Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udførsel og eksport af honningbier og humlebier

Reglerne for udførsel af honningbier og humlebier til andre EU- og samhandelslande er harmoniseret af EU-lovgivning. Eksport af honningbier og humlebier til tredjelande varierer, afhængigt af, hvilket land der eksporteres til.

​​​​​​​​Udførsel til EU- og samhandelslan​​​de

Udførsel af honningbier (Apis mellifera) og humleb​ier (Bombus spp.) til andre EU-lande samt samhandelslande er harmoniseret af EU-regler.

Derfor må udførsel af bifamilier og bidronninger til andre EU- og samhandelslande (fx Norge) kun finde sted, hvis sendingen er ledsaget af et INTRA-certifikat fra TRACES. Det er således underordnet, om bierne skal sælges eller ej. Hvis dine bier blot skal til fx Tyskland til bestøvning i 3 uger, skal de være ledsaget af et INTRA-certifikat.

I certifikatet skal oplysninger om sendinge​
ns afsender og modtager m.v. fremgå. En embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen skal attestere, at en række dyresundhedsmæssige krav er opfyldt:

  1. Honningbier og humlebier skal komme fra et område, der ikke er omfattet af forbud i forbindelse med forekomst af ondartet bipest (amerikansk bipest). Hvis der har været forekomst af ondartet bipest, skal restriktionsperioden have været på mindst 30 dage efter det sidst konstaterede tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle stader indenfor en radius af 3 km er blevet kontrolleret af myndighederne, og alle inficerede stader er blevet afbrændt eller behandlet og godkendt af den kompetente myndighed.​

  2. Humlebier skal komme fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af medlemsstate​ns kompetente myndighed, samt være fri for amerikansk bipest; humlebierne skal være blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og hverken humlebier eller yngel må fremvise nogen kliniske tegn på eller antydning af sygdommen.

  3. Honningbierne/humlebierne skal komme fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af formodet eller bekræftet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.)

  4. Honningbierne/humlebierne og deres emballage skal kontrolleres og være fundet fri for forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller dennes æg og larver, eller forekomst af andre skadedyr, navnlig Tropilaelaps spp.


Efter aftale med den Offentlige Bisygdomsbekæmpelse skal en offentlig biinspektør og den, der er ansvarlig for afsendelsen af bierne, udfylde og underskrive en baggrundserklæring, der attesterer, at ovennævnte krav er opfyldt.

Det er en forudsætning for, at embedsdyrlægen kan udstede INTRA-certifikatet, at han modtager en sådan baggrundserklæring.

Du finder baggrundserklæringen under Selvbetjening/Blanketter

Eksport til tredjelande
Det er modtagerlandet, der opstiller de krav, som sendinger af bier/humlebier skal leve op til. Hvis tredjelandet stiller krav om, at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat, der er underskrevet af en embedsdyrlæge, skal dette være udarbejdet af Fødevarestyrelsen på baggrund af modtagerlan​dets importkrav.
 
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande
Vær opmærksom på, at hvis sendingen på vej til tredjelandet forlader EU's område via et andet EU-land end Danmark, så skal sendingen også ledsages af et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, og således også leve op til kravene for udførsel til et andet EU-land.
 

Relevante links:

Lovstof og regler


 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx040499aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx040502aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx040498aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx040500aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx040496aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx040495aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx040063aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx040491aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx040501aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx040503aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx039965aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040494aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx040493aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx040492aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx040049aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx040047aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018