Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmateriale

For at kunne udføre dyr/avlsmateriale ud af Danmark skal du være registreret som eksportør og følge reglerne for eksport.

Der findes nogle helt generelle regler, man som eksportør skal efterleve. Foruden kravet om registrering skal udførslen/eksporten anmeldes på forhånd til Fødevarestyrelsen. Desuden skal man føre optegnelser for udførslerne/eksporterne.

Du kan forhåndsanmelde en udførsel/eksport på Fødevarestyrelsens Eksportportal, hvor du som eksportør selv kan gå ind og finde ledige tider til syn. Du opnår desuden nogle ekstra fordele.

De generelle regler fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Som eksportør af levende dyr er du forpligtet til at overholde de specifikke regler for de enkelte dyrearter. Kravet om registrering gælder ikke ved privatpersoners (ikke-kommercielle) udførsel af kæledyr.
 
Læs her, hvilke dyr der defineres som kæledyr.
Hvis dyrene skal eksporteres til et tredjeland og transiteres igennem et eller flere EU-lande:
​Se nedenfor under "Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande".
 
Generelle regler for eksport af avlsmateriale
Der findes tilsvarende nogle helt generelle regler, man som eksportør af avlsmateriale skal efterleve. ​De generelle regler fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v.​ (se under "Lovstof og regler")
 
Læs mere om eksport af avlsmateriale under "Relateret indhold" nederst på siden.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Krav til harmoniserede dyr og produkter

Dyr og produkter, der er omfattet af de harmoniserede EU-regler for samhandel, og hvor der er krav om ledsagende certifikater m.v. fra TRACES-systemet, som eksporteres til et tredjeland via et eller flere EU-lande, skal foruden eksportcertifikatet med tredjelandets krav også ledsages af det certifikat, som er påkrævet i forbindelse med samhandel.
 
Samhandelscertifikatet skal i disse tilfælde udarbejdes i TRACES-systemet. Modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet anføres i hhv. boks I.5. og I.13. I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken de skal kunne dokumentere i TRACES-systemet. Ved at angive en modtager og et bestemmelsessted i et tredjeland, vil TRACES-systemet automatisk under fanen 'Rute' i boks I.28. angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I samme boks skal eksportøren angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Når der vælges udgangssted, er det meget vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den pågældende varetype. Alle EU-godkendte grænsekontrolsteder fungerer også som udgangssteder. I bilag I til beslutning 2009/821/EF fremgår det, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til. Hvis et grænsekontrolsted fx ikke er godkendt til levende dyr, må der ikke udføres levende dyr til tredjelande herover.
 

Følgende forsendelser skal være ledsaget af certifikat fra TRACES: 

Dyr af hestefamilien (også registrerede heste), kvæg, svin, får, geder, fjerkræ og rugeæg heraf, fisk og akvakulturprodukter, andre levende dyr omfattet af kravene i Direktiv nr. 92/65/EØF (fx hjorte, hunde, katte, kaniner, mink og fugle), samt sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, heste, får og geder.
 
Husk også, at det i boks I.27. skal fremgå, hvilke EU-lande (medlemsstater) der transiteres igennem, både dem der passeres, og dem hvorfra forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Embedsdyrlægen skal i forbindelse med sådanne eksporter også udstede et INTRA-certifikat via TRACES-systemet, som, udover eksportcertifikatet, også skal ledsage forsendelsen.
 

Krav til ikke-harmoniserede dyr og produkter 

For eksport til tredjelande af dyr og produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse hertil.  
 
Certifikater
Certifikater til brug for samhandel (udførsel af dyr og produkter, som er omfattet af fælles EU-lovgivning) med harmoniserede dyr og produkter, såkaldte INTRA-certifikater, ligger i EU-Kommissionens TRACES-system og skal udfyldes heri. De udskrives efterfølgende fra TRACES, hvorefter embedsdyrlægen kan udstede dem (stemple og underskrive).
Certifikater og andre attester til brug ved eksport af dyr og produkter til tredjelande (eksportcertifikater), eller for ikke-harmoniserede dyr og produkter, ligger i Certifikatdatabasen, hvorfra de kan hentes.

Som eksportør har man selv ansvaret for, at forsendelsen lever op til modtagerlandets krav, og man skal være opmærksom på, at et modtagerland kan ændre sine importkrav, uden eksportøren eller Fødevarestyrelsen får direkte besked om ændringen.
 
 
Udarbejdelse eller revidering af eksportcertifikater
Det er eksportøren selv, som fremskaffer modtagerlandets dyresundhedsmæssige importkrav. Det skal entydigt være krav fra modtagerlandets veterinære myndighed.
 
Nye krav fremsendes til Fødevarestyrelsen med anmodning om udarbejdelse af et nyt certifikat. Læs nærmere om proceduren under "Udarbejdelse af certifikater" længere nede på siden​.
  
Relevante links
 
 
 
 
Lovstof og regler​
 
 
 

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx02670aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx02673aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx02669aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx02229aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx02671aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx02667aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx013192aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx02284aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx02672aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx02674aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx06801aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx02197aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx02665aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx019227aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx02265aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx02664aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx02663aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx06521aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx08975aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx018875aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018