Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport af animalske biprodukter

Animalske biprodukter (ABP) er produkter af animalsk oprindelse, som ikke må anvendes til human konsum.

​​​​​Generelle bestemmelser om animalske biprodukter

Siden den 1. maj 2003 har den såkaldte Biproduktforordning (Forordning 1774/2002) fundet anvendelse i Danmark. Biproduktforordningen fastsætter regler for håndtering, transport, opbevaring, forarbejdning m.v. af animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Da der er tale om en forordning, gælder reglerne umiddelbart for de produkter, der er omhandlet i forordningen, samt for de virksomheder, der behandler, transporterer eller opbevarer produkterne. 


Hvis du vil læse om eksport på andre områder:

Eksport af foder

Eksport af fødevarer

Eksport af levende dyr og avlsmateriale

Når du vil eksportere animalske biprodukter
Når du vil eksportere animalske biprodukter, skal du være opmærksom på følgende:
 

Du skal registreres som eksportør

Vil du som privatperson eller virksomhed eksportere animalske biprodukter, skal du registreres i Fødevarestyrelsen forud for udførslen af disse produkter. Registreringen skal ske på en blanket, som du finder link til her nedenfor. Du anses først som registreret eksportør af det pågældende produkt, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå fra Fødevarestyrelsen. 

I forbindelse med registreringen udleveres betingelser for eksport af animalske biprodukter. Betingelser er de regler omkring eksporten, som du som eksportør skal overholde, for at du kan udføre animalske produkter til andre lande. Der kan fx være særlige krav til sundhedsdokumenter. 
 

Du skal underrette Fødevarestyrelsen forud for hver udførsel

Udover registreringen skal du som eksportør underrette Fødevarestyrelsen én dag forud for hver udførsel. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om produkternes art, mængde, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse​ samt forventet ankomsttidspunkt.
 
Forud for hver eksport har du som eksportør ansvaret for at sikre dig, at produktet er fremstillet samt transporteres m.v. i overensstemmelse med de gældende betingelser i såvel afsender- som modtagerlandet. Som registreret eksportør skal du derudover føre optegnelser over leveringer, bl. a. produktart, afsender, modtager etc. Optegnelserne skal opbevares i mindst 2 år, og de skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.
 

Du skal selv fremskaffe modtagerlandets krav til import af produktet

Når man taler om eksport til tredjelande, taler man om eksport til lande, der ligger udenfor EU. Ønsker du at eksportere animalske biprodukter til et tredjeland, skal du udover de ovenfor nævnte ting selv fremskaffe modtagerlandets krav til import af produktet, før du kan blive registreret som eksportør. På baggrund af disse krav vil Fødevarestyrelsen udarbejde evt. sundhedsdokumenter. Veterinærmyndighederne i modtagerlandet kan til enhver tid ændre betingelserne for import, hvorfor eksport altid vil ske på eksportørens egen regning og risiko.
 
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Krav til harmoniserede dyr og produkter

Produkter, der er omfattet af de harmoniserede EU-regler for samhandel, og hvor der er krav om ledsagende dokumenter og certifikater fra TRACES-systemet, og som eksporteres til et tredjeland via et eller flere EU-lande, skal foruden eksportcertifikatet med tredjelandets krav også ledsages af det certifikat eller dokument, som er påkrævet i forbindelse med samhandel.
 
Samhandelscertifikater/-dokumenter skal udarbejdes i TRACES-systemet. Modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet anføres i hhv. boks I.5. og I.13.
 
I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken de skal kunne dokumentere i TRACES-systemet.
 
Når man angiver en modtager og et bestemmelsessted i tredjelandet, vil TRACES-systemet automatisk under fanen 'Rute' i boks I.28. angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I samme boks skal eksportøren angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Når der vælges udgangssted, er det meget vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den pågældende varetype. Alle EU-godkendte grænsekontrolsteder fungerer også som udgangssteder. I bilag I til beslutning 2009/821/EF fremgår det, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til. Hvis et grænsekontrolsted fx ikke er godkendt til den kategori af animalske biprodukter, som passer med forsendelsen, så kan dét grænsekontrolsted ikke anvendes som udgangssted.
 
Det vil sige, at forsendelser, som i forbindelse med samhandel skal være ledsaget af et DOCOM-dokument, er omfattet af ovenstående.
 
Det drejer sig om forsendelser af:
  • ​animalske biprodukter, som er omfattet af kravene om registrering i TRACES i form af et DOCOM-handelsdokument, jf. artikel 48, stk. 3 til Forordning (EF) nr. 1069/2009.​
Husk også, at det i boks I.27. skal fremgå, hvilke EU-lande (medlemsstater), der transiteres igennem, både dem der køres igennem, og dem hvorfra forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Embedsdyrlægen, der udsteder eksportcertifikatet for forsendelsen, skal også sikre sig, at virksomheden har udarbejdet et DOCOM i TRACES.
 

Krav til ikke-harmoniserede produkter

For eksport til tredjelande af produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse hertil.​
 
3. lands lister for foder og ABP 
 
Lovstof og regler
 

 

 

Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx017679aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx018875aspx0htmlEmneside

Ændret 11. juli 2018