Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af honningbier og humlebier

Reglerne for udførsel af honningbier og humlebier til andre EU- og samhandelslande er harmoniseret af EU-lovgivning. Eksport af honningbier og humlebier til tredjelande varierer, afhængigt af, hvilket land der eksporteres til.

​​​​​​​​Udførsel til EU- og samhandelslan​​​de

Udførsel af honningbier (Apis mellifera) og humleb​ier (Bombus spp.) til andre EU-lande samt samhandelslande er harmoniseret af EU-regler.

Derfor må udførsel af bifamilier og bidronninger til andre EU- og samhandelslande (fx Norge) kun finde sted, hvis sendingen er ledsaget af et INTRA-certifikat fra TRACES. Det er således underordnet, om bierne skal sælges eller ej. Hvis dine bier blot skal til fx Tyskland til bestøvning i 3 uger, skal de være ledsaget af et INTRA-certifikat.

I certifikatet skal oplysninger om sendinge​
ns afsender og modtager m.v. fremgå. En embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen skal attestere, at en række dyresundhedsmæssige krav er opfyldt:

  1. Honningbier og humlebier skal komme fra et område, der ikke er omfattet af forbud i forbindelse med forekomst af ondartet bipest (amerikansk bipest). Hvis der har været forekomst af ondartet bipest, skal restriktionsperioden have været på mindst 30 dage efter det sidst konstaterede tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle stader indenfor en radius af 3 km er blevet kontrolleret af myndighederne, og alle inficerede stader er blevet afbrændt eller behandlet og godkendt af den kompetente myndighed.​

  2. Humlebier skal komme fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af medlemsstate​ns kompetente myndighed, samt være fri for amerikansk bipest; humlebierne skal være blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og hverken humlebier eller yngel må fremvise nogen kliniske tegn på eller antydning af sygdommen.

  3. Honningbierne/humlebierne skal komme fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af formodet eller bekræftet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.)

  4. Honningbierne/humlebierne og deres emballage skal kontrolleres og være fundet fri for forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller dennes æg og larver, eller forekomst af andre skadedyr, navnlig Tropilaelaps spp.


Efter aftale med den Offentlige Bisygdomsbekæmpelse skal en offentlig biinspektør og den, der er ansvarlig for afsendelsen af bierne, udfylde og underskrive en baggrundserklæring, der attesterer, at ovennævnte krav er opfyldt.

Det er en forudsætning for, at embedsdyrlægen kan udstede INTRA-certifikatet, at han modtager en sådan baggrundserklæring.

Du finder baggrundserklæringen under Selvbetjening/Blanketter

Eksport til tredjelande
Det er modtagerlandet, der opstiller de krav, som sendinger af bier/humlebier skal leve op til. Hvis tredjelandet stiller krav om, at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat, der er underskrevet af en embedsdyrlæge, skal dette være udarbejdet af Fødevarestyrelsen på baggrund af modtagerlan​dets importkrav.
 
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, og således også leve op til kravene for udførsel til et andet EU-land.
 

Relevante links:

Lovstof og regler


Ændret 15. juli 2021