af kosttilskud og særlig diætmad​".​​

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:
Funktionelle fødevarer
​Under opbygning. ​

Mærkning af fødevarer til Kina ​Gældende fra 1. januar 2022. Se afsnittet "Mærkning af kosttilskud og særlig diætmad​".​​​

Tjeklister og ansøgningsfor​mularer:
Den relevante tjekliste og ansøgningsformular skal udfyldes og underskrives af virksomheden, som derefter skal sende tjeklisten og ansøgningsformularen til den tilsynsførende fødevareenhed/kontrolsektionen. 

Tjekliste:


Frossen frugt

​Under opbygning. ​​

Ændret 30. marts 2023